Habackuk 3:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Han träder fram -- därmed kommer han jorden att darra; en blick -- och han kommer folken att bäva. De uråldriga bergen splittras, de eviga höjderna sjunka ned. Han vandrar de vägar han fordom gick.

Dansk (1917 / 1931)
Hans Fjed faar Jorden til at skælve, hans Blik faar Folk til at bæve. De ældgamle Bjerge brister, de evige Høje synker, ad evige Stier gaar han.

Norsk (1930)
Han stiger frem og ryster jorden; han ser op og får folkene til å skjelve; de evige fjell sprenges i stykker, de eldgamle hauger synker sammen; hans gang er som i eldgammel tid.

King James Bible
He stood, and measured the earth: he beheld, and drove asunder the nations; and the everlasting mountains were scattered, the perpetual hills did bow: his ways are everlasting.

English Revised Version
He stood, and measured the earth; he beheld, and drove asunder the nations: and the eternal mountains were scattered, the everlasting hills did bow; his goings were as of old.
Treasury i Bibeln Kunskap

and measured.

2 Mosebok 15:17
Du för dem in och planterar dem på din arvedels berg, på den plats, o HERRE, som du har gjort till din boning, i den helgedom, Herre, som dina händer hava berett.

2 Mosebok 21:31
Är det en gosse eller en flicka som har blivit stångad av oxen, så skall med denne förfaras efter samma lag.

4 Mosebok 34:1-29
Och HERREN talade till Mose och sade:…

5 Mosebok 32:8
När den Högste gav arvslotter åt folken, när han fördelade människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn.

Apostagärningarna 17:26
Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skola bo --

and drove.

Josuaé 10:42
Alla dessa konungar och deras land underkuvade Josua på en gång, ty HERREN, Israels Gud, stridde för Israel.

Josuaé 11:18-23
I lång tid förde Josua krig mot alla dessa konungar.…

Nehemja 9:22-24
Och du gav dem riken och folk och utskiftade lotter åt dem på skilda håll; och de intogo Sihons land, det land som tillhörde konungen i Hesbon, och det land som tillhörde Og, konungen i Basan…

Psaltaren 135:8-12
han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap;…

the everlasting.

Habackuk 3:10
Bergen se dig och bäva; såsom en störtskur far vattnet ned. Djupet låter höra sin röst, mot höjden lyfter det sina händer.

1 Mosebok 49:26
Din faders välsignelser nå högt, högre än mina förfäders välsignelser, de nå upp till de eviga höjdernas härlighet. De skola komma över Josefs huvud, över dens hjässa, som är en furste bland sina bröder.

5 Mosebok 33:15
med de uråldriga bergens yppersta skatter och de eviga höjdernas ädlaste frukt,

Domarboken 5:5
bergen skälvde inför HERRENS ansikte, ja, Sinai inför HERRENS, Israels Guds, ansikte.

Psaltaren 68:16
Men varför sen I så avogt, I höga berg, på det berg som Gud har utkorat till sitt säte, det där ock HERREN skall bo för alltid?

Psaltaren 114:4-7
Bergen hoppade såsom vädurar, höjderna såsom lamm.…

Jesaja 64:1-3
O att du läte himmelen rämna och fore hitned, så att bergen skälvde inför dig,…

Nahum 1:5
Bergen bäva för honom, och höjderna försmälta av ångest. Jorden röres upp för hans ansikte, jordens krets med alla som bo därpå.

Sakaria 14:4,5
Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker undan mot norr, och andra hälften därav mot söder.…

his.

Psaltaren 90:2
Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Psaltaren 103:17
Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,

Jesaja 51:6,8
Lyften upp edra ögon till himmelen, skåden ock på jorden härnere: se, himmelen skall upplösa sig såsom rök och jorden nötas ut såsom en klädnad, och dess inbyggare skola dö såsom mygg; men min frälsning förbliver evinnerligen, och min rättfärdighet varder icke om intet.…

Mika 5:8
Och Jakobs kvarleva skall då vara bland hedningarna, mitt ibland många folk, såsom ett lejon bland boskap i skogen, såsom ett ungt lejon bland fårhjordar, vilket förtrampar, var det går fram, och griper sitt rov utan räddning.

Matteus 24:35
Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Lukas 1:50
Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som frukta honom.

Hebreerbrevet 13:8
Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

Länkar
Habackuk 3:6 InterHabackuk 3:6 FlerspråkigHabacuc 3:6 SpanskaHabacuc 3:6 FranskaHabakuk 3:6 TyskaHabackuk 3:6 KinesiskaHabakkuk 3:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Habackuk 3
5Framför honom går pest, och feberglöd följer i hans spår. 6Han träder fram -- därmed kommer han jorden att darra; en blick -- och han kommer folken att bäva. De uråldriga bergen splittras, de eviga höjderna sjunka ned. Han vandrar de vägar han fordom gick. 7Jag ser Kusans hyddor hemsökta av fördärv; tälten darra i Midjans land.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 33:15
med de uråldriga bergens yppersta skatter och de eviga höjdernas ädlaste frukt,

Job 21:18
De borde ju bliva såsom halm för vinden, lika agnar som stormen rycker bort.

Psaltaren 35:5
Må de bliva såsom agnar för vinden, och HERRENS ängel drive dem bort.

Psaltaren 114:4
Bergen hoppade såsom vädurar, höjderna såsom lamm.

Habackuk 1:12
Är du då icke till av ålder? Jo, HERRE, min Gud, min Helige, vi skola ej dö! HERRE, till en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett dem, du vår klippa.

Sakaria 14:4
Och han skall den dagen stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker undan mot norr, och andra hälften därav mot söder.

Habackuk 3:5
Överst på sidan
Överst på sidan