Hebreerbrevet 6:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är.

Dansk (1917 / 1931)
for at I ikke skulle blive sløve, men efterfølge dem, som ved Tro og Taalmodighed arve Forjættelserne.

Norsk (1930)
forat I ikke skal bli trege, men efterfølge dem som ved tro og tålmod arver løftene.

King James Bible
That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises.

English Revised Version
that ye be not sluggish, but imitators of them who through faith and patience inherit the promises.
Treasury i Bibeln Kunskap

ye.

Hebreerbrevet 5:11
Härom hava vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom I haven blivit så tröga till att höra.

*Gr:

Ordspråksboken 12:24
De idogas hand kommer till välde, men en lat hand måste göra trältjänst.

Ordspråksboken 13:4
Den late är full av lystnad, och han får dock intet, men de idogas hunger varder rikligen mättad.

Ordspråksboken 15:19
Den lates stig är såsom spärrad av törne, men de redliga hava en banad stig.

Ordspråksboken 18:9
Den som är försumlig i sitt arbete, han är allaredan en broder till rövaren.

Ordspråksboken 24:30-34
Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård.…

Matteus 25:26
Då svarade hans herre och sade till honom: 'Du onde och late tjänare, du visste att jag vill skörda, där jag icke har sått, och inbärga, där jag icke har utstrött?

Romabrevet 12:11
Varen icke tröga, där det gäller nit; varen brinnande i anden, tjänen Herren.

2 Petrusbrevet 1:10
Vinnläggen eder därför, mina bröder, så mycket mer om att göra eder kallelse och utkorelse fast. Ty om I det gören, skolen I aldrig någonsin komma på fall.

but.

Hebreerbrevet 12:1
Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.

Hebreerbrevet 13:7
Tänken på edra lärare, som hava talat Guds ord till eder; sen huru de slutade sin levnad, och efterföljen deras tro.

Hga Visan 1:8
»Om du icke vet det, du skönaste bland kvinnor, så gå blott åstad i hjordens spår, och för dina killingar i bet vid herdarnas tält.» ----

Jeremia 6:16
Så sade HERREN: »Ställen eder vid vägarna och sen till, och frågen efter forntidens stigar, frågen vilken väg som är den goda vägen, och vandren på den, så skolen I finna ro för edra själar.» Men de svarade: »Vi vilja icke vandra på den.»

Romabrevet 4:12
Han skulle ock bliva en fader för omskurna, nämligen för sådana som icke allenast äro omskurna, utan ock vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade, medan han ännu var oomskuren.

Jakobsbrevet 5:10,11
Mina bröder, tagen profeterna, som talade i Herrens namn, till edert föredöme i att uthärda lidande och visa tålamod.…

1 Petrusbrevet 3:5,6
På sådant sätt prydde sig ju ock fordom de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män.…

faith.

Hebreerbrevet 6:15
Och när denne tåligt förbidade, fick han så vad utlovat var.

Hebreerbrevet 10:36
I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.

Hebreerbrevet 11:8-16
Genom tron var Abraham lydig, när han blev kallad, och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel; han drog ut, fastän han icke visste vart han skulle komma.…

Lukas 8:15
Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

Romabrevet 8:25,26
Om vi nu hoppas på det som vi icke se, så bida vi därefter med ståndaktighet.…

1 Thessalonikerbr. 1:3
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

Uppenbarelseboken 13:10
Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

Uppenbarelseboken 14:12
Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.»

inherit.

Hebreerbrevet 1:14
Äro de icke allasammans tjänsteandar, som sändas ut till tjänst för deras skull som skola få frälsning till arvedel?

Hebreerbrevet 10:36
I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.

Hebreerbrevet 11:9,17,33
Genom tron bosatte han sig såsom främling i det utlovade landet, likasom i ett främmande land, och bodde i tält med Isak och Jakob, som voro hans medarvingar till samma löfte.…

Matteus 22:32
'Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud'? Han är en Gud icke för döda, utan för levande.»

Lukas 16:22
Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven.

Lukas 20:37,38
Men att de döda uppstå, det har ock Moses, på det ställe där det talas om törnbusken, givit till känna, när han kallar Herren 'Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud';…

1 Johannesbrevet 2:25
Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.

Uppenbarelseboken 14:13
Och jag hörde en röst från himmelen säga: »Skriv: Saliga äro de döda som dö i Herren härefter. Ja, säger Anden, de skola få vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följa dem.»

Länkar
Hebreerbrevet 6:12 InterHebreerbrevet 6:12 FlerspråkigHebreos 6:12 SpanskaHébreux 6:12 FranskaHebraeer 6:12 TyskaHebreerbrevet 6:12 KinesiskaHebrews 6:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 6
11Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp, 12så att I icke bliven tröga, utan bliven efterföljare åt dem som genom tro och tålamod få till arvedel vad utlovat är.
Korshänvisningar
Ordspråksboken 2:20
Ja, så skall du vandra på de godas väg och hålla dig på de rättfärdigas stigar.

Ordspråksboken 28:10
Den som leder de redliga vilse in på en ond väg, han faller själv i sin grop; men de ostraffliga få till sin arvedel vad gott är.

2 Thessalonikerbr. 1:4
Därför kunna vi själva i Guds församlingar berömma oss av eder, i fråga om eder ståndaktighet och eder tro under alla edra förföljelser, och under de lidanden I måsten uthärda.

Hebreerbrevet 1:14
Äro de icke allasammans tjänsteandar, som sändas ut till tjänst för deras skull som skola få frälsning till arvedel?

Hebreerbrevet 13:7
Tänken på edra lärare, som hava talat Guds ord till eder; sen huru de slutade sin levnad, och efterföljen deras tro.

Jakobsbrevet 1:3
och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta ståndaktighet.

Uppenbarelseboken 13:10
Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro.

Hebreerbrevet 6:11
Överst på sidan
Överst på sidan