Efesierbrevet 5:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer.

Dansk (1917 / 1931)
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

Norsk (1930)
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

King James Bible
And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.

English Revised Version
and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather even reprove them;
Treasury i Bibeln Kunskap

no.

Efesierbrevet 5:7
Haven alltså ingen del i sådant.

1 Mosebok 49:5-7
Simeon och Levi äro bröder; deras vapen äro våldets verktyg.…

Psaltaren 1:1,2
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,…

Psaltaren 26:4,5
Jag sitter icke hos lögnens män, och med hycklare har jag icke min umgängelse.…

Psaltaren 94:20,21
Kan fördärvets domarsäte hava gemenskap med dig, det säte där man över våld i lagens namn,…

Ordspråksboken 4:14,15
Träd icke in på de ogudaktigas stig, och skrid icke fram på de ondas väg.…

Ordspråksboken 9:6
Övergiven eder fåkunnighet, så att I fån leva, och gån fram på förståndets väg.

Jeremia 15:17
Jag har icke suttit i gycklares samkväm och förlustat mig där; för din hands skull har jag måst sitta ensam, ty du har uppfyllt mig med förgrymmelse.

Romabrevet 16:17
Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem.

1 Korinthierbrevet 5:9-11
Jag skrev till eder i mitt brev att I icke skullen hava något umgänge med otuktiga människor --…

1 Korinthierbrevet 10:20,21
Nej, det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna.…

2 Korinthierbrevet 6:14-18
Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?…

2 Thessalonikerbr. 3:6,14
Men vi bjuda eder, käre bröder, i vår Herres, Jesu Kristi, namn, att I dragen eder ifrån var broder som för en oordentlig vandel och icke lever efter de lärdomar han har mottagit av oss.…

1 Timotheosbrevet 6:5
och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning.

2 Timotheosbrevet 3:5
de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana.

2 Johannesbrevet 1:10,11
Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke.…

Uppenbarelseboken 18:4
Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: »Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.

unfruitful.

Ordspråksboken 1:31
därför skola de få äta sina gärningars frukt och varda mättade av sina egna anslag.

Jesaja 3:10,11
Om den rättfärdige mån I tänka att det skall gå honom väl, ty sådana skola äta sina gärningars frukt.…

Romabrevet 6:21
men vilken frukt skördaden I då därav? Jo, det som I nu blygens för; änden på sådant är ju döden.

Galaterbrevet 6:8
Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv.

works.

Efesierbrevet 4:22
att I -- då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel -- haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,

Job 24:13-17
Andra hava blivit fiender till ljuset; de känna icke dess vägar och hålla sig ej på dess stigar.…

Johannes 3:19-21
Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda,…

Romabrevet 1:22-32
När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar…

Romabrevet 13:12
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

1 Thessalonikerbr. 5:7
De som sova, de sova om natten, och de som dricka sig druckna, de äro druckna om natten;

but.

1 Mosebok 20:16
Och till Sara sade han: »Se, jag giver åt din broder tusen siklar silver; det skall för dig vara en försoningsgåva inför allt ditt folk. Så har du inför alla fått upprättelse.»

3 Mosebok 19:17
Du skall icke hava hat till din broder i ditt hjärta, men väl må du tillrättavisa din nästa, så att du icke för hans skull kommer att bära på synd.

Psaltaren 141:5
Må den rättfärdige slå mig i kärlek och straffa mig; det är såsom olja på huvudet, och mitt huvud skall icke försmå det. Ty ännu en tid, så skall min bön uppfyllas, genom att det går dem illa;

Ordspråksboken 9:7,8
(Den som varnar en bespottare, han får skam igen, och den som tillrättavisar en ogudaktig får smälek därav.…

Ordspråksboken 13:18
Fattigdom och skam får den som ej vill veta av tuktan, men den som tager vara på tillrättavisning, han kommer till ära.

Ordspråksboken 15:12
Bespottaren finner ej behag i tillrättavisning; till dem som äro visa går han icke.

Ordspråksboken 19:25
Slår man bespottaren, så bliver den fåkunnige klok; och tillrättavisar man den förståndige, så vinner han kunskap.

Ordspråksboken 25:12
Såsom en gyllene örring passar till ett bröstspänne av fint guld, så passar en vis bestraffare till ett hörsamt öra.

Ordspråksboken 29:1
Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning.

Jesaja 29:21
de som genom sitt tal gjorde att oskyldiga blevo fällda och snärjde den som skulle skipa rätt i porten och genom lögn vrängde rätten för den rättfärdige.

Matteus 18:15
Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder.

Lukas 3:19
Men när han hade förehållit Herodes, landsfursten, hans synd i fråga om hans broders hustru Herodias och förehållit honom allt det onda som han eljest hade gjort,

1 Timotheosbrevet 5:20
Men begår någon en synd, så skall du inför alla förehålla honom den, så att också de andra känna fruktan.

2 Timotheosbrevet 4:2
Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.

Titusbrevet 2:15
Så skall du tala; och du skall förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förakta dig.

Länkar
Efesierbrevet 5:11 InterEfesierbrevet 5:11 FlerspråkigEfesios 5:11 SpanskaÉphésiens 5:11 FranskaEpheser 5:11 TyskaEfesierbrevet 5:11 KinesiskaEphesians 5:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 5
10Ja, vandren så, i det att I pröven vad som är välbehagligt för Herren. 11Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer. 12Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala;…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 1:10
Min son, om syndare locka dig, så följ icke.

Ordspråksboken 28:4
De som övergiva lagen prisa de ogudaktiga, men de som hålla lagen gå till strids mot dem.

Johannes 3:20
Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade.

Apostagärningarna 26:18
för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.'

Romabrevet 13:12
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

1 Korinthierbrevet 5:9
Jag skrev till eder i mitt brev att I icke skullen hava något umgänge med otuktiga människor --

2 Korinthierbrevet 6:14
Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?

Efesierbrevet 5:12
Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala;

Kolosserbrevet 1:12
och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset.

1 Timotheosbrevet 5:20
Men begår någon en synd, så skall du inför alla förehålla honom den, så att också de andra känna fruktan.

1 Timotheosbrevet 5:22
Förhasta dig icke med handpåläggning, och gör dig icke delaktig i en annans synder. Bevara dig själv ren.

2 Johannesbrevet 1:11
Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar.

Efesierbrevet 5:10
Överst på sidan
Överst på sidan