1 Timotheosbrevet 1:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste.

Dansk (1917 / 1931)
Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd, at Kristus Jesus kom til Verden for at frelse Syndere, iblandt hvilke jeg er den største.

Norsk (1930)
Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blandt dem er jeg den største;

King James Bible
This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.

English Revised Version
Faithful is the saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief:
Treasury i Bibeln Kunskap

a faithful.

1 Timotheosbrevet 1:19
rustad med tro och med ett gott samvete. Detta hava nu visserligen somliga skjutit å sido, men de hava därigenom lidit skeppsbrott i tron.

1 Timotheosbrevet 3:1
Det är ett visst ord, att om någons håg står till en församlingsföreståndares ämbete, så är det en god verksamhet han åstundar.

1 Timotheosbrevet 4:9
Detta är ett fast ord och i allo värt att mottagas.

2 Timotheosbrevet 2:11
Detta är ett fast ord; ty hava vi dött med honom, så skola vi ock leva med honom;

Titusbrevet 3:8
Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar härom, för att de som sätta tro till Gud må beflita sig om att rätt utöva goda gärningar. Sådant är gott och gagneligt för människorna.

Uppenbarelseboken 21:5
Och han som satt på tronen sade: »Se, jag gör allting nytt.» Ytterligare sade han: »Skriv: ty dessa ord äro visa och sanna.»

Uppenbarelseboken 22:6
Och han sade till mig: »Dessa ord äro vissa och sanna; och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske.

worthy.

Johannes 1:12
Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;

Johannes 3:16,17,36
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.…

Apostagärningarna 11:1,18
Men apostlarna och de bröder som voro i Judeen fingo höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord.…

1 Johannesbrevet 5:11
Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son.

that.

Matteus 1:21
Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.»

Matteus 9:13
Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: 'Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer.' Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»

Matteus 18:11
 

Matteus 20:28
likasom Människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många.»

Markus 2:17
När Jesus hörde detta, sade han till dem: »Det är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka. Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»

Lukas 5:32
Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare, till bättring.

Lukas 19:10
Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.»

Johannes 1:29
Dagen därefter såg han Jesus nalkas; då sade han: »Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!

Johannes 12:47
Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen.

Apostagärningarna 3:26
För eder först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna eder, när I, en och var, omvänden eder från eder ondska.»

Romabrevet 3:24-26
och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,…

Romabrevet 5:6,8-10
Ty medan vi ännu voro svaga, led Kristus, när tiden var inne, döden för oss ogudaktiga.…

Hebreerbrevet 7:25
Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

1 Johannesbrevet 3:5,8
Och i veten att Han uppenbarades, för att han skulle borttaga synderna; och synd finnes icke i honom.…

1 Johannesbrevet 4:9,10
Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har sänt sin enfödde Son i världen, för att vi skola leva genom honom.…

Uppenbarelseboken 5:9
Och de sjöngo en ny sång som lydde så: »Du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor, av alla stammar och tungomål och folk och folkslag,

of whom.

1 Timotheosbrevet 1:13
mig som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så.

Job 42:6
Därför tager jag det tillbaka och ångrar mig, i stoft och aska.

Hesekiel 16:63
och så skall du tänka därpå och blygas, så att du av skam icke mer kan upplåta din mun, då när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, HERREN.

Hesekiel 36:31,32
Då skolen I tänka på edra onda vägar och på edra gärningar, som icke voro goda; och I skolen känna leda vid eder själva för edra missgärningars och styggelsers skull.…

1 Korinthierbrevet 15:9
Ty jag är den ringaste bland apostlarna, ja, icke ens värdig att kallas apostel, jag som har förföljt Guds församling.

Efesierbrevet 3:8
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,

Länkar
1 Timotheosbrevet 1:15 Inter1 Timotheosbrevet 1:15 Flerspråkig1 Timoteo 1:15 Spanska1 Timothée 1:15 Franska1 Timotheus 1:15 Tyska1 Timotheosbrevet 1:15 Kinesiska1 Timothy 1:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Timotheosbrevet 1
14Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande, med tron och kärleken i Kristus Jesus. 15Det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den främste. 16Men att barmhärtighet vederfors mig, det skedde just för att Kristus Jesus skulle främst på mig bevisa all sin långmodighet, och låta mig bliva en förstlingsbild av dem som skulle komma att tro på honom och så vinna evigt liv.…
Korshänvisningar
Matteus 9:13
Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: 'Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer.' Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»

Markus 2:17
När Jesus hörde detta, sade han till dem: »Det är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka. Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»

Lukas 15:2
Men fariséerna och de skriftlärde knorrade och sade: »Denne tager emot syndare och äter med dem.»

Lukas 19:10
Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.»

Romabrevet 11:14
om jag till äventyrs så skulle kunna »uppväcka avund» hos dem som äro mitt kött och blod och frälsa några bland dem.

1 Korinthierbrevet 15:9
Ty jag är den ringaste bland apostlarna, ja, icke ens värdig att kallas apostel, jag som har förföljt Guds församling.

Efesierbrevet 3:8
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,

1 Timotheosbrevet 3:1
Det är ett visst ord, att om någons håg står till en församlingsföreståndares ämbete, så är det en god verksamhet han åstundar.

1 Timotheosbrevet 4:9
Detta är ett fast ord och i allo värt att mottagas.

1 Timotheosbrevet 6:13
Inför Gud, som giver liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen, manar jag dig

2 Timotheosbrevet 2:11
Detta är ett fast ord; ty hava vi dött med honom, så skola vi ock leva med honom;

Titusbrevet 3:8
Detta är ett fast ord, och jag vill att du med kraft vittnar härom, för att de som sätta tro till Gud må beflita sig om att rätt utöva goda gärningar. Sådant är gott och gagneligt för människorna.

1 Timotheosbrevet 1:14
Överst på sidan
Överst på sidan