Ordspråksboken 21
Svenska (1917)
1Konungars hjärtan äro i HERRENS hand såsom vattenbäckar: han leder dem varthelst han vill.

2Var man tycker sin väg vara den rätta, men HERREN är den som prövar hjärtan.

3Att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för HERREN än offer.

4Stolta ögon och högmodigt hjärta -- de ogudaktigas lykta är dem till synd.

5Den idoges omtanke leder allenast till vinning, men all fikenhet allenast till förlust.

6De skatter som förvärvas genom falsk tunga, de äro en försvinnande dunst och hasta till döden.

7De ogudaktigas övervåld bortrycker dem själva, eftersom de icke vilja göra vad rätt är.

8En oärlig mans väg är idel vrånghet, men en rättskaffens man handla redligt

9Bättre är att bo i en vrå på taket än att hava hela huset gemensamt med en trätgirig kvinna.

10Den ogudaktiges själ har lust till det onda; hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom.

11Straffar man bespottaren, så bliver den fåkunnige vis: och undervisar man den vise, så inhämtar han kunskap.

12Den Rättfärdige giver akt på den ogudaktiges hus, han störtar de ogudaktiga i olycka.

13Den som tillsluter sitt öra för den armes rop, han skall själv ropa utan att få svar.

14En hemlig gåva stillar vrede och en skänk i lönndom våldsammaste förbittring.

15Det är den rättfärdiges glädje att rätt skipa, men det är ogärningsmännens skräck.

16Den människa som far vilse ifrån förståndets väg, hon hamnar i skuggornas krets.

17Den som älskar glada dagar varder fattig; den som älskar vin och olja bliver icke rik.

18Den ogudaktige varder given såsom lösepenning för den rättfärdige, och den trolöse sättes i de redligas ställe.

19Bättre är att bo i ett öde land än med en trätgirig och besvärlig kvinna.

20Dyrbara skatter och salvor har den vise i sin boning, men en dåraktig människa förslösar sitt gods.

21Den som far efter rättfärdighet och godhet, han finner liv, rättfärdighet och ära.

22En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ned det fäste som var dess förtröstan.

23Den som besvarar sin mun och sin tunga han bevarar sitt liv för nöd.

24Bespottare må den kallas, som är fräck och övermodig, den som far fram med fräck förmätenhet.

25Den lates begärelse för honom till döden, i det att hans händer icke vilja arbeta.

26Den snikne är alltid full av snikenhet; men den rättfärdige giver och spar icke.

27De ogudaktigas offer är en styggelse; mycket mer, när det frambäres i skändligt uppsåt.

28Ett lögnaktigt vittne skall förgås; men en man som hör på får allt framgent tala.

29En ogudaktig man uppträder fräckt; men den redlige vandrar sina vägar ståndaktigt.

30Ingen vishet, intet förstånd, intet råd förmår något mot HERREN.

31Hästar rustas ut för stridens dag, men från HERREN är det som segern kommer.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 20
Top of Page
Top of Page