Jobs 13
Norsk (1930)
1Se, alt sammen har mitt øie sett, mitt øre hørt og merket sig.

2Det I vet, vet også jeg; jeg står ikke tilbake for eder.

3Men jeg vil tale til den Allmektige, og jeg har lyst til å rettferdiggjøre mig for Gud.

4Men I spinner løgn sammen, I er alle dårlige læger.

5Gid I vilde tie stille! Det skulde bli regnet eder til visdom.

6Hør nu på min tilrettevisning og merk på refselsene fra mine leber!

7Vil I tale urett til forsvar for Gud, og vil I til hans forsvar tale svik?

8Vil I ta hans parti, eller vil I være sakførere for Gud?

9Vil det gå eder godt når han ransaker eder, eller vil I narre ham, som en narrer et menneske?

10Han vil tukte eder, om I i lønndom tar parti for ham.

11Vil ikke hans høihet forferde eder, og redselen for ham falle over eder?

12Eders tankesprog er askesprog; eders skanser* blir til skanser av ler.

13Ti, la mig være, så jeg kan tale, så får det komme over mig hvad det vil!

14Hvorfor skulde jeg bære mitt kjøtt mellem mine tenner*? Jeg vil legge mitt liv i min hånd**.

15Se, han vil drepe mig - jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn.

16Også det skal bli mig til frelse; for ingen gudløs kommer for hans åsyn.

17Hør da nøie på mitt ord og la min forklaring trenge inn i eders ører!

18Se, jeg har saken i orden; jeg vet jeg skal få rett.

19Hvem er den som vil gå i rette med mig? Ja, da vil jeg tie og opgi ånden.

20Bare to ting må du ikke gjøre mot mig, da skal jeg ikke skjule mig for ditt åsyn:

21Ta din hånd bort fra mig, og la ikke dine redsler forferde mig!

22Så kall da, og jeg skal svare; eller la mig tale, og svar du mig!

23Hvor mange misgjerninger og synder har jeg? La mig få vite min brøde og min synd!

24Hvorfor skjuler du ditt åsyn og holder mig for din fiende?

25Vil du skremme et bortblåst blad og forfølge det tørre strå? -

26siden du idømmer mig så hårde lidelser og lar mig arve min ungdoms misgjerninger

27og setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier og drar en ring om mine fotsåler,

28og dette gjør du mot en som tæres bort som makk-ett tre, som et klædebon møllet har ett.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Job 12
Top of Page
Top of Page