2 Timoteus 3
Norsk (1930)
1Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra. 6For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 7og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse. 8Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen. 9Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.

10Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet, 11mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen. 12Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill. 14Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, 15og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page