Hebreerbrevet 12:23
Parallella Vers
Svenska (1917)
till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och till fullkomnade rättfärdigas andar,

Dansk (1917 / 1931)
og til de førstefødtes Menighed, som ere indskrevne i Himlene, og til en Dommer, som er alles Gud, og til de fuldkommede retfærdiges Aander

Norsk (1930)
til høitidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er opskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder,

King James Bible
To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,

English Revised Version
to the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,
Treasury i Bibeln Kunskap

the general.

Psaltaren 89:7
Ja, Gud är mycket förskräcklig i de heligas råd och fruktansvärd utöver alla som äro omkring honom.

Psaltaren 111:1
Halleluja! Jag vill tacka HERREN av allt hjärta i de rättsinnigas råd och församling.

Apostagärningarna 20:28
Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod.

Efesierbrevet 1:22
»Allt lade han under hans fötter.» Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting --

Efesierbrevet 5:24-27
Ja, såsom församlingen underordnar sig Kristus, så skola ock hustrurna i allt underordna sig sina män.…

Kolosserbrevet 1:24
Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för eder; och vad som fattas i det mått av Kristus-bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp, som är församlingen.

1 Timotheosbrevet 3:5
ty huru skulle dem som icke vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds församling?

the firstborn.

2 Mosebok 4:22
Och då skall du säga till Farao: Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son,

2 Mosebok 13:2
»Helga åt mig allt förstfött, allt hos Israels barn, som öppnar moderlivet, evad det är människor eller boskap; mig tillhör det.

5 Mosebok 21:17
utan han skall såsom sin förstfödde erkänna sonen till den försmådda och giva honom dubbel lott av allt vad han äger. Ty denne är förstlingen av hans kraft; honom tillhör förstfödslorätten.

Psaltaren 89:27
Ja, jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland konungarna på jorden.

Jeremia 31:9
Under gråt skola de komma, men jag skall leda dem, där de gå bedjande fram; Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skola stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son.

Jakobsbrevet 1:18
Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.

Uppenbarelseboken 14:4
Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; ty de äro såsom jungfrur. Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet.

which.

2 Mosebok 32:32
Men förlåt dem nu deras synd; varom icke, så utplåna mig ur boken som du skriver i.»

Psaltaren 69:28
Må de utplånas ur de levandes bok och icke varda uppskrivna bland de rättfärdiga.

Lukas 10:20
Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen.»

Filipperbrevet 4:3
Ja, också till dig, min Synsygus -- du som med rätta bär det namnet -- har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Uppenbarelseboken 13:8
Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok, det slaktade Lammets bok.

Uppenbarelseboken 20:15
Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.

written.

Hebreerbrevet 6:10-12
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.…

Hebreerbrevet 9:27
Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas,

1 Mosebok 18:25
Bort det, att du skulle så göra och döda den rättfärdige tillika med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige likasom den ogudaktige; bort det ifrån dig! Skulle han som är hela jordens domare icke göra vad rätt är?»

Psaltaren 50:5,6
»Församlen till mig mina fromma, som sluta förbund med mig vid offer.»…

Psaltaren 94:2
Res dig, du jordens domare, vedergäll de högmodiga vad de hava gjort.

Psaltaren 96:13
inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Psaltaren 98:9
inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Matteus 25:31-34
Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.…

Johannes 5:27
Och han har givit honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson.

2 Thessalonikerbr. 1:5-7
Sådant är ett vittnesbörd om att Guds dom bliver rättvis. Så skolen I aktas värdiga Guds rike; för dess skull är det ock som I liden.…

1 Petrusbrevet 2:23
När han blev smädad, smädade han icke igen, och när han led, hotade han icke, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.

the spirits.

Hebreerbrevet 11:4,40
Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain, och genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, i det Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåvor; och genom tron talar han ännu, fastän han är död.…

Predikaren 12:7
och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud, som har givit den.

1 Korinthierbrevet 13:12
Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.

1 Korinthierbrevet 15:49,54
Och såsom vi hava burit den jordiskas gestalt, så skola vi ock bära den himmelskas gestalt.…

2 Korinthierbrevet 5:8
Men vi äro vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma hem till Herren.

Filipperbrevet 1:21-23
Ty att leva, det är för mig Kristus, och att dö, det är för mig en vinning.…

Filipperbrevet 3:12
Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det, eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus.

*etc:

Kolosserbrevet 1:12
och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset.

Uppenbarelseboken 7:14-17
Jag svarade honom: »Min herre, du vet själv det.» Då sade han till mig: »Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.…

Länkar
Hebreerbrevet 12:23 InterHebreerbrevet 12:23 FlerspråkigHebreos 12:23 SpanskaHébreux 12:23 FranskaHebraeer 12:23 TyskaHebreerbrevet 12:23 KinesiskaHebrews 12:23 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 12
22Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och till fullkomnade rättfärdigas andar, 24och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 18:25
Bort det, att du skulle så göra och döda den rättfärdige tillika med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige likasom den ogudaktige; bort det ifrån dig! Skulle han som är hela jordens domare icke göra vad rätt är?»

2 Mosebok 4:22
Och då skall du säga till Farao: Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son,

Psaltaren 50:6
Och himlarna förkunna att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Sela.

Psaltaren 69:28
Må de utplånas ur de levandes bok och icke varda uppskrivna bland de rättfärdiga.

Psaltaren 94:2
Res dig, du jordens domare, vedergäll de högmodiga vad de hava gjort.

Lukas 10:20
Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen.»

Hebreerbrevet 2:12
han säger ju: »Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag prisa dig»;

Hebreerbrevet 11:40
ty Gud hade åt oss utsett något bättre, på det att de icke oss förutan skulle bliva fullkomnade.

Uppenbarelseboken 6:9
Och när det bröt det femte inseglet, såg jag under altaret de människors själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull, som de hade.

Uppenbarelseboken 6:11
Och åt var och en av dem gavs en vit, fotsid klädnad, och åt dem blev tillsagt att de ännu en liten tid skulle giva sig till ro, till dess jämväl skaran av deras medtjänare och bröder, som skulle bliva dräpta likasom de själva, hade blivit fulltalig.

Uppenbarelseboken 14:4
Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; ty de äro såsom jungfrur. Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet.

Hebreerbrevet 12:22
Överst på sidan
Överst på sidan