2 Timotheosbrevet 3:16
Parallella Vers
Svenska (1917)
All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,

Dansk (1917 / 1931)
Hvert Skrift er indaandet af Gud og nyttig til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed,

Norsk (1930)
Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,

King James Bible
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

English Revised Version
Every scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction which is in righteousness:
Treasury i Bibeln Kunskap

All.

2 Samuelsbokem 23:2
HERRENS Ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga;

Matteus 21:42
Jesus sade till dem: »Ja, haven I aldrig läst i skrifterna: 'Den sten som byggningsmännen förkastade. den har blivit en hörnsten; av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon'?

Matteus 22:31,32,43
Men vad nu angår de dödas uppståndelse, haven I icke läst vad eder är sagt av Gud:…

Matteus 26:54,56
Men huru bleve då skrifterna fullbordade, som säga att så måste ske?»…

Markus 12:24,36
Jesus svarade dem: »Visar icke eder fråga att I faren vilse och varken förstån skrifterna, ej heller Guds kraft?…

Johannes 10:35
Om han nu har kallat för gudar dem som Guds ord kom till -- och skriften kan ju icke bliva om intet --

Apostagärningarna 1:16
»Mina bröder, det skriftens ord skulle fullbordas, som den helige Ande genom Davids mun hade profetiskt talat om Judas, vilken blev vägvisare åt de män som grepo Jesus.

Apostagärningarna 28:25
Och då de icke kunde komma överens med varandra, gingo de sin väg, och därvid sade Paulus allenast detta ord: »Rätt talade den helige Ande genom profeten Esaias till edra fäder,

Romabrevet 3:2
Jo, ett stort företräde, på allt sätt; först och främst det, att de hava blivit betrodda med Guds löftesord.

Romabrevet 15:4
Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.

Galaterbrevet 3:8
Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: »I dig skola alla folk varda välsignade.»

Hebreerbrevet 3:7
Så säger den helige Ande: »I dag, om I fån höra hans röst,

Hebreerbrevet 4:12
Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

2 Petrusbrevet 1:19-21
Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan.…

and is.

Psaltaren 19:7-11
HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.…

Psaltaren 119:97-104,130
Huru kär har jag icke din lag! Hela dagen begrundar jag den.…

Mika 2:7
Är detta ett tillbörligt tal, du Jakobs hus? Har då HERREN varit snar till vrede? Hava hans gärningar visat något sådant? Äro icke fastmer mina ord milda mot den som vandrar redligt?

Apostagärningarna 20:20,27
Och I veten att jag icke har dragit mig undan, när det gällde något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och undervisa eder.…

1 Korinthierbrevet 12:7
Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta.

Efesierbrevet 4:11-16
Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.…

for doctrine.

2 Timotheosbrevet 3:10
Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet,

for reproof.

2 Timotheosbrevet 4:2
Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.

Ordspråksboken 6:23
Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, och tillrättavisningar till tukt äro en livets väg.

Ordspråksboken 15:10,31
Svår tuktan drabbar den som övergiver vägen; den som hatar tillrättavisning, han måste dö.…

Johannes 3:20
Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade.

Efesierbrevet 5:11-13
Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer.…

Hebreerbrevet 11:1
Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser.

*Gr:

for instruction.

2 Timotheosbrevet 2:25
Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen,

5 Mosebok 4:36
Från himmelen har han låtit dig höra sin röst för att undervisa dig, och på jorden har han låtit dig se sin stora eld, och du har hört hans ord ur elden.

Nehemja 9:20
Din gode Ande sände du att undervisa dem, och ditt manna förvägrade du icke deras mun, och vatten gav du dem, när de törstade.

Psaltaren 119:9,11
Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.…

Matteus 13:52
Då sade han till dem: »Så är nu var skriftlärd, som har blivit en lärjunge för himmelriket, lik en husbonde som ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt.»

Apostagärningarna 18:25
Denne sade blivit undervisad om »Herrens väg» och talade, brinnande i anden, och undervisade grundligt om Jesus, fastän han allenast hade kunskap om Johannes' döpelse.

Romabrevet 2:20
en uppfostrare för oförståndiga, en lärare för enfaldiga, eftersom du i lagen har uttrycket för kunskapen och sanningen.

Länkar
2 Timotheosbrevet 3:16 Inter2 Timotheosbrevet 3:16 Flerspråkig2 Timoteo 3:16 Spanska2 Timothée 3:16 Franska2 Timotheus 3:16 Tyska2 Timotheosbrevet 3:16 Kinesiska2 Timothy 3:16 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Timotheosbrevet 3
15och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. 16All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, 17så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.
Korshänvisningar
5 Mosebok 29:29
Vad som ännu är fördolt hör HERREN, vår Gud, till; men vad som är uppenbarat, det gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skola göra efter alla denna lags ord.

Sefanja 3:2
Hon hör icke på någons röst, hon tager ej emot tuktan; på HERREN förtröstar hon icke, till sin Gud vill hon ej komma.

Romabrevet 4:23
Men att det så tillräknades honom, det är skrivet icke såsom gällde det allenast honom,

Romabrevet 15:4
Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.

2 Petrusbrevet 1:20
Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas.

2 Petrusbrevet 1:21
Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.

2 Timotheosbrevet 3:15
Överst på sidan
Överst på sidan