Habackuk 3:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Bergen se dig och bäva; såsom en störtskur far vattnet ned. Djupet låter höra sin röst, mot höjden lyfter det sina händer.

Dansk (1917 / 1931)
Bjergene ser dig og skælver. Skyerne nedsender Regnskyl, og Afgrunden løfter sin Røst.

Norsk (1930)
Fjellene ser dig og bever, vannstrømmer styrter frem; avgrunnen lar sin røst høre, den løfter sine hender mot det høie.

King James Bible
The mountains saw thee, and they trembled: the overflowing of the water passed by: the deep uttered his voice, and lifted up his hands on high.

English Revised Version
The mountains saw thee, and were afraid; the tempest of waters passed by: the deep uttered his voice, and lifted up his hands on high.
Treasury i Bibeln Kunskap

mountains.

Habackuk 3:6
Han träder fram -- därmed kommer han jorden att darra; en blick -- och han kommer folken att bäva. De uråldriga bergen splittras, de eviga höjderna sjunka ned. Han vandrar de vägar han fordom gick.

2 Mosebok 19:16-18
På tredje dagen, när det hade blivit morgon, begynte det dundra och blixtra, och en tung molnsky kom över berget, och ett mycket starkt basunljud hördes; och allt folket i lägret bävade.…

Domarboken 5:4,5
HERRE, när du drog ut från Seir, när du gick fram ifrån Edoms mark, då bävade jorden, då strömmade det från himmelen, då strömmade vatten ned ifrån molnen;…

Psaltaren 68:7,8
Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela,…

Psaltaren 77:18
Ditt dunder ljöd i stormvirveln, ljungeldar lyste upp jordens krets, jorden darrade och bävade.

Psaltaren 97:4,5
Hans ljungeldar lysa upp jordens krets; jorden ser det och bävar.…

Psaltaren 114:4,6
Bergen hoppade såsom vädurar, höjderna såsom lamm.…

Jesaja 64:1,2
O att du läte himmelen rämna och fore hitned, så att bergen skälvde inför dig,…

Jeremia 4:24
Jag såg på bergen, och se, de bävade, och alla höjder vacklade.

Mika 1:4
Bergen smälta under hans fötter, och dalar bryta sig fram -- såsom vaxet gör för elden, såsom vattnet, när det störtar utför branten.

Nahum 1:5
Bergen bäva för honom, och höjderna försmälta av ångest. Jorden röres upp för hans ansikte, jordens krets med alla som bo därpå.

Matteus 27:51
Och se, då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned, och jorden skalv, och klipporna rämnade,

Uppenbarelseboken 6:14
Och himmelen vek undan, såsom när en bokrulle rullas tillhopa; och alla berg och öar flyttades bort ifrån sin plats.

Uppenbarelseboken 20:11
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem.

the overflowing.

2 Mosebok 14:22-28
Och Israels barn gingo mitt igenom havet på torr mark, under det att vattnet stod såsom en mur till höger och till vänster om dem.…

Josuaé 3:15,16
När nu de som buro arken kommo till Jordan, så att prästerna, som buro arken, med sina fötter vidrörde yttersta randen av vattnet i Jordan, vilken under hela skördetiden är full över alla sina bräddar,…

Josuaé 4:18,23,24
När då prästerna som buro HERRENS förbundsark stego upp ur Jordan, hade deras fötter knappt hunnit upp på torra landet, förrän Jordans vatten vände tillbaka till sin plats och nådde, såsom förut, upp över alla sina bräddar.…

Nehemja 9:11
Havet klöv du itu för dem, så att de gingo mitt igenom havet på torr mark; men deras förföljare lät du sjunka i djupet såsom stenar, i väldiga vatten.

Psaltaren 18:15
Vattnens bäddar kommo i dagen, och jordens grundvalar blottades, för din näpst, o HERRE, för din vredes stormvind.

Psaltaren 66:6
Han förvandlade havet till torrt land; till fots gingo de genom floden; då gladdes vi över honom.

Psaltaren 74:13-15
Det var du som delade havet genom din makt; du krossade drakarnas huvuden mot vattnet.…

Psaltaren 77:16-19
Vattnen sågo dig, och Gud, vattnen sågo dig och våndades, själva djupen darrade.…

Psaltaren 114:3-8
Havet såg det och flydde, Jordan vände tillbaka.…

Psaltaren 136:13-15
honom som delade Röda havet itu, ty hans nåd varar evinnerligen,…

Jesaja 11:15,16
Och HERREN skall giva till spillo Egyptens havsvik och lyfta sin hand mot floden i förgrymmelse; och han skall klyva den i sju bäckar och göra så, att man torrskodd kan gå däröver.…

Jesaja 63:11-13
Då tänkte hans folk på forna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, jämte herdarna för hans hjord? Var är han som lade i deras bröst sin helige Ande,…

Hebreerbrevet 11:29
Genom tron drogo de fram genom Röda havet likasom på torra landet; men när egyptierna försökte gå samma väg, dränktes de.

Uppenbarelseboken 16:12
Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern.

the deep.

Psaltaren 65:13
Ängarna hölja sig i hjordar, och dalarna betäckas med säd; man höjer jubelrop och sjunger.

Psaltaren 93:3
HERRE, strömmarna hava upphävt, strömmarna hava upphävt sin röst, ja, strömmarna upphäva sitt dån.

Psaltaren 96:11-13
Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig; havet bruse och allt vad däri är.…

Psaltaren 98:7,8
Havet bruse och allt vad däri är, jordens krets och de som bo därpå.…

Jesaja 43:20
så att markens djur skola ära mig, schakaler och strutsar, därför att jag låter vatten flyta i öknen, strömmar i ödemarken, så att mitt folk, min utkorade, kan få dricka.

Jesaja 55:12
Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.

Länkar
Habackuk 3:10 InterHabackuk 3:10 FlerspråkigHabacuc 3:10 SpanskaHabacuc 3:10 FranskaHabakuk 3:10 TyskaHabackuk 3:10 KinesiskaHabakkuk 3:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Habackuk 3
9Framtagen och blottad är din båge, ditt besvurna ords pilar. Sela. Till strömfåror klyver du jorden. 10Bergen se dig och bäva; såsom en störtskur far vattnet ned. Djupet låter höra sin röst, mot höjden lyfter det sina händer. 11Sol och måne stanna i sin boning för skenet av dina farande pilar, för glansen av ditt blixtrande spjut.…
Korshänvisningar
Matteus 8:24
Och se, då uppstod en häftig storm på sjön, så att vågorna slogo över båten; men han låg och sov.

Psaltaren 77:16
Vattnen sågo dig, och Gud, vattnen sågo dig och våndades, själva djupen darrade.

Psaltaren 93:3
HERRE, strömmarna hava upphävt, strömmarna hava upphävt sin röst, ja, strömmarna upphäva sitt dån.

Psaltaren 98:7
Havet bruse och allt vad däri är, jordens krets och de som bo därpå.

Psaltaren 98:8
Strömmarna klappe i händerna, bergen juble med varandra,

Psaltaren 104:32
han som skådar på jorden, och hon bävar, han som rör vid bergen, och de ryka.

Psaltaren 148:7
Loven HERREN från jorden, I havsdjur och alla djup,

Habackuk 3:9
Överst på sidan
Överst på sidan