Salmerne 104
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Min sjæl, lov HERREN! HERRE min Gud, du er saare stor! Du er klædt i Højhed og Herlighed,1Min sjel, lov Herren! Herre min Gud, du er såre stor, høihet og herlighet har du iklædd dig. 1Lova HERREN, min själ. HERRE, min Gud, du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd.
2hyllet i Lys som en Kappe! Himlen spænder du ud som et Telt;2Han hyller sig i lys som i et klædebon, han spenner himmelen ut som et telt, 2Du höljer dig i ljus såsom i en mantel, du spänner ut himmelen såsom ett tält;
3du hvælver din Højsal i Vandene, gør Skyerne til din Vogn, farer frem paa Vindens Vinger;3han som tømrer i vannene sine høie saler, han som gjør skyene til sin vogn, som farer frem på vindens vinger. 3du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, och du far fram på vindens vingar.
4Vindene gør du til Sendebud, Ildsluer til dine Tjenere!4Han gjør vinder til sine engler, luende ild til sine tjenere. 4Du gör vindar till dina sändebud, eldslågor till dina tjänare.
DANNORSVE
5Du fæsted Jorden paa dens Grundvolde, aldrig i Evighed rokkes den;5Han grunnfestet jorden på dens støtter, den skal ikke rokkes i all evighet. 5Du grundade jorden på hennes fästen, så att hon icke vacklar till evig tid.
6Verdensdybet hylled den til som en Klædning, Vandene stod over Bjerge.6Du hadde dekket den med dype vann som med et klædebon; vannene stod over fjellene. 6Med djupet betäckte du henne såsom med en klädnad; uppöver bergen stodo vattnen.
7For din Trusel flyede de, skræmtes bort ved din Tordenrøst,7For din trusel flydde de, for din tordens røst for de hastig bort. 7Men för din näpst flydde de; för ljudet av ditt dunder hastade de undan.
8for op ad Bjerge og ned i Dale til det Sted, du havde beredt dem;8De steg op til fjellene, fór ned i dalene, til det sted du hadde grunnfestet for dem. 8Berg höjde sig, och dalar sänkte sig, på den plats som du hade bestämt för dem.
9du satte en Grænse, de ej kommer over, saa de ikke igen skal tilhylle Jorden.9En grense satte du, som de ikke skal overskride; de skal ikke vende tilbake for å dekke jorden. 9En gräns satte du, som vattnen ej fingo överskrida, så att de icke åter skulle betäcka jorden.
DANNORSVE
10Kilder lod du rinde i Dale, hen mellem Bjerge flød de;10Han lar kilder springe frem i dalene; mellem fjellene går de. 10Du lät källor flyta fram i dalarna, mellan bergen togo de sin väg.
11de læsker al Markens Vildt, Vildæsler slukker deres Tørst;11De gir alle markens dyr å drikke; villeslene slukker sin tørst. 11De vattna alla markens djur, vildåsnorna släcka i dem sin törst.
12over dem bygger Himlens Fugle, mellem Grenene lyder deres Kvidder.12Over dem bor himmelens fugler; mellem grenene lar de høre sin røst. 12Vid dem bo himmelens fåglar, från trädens grenar höja de sin röst.
13Fra din Højsal vander du Bjergene, Jorden mættes fra dine Skyer;13Han vanner fjellene fra sine høie saler; av dine gjerningers frukt mettes jorden. 13Du vattnar bergen från dina salar, jorden mättas av den frukt du skapar.
14du lader Græs gro frem til Kvæget og Urter til Menneskets Tjeneste, saa du frembringer Brød af Jorden14Han lar gress gro for feet og urter til menneskets tjeneste, til å få brød frem av jorden. 14Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så framalstrar du bröd ur jorden
DANNORSVE
15og Vin, der glæder Menneskets Hjerte, og lader Ansigtet glinse af Olie, og Brødet skal styrke Menneskets Hjerte.15Og vin gleder menneskets hjerte, så den gjør åsynet mer skinnende enn olje, og brød styrker menneskets hjerte. 15och vin, som gläder människans hjärta; så gör du hennes ansikte glänsande av olja, och brödet styrker människans hjärta.
16HERRENS Træer bliver mætte, Libanons Cedre, som han har plantet,16Herrens trær mettes, Libanons sedrer som han har plantet, 16HERRENS träd varda ock mättade, Libanons cedrar, som han har planterat;
17hvor Fuglene bygger sig Rede; i Cypresser har Storken sin Bolig.17der hvor fuglene bygger rede, storken som har sin bolig i cypressene. 17fåglarna bygga där sina nästen, hägern gör sitt bo i cypresserna.
18Højfjeldet er for Stenbukken, Klipperne Grævlingens Tilflugt.18De høie fjell er for stengjetene, klippene er tilflukt for fjellgrevlingene. 18Stenbockarna hava fått de höga bergen, klyftorna är klippdassarnas tillflykt.
19Du skabte Maanen for Festernes Skyld, Solen kender sin Nedgangs Tid;19Han gjorde månen til å fastsette tidene; solen kjenner sin nedgangstid. 19Du gjorde månen till att bestämma tiderna; solen vet stunden då den skall gå ned.
DANNORSVE
20du sender Mørke, Natten kommer, da rører sig alle Skovens Dyr;20Du gjør mørke, og det blir natt; i den rører sig alle dyrene i skogen. 20Du sänder mörker, och det bliver natt; då komma alla skogens djur i rörelse,
21de unge Løver brøler efter Rov, de kræver deres Føde af Gud.21De unge løver brøler efter rov, for å kreve sin føde av Gud. 21de unga lejonen ryta efter rov och begära sin föda av Gud.
22De sniger sig bort, naar Sol staar op, og lægger sig i deres Huler;22Solen går op, de trekker sig tilbake og legger sig i sine boliger. 22Solen går upp; då draga de sig tillbaka och lägga sig ned i sina kulor.
23Mennesket gaar til sit Dagværk, ud til sin Gerning, til Kvæld falder paa.23Mennesket går ut til sin gjerning og til sitt arbeid inntil aftenen. 23Människan går då ut till sin gärning och till sitt arbete intill aftonen.
24Hvor mange er dine Gerninger, HERRE, du gjorde dem alle med Visdom; Jorden er fuld af, hvad du har skabt!24Hvor mange dine gjerninger er, Herre! Du gjorde dem alle viselig; jorden er full av det du har skapt. 24Huru mångfaldiga äro icke dina verk, o HERRE! Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat.
DANNORSVE
25Der er Havet, stort og vidt, der vrimler det uden Tal af Dyr, baade smaa og store;25Der er havet, stort og vidtstrakt; der er en vrimmel uten tall, der er dyr, både små og store. 25Se ock havet, det stora ock vida: ett tallöst vimmel rör sig däri, djur både stora och små.
26Skibene farer der, Livjatan, som du danned til Leg deri.26Der går skibene, Leviatan*, som du skapte til å leke sig der.26Där gå skeppen sin väg fram, Leviatan, som du har skapat att leka däri.
27De bier alle paa dig, at du skal give dem Føde i Tide;27Alle venter de på dig, at du skal gi dem deres føde i sin tid. 27Alla vänta de efter dig, att du skall giva dem deras mat i rätt tid.
28du giver dem den, og de sanker, du aabner din Haand, og de mættes med godt.28Du gir dem, de sanker; du oplater din hånd, de mettes med godt. 28Du giver dem, då samla de in; du upplåter din hand, då varda de mättade med goda håvor.
29Du skjuler dit Aasyn, og de forfærdes; du tager deres Aand, og de dør og vender tilbage til Støvet;29Du skjuler ditt åsyn, de forferdes; du drar deres livsånde tilbake, de dør og vender tilbake til sitt støv. 29Du fördöljer ditt ansikte, då förskräckas de; du tager bort deras ande, då förgås de och vända åter till sitt stoft igen.
DANNORSVE
30du sender din Aand, og de skabes, Jordens Aasyn fornyer du.30Du sender din Ånd ut, de skapes, og du gjør jordens skikkelse ny igjen. 30Du sänder ut din ande, då varda de skapade, och du förnyar jordens anlete.
31HERRENS Herlighed vare evindelig, HERREN glæde sig ved sine Værker!31Herrens ære være til evig tid! Herren glede sig i sine gjerninger! 31HERRENS ära förblive evinnerligen; må HERREN glädja sig över sina verk,
32Et Blik fra ham, og Jorden skælver, et Stød fra ham, og Bjergene ryger.32Han som ser til jorden, og den bever, som rører ved fjellene, og de ryker. 32han som skådar på jorden, och hon bävar, han som rör vid bergen, och de ryka.
33Jeg vil synge for HERREN, saa længe jeg lever, lovsynge min Gud, den Tid jeg er til.33Jeg vil lovsynge Herren så lenge jeg lever; jeg vil synge for min Gud så lenge jeg er til. 33Jag vill sjunga till HERRENS ära, så länge jag lever; jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till.
34Min Sang være ham til Behag, jeg har min Glæde i HERREN.34Måtte min tale tekkes ham! Jeg vil glede mig i Herren! 34Mitt tal behage honom väl; må jag själv få glädja mig i HERREN.
35Maatte Syndere svinde fra Jorden og gudløse ikke mer være til! Min Sjæl, lov HERREN! Halleluja!35Men måtte syndere utryddes av jorden, og ugudelige ikke mere finnes! Min sjel, lov Herren! Halleluja*!35Men må syndare försvinna ifrån jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova HERREN, min själ Halleluja!
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 103
Top of Page
Top of Page