Ordsprogene 24
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Misund ej onde Folk, hav ikke lyst til at være med dem;1Vær ikke misunnelig på onde mennesker, og ha ikke lyst til å være med dem!1Avundas icke onda människor, och hav ingen lust till att vara med dem.
2thi deres Hjerte pønser paa Vold, deres Læbers Ord volder Men.2For deres hjerte tenker bare på å ødelegge, og deres leber taler ulykke.2Ty på övervåld tänka deras hjärtan, och deras läppar tala olycka.
3Ved Visdom bygges et Hus, ved Indsigt holdes det oppe,3Ved visdom bygges et hus, og ved forstand blir det trygget,3Genom vishet varder ett hus uppbyggt, och genom förstånd hålles det vid makt.
4ved Kundskab fyldes Kamrene med alskens kosteligt, herligt Gods.4og ved kunnskap fylles kammerne med all slags kostelig og herlig gods.4Genom klokhet bliva kamrarna fyllda med allt vad dyrbart och ljuvligt är.
DANNORSVE
5Vismand er større end Kæmpe, kyndig Mand mer end Kraftkarl.5En vis mann er sterk, og en kyndig mann øker sin kraft.5En vis man är stark, och en man med förstånd är väldig i kraft.
6Thi Krig skal du føre efter modent Overlæg, vel staar det til, hvor mange giver Raad.6Du skal søke veiledning når du fører krig; hvor det er mange rådgivere, er det frelse.6Ja, med rådklokhet skall man föra krig, och där de rådvisa äro många, där går det väl.
7Visdom er Daaren for høj, han aabner ej Munden i Porten.7Visdom er for høi for dåren; i byporten lukker han ikke sin munn op.7Sällsynt korall är visheten för den oförnuftige, i porten kan han icke upplåta sin mun.
8Den, der har ondt i Sinde, kaldes en rænkefuld Mand.8Den som tenker ut onde råd, blir kalt en renkesmed.8Den som tänker ut onda anslag, honom må man kalla en ränksmidare.
9Hvad en Daare har for, er Synd, en Spotter er Folk en Gru.9Dårskaps råd er synd, og en spotter er en vederstyggelighet blandt folk.9Ett oförnuftigt påfund är synden, och bespottaren är en styggelse för människor.
DANNORSVE
10Taber du Modet paa Trængslens Dag, da er din Kraft kun ringe.10Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.10Låter du modet falla, när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft.
11Frels dem, der slæbes til Døden, red dem, der vakler hen for at dræbes.11Frels dem som hentes til døden, og hold tilbake dem som føres skjelvende bort til retterstedet!11Rädda dem som släpas till döden, och bistå dem som stappla till avrättsplatsen.
12Siger du: »Se, jeg vidste det ikke« — mon ej han, der vejer Hjerter, kan skønne? Han, der tager Vare paa din Sjæl, han ved det, han gengælder Mennesker, hvad de har gjort.12Når du sier: Se, vi visste ikke noget om det, mon da ikke han skjønner det, han som veier hjertene, og han som gir akt på din sjel, mon ikke han vet det og gjengjelder enhver efter hans gjerninger?12Om du säger: »Se, vi visste det icke», så betänk om ej han som prövar hjärtan märker det, och om ej han som har akt på din själ vet det. Och han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.
13Spis Honning, min Søn, det er godt, og Kubens Saft er sød for din Gane;13Et honning, min sønn, for den er god, og fin honning er søt for din gane!13Ät honung, min son, ty det är gott, och självrunnen honung är söt för din mun.
14vid, at saa er og Visdom for Sjælen! Naar du finder den, har du en Fremtid, dit Haab bliver ikke til intet.14Akt visdommen like så gagnlig for din sjel! Har du funnet den, så er det en fremtid for dig, og ditt håp skal ikke bli til intet.14Lik sådan må du räkna visheten för din själ. Om du finner henne, så har du en framtid, och ditt hopp varder då icke om intet.
DANNORSVE
15Lur ej paa den retfærdiges Bolig, du gudløse, ødelæg ikke hans Hjem;15Lur ikke som en ugudelig på den rettferdiges bolig, ødelegg ikke hans hjem!15Lura icke, du ogudaktige, på den rättfärdiges boning, öva intet våld mot hans vilostad.
16thi syv Gange falder en retfærdig og staar op, men gudløse styrter i Fordærv.16For syv ganger faller den rettferdige og står op igjen, men de ugudelige kastes over ende når ulykken kommer.16Ty den rättfärdige faller sju gånger och står åter upp; men de ogudaktiga störta över ända olyckan.
17Falder din Fjende, saa glæd dig ikke, snubler han, juble dit Hjerte ikke,17Når din fiende faller, må du ikke glede dig, og når han snubler, må ikke ditt hjerte fryde sig,17Gläd dig icke, när din fiende faller, och låt ej ditt hjärta fröjda sig, när han störtar över ända,
18at ikke HERREN skal se det med Mishag og vende sin Vrede fra ham.18forat ikke Herren skal se det og mislike det, så han vender sin vrede fra ham.18på det att HERREN ej må se det med misshag och flytta sin vrede ifrån honom.
19Græm dig ej over Ugerningsmænd, misund ikke de gudløse;19La ikke din vrede optendes over de onde, bli ikke harm over de ugudelige!19Harmas icke över de onda, avundas icke de ogudaktiga.
DANNORSVE
20thi den onde har ingen Fremtid, gudløses Lampe gaar ud.20For de onde har ingen fremtid, de ugudeliges lampe slukner.20Ty den som är ond har ingen framtid; de ogudaktigas lampa skall slockna ut.
21Frygt HERREN og Kongen, min Søn, indlad dig ikke med Folk, som gør Oprør;21Frykt Herren, min sønn, og kongen! Med folk som setter sig op mot dem, må du ikke ha noget å gjøre;21Min son, frukta HERREN och konungen; giv dig icke i lag med upprorsmän.
22thi brat kommer Ulykke fra dem, uventet Fordærv fra begge.22for ulykken kommer brått over dem, og ødeleggelsen fra dem begge - hvem kjenner den?22Ty plötsligt skall ofärd komma över dem, och vem vet när deras år få en olycklig ände? ----
DANNORSVE
23Ogsaa følgende Ordsprog er af vise Mænd. Partiskhed i Retten er ilde.23Også disse ordsprog er av vismenn: Dommeren bør ikke gjøre forskjell på folk.23Dessa ord äro ock av visa män. Att hava anseende till personen, när man dömer, är icke tillbörligt.
24Mod den, som kender en skyldig fri, er Folkeslags Banden, Folkefærds Vrede;24Den som sier til den skyldige: Du er uskyldig, ham vil folkeslagene forbanne, ham vil folkene ønske ondt over;24Den som säger till den skyldige: »Du är oskyldig», honom skola folk förbanna, honom skola folkslag önska ofärd.
25men dem, der dømmer med Ret, gaar det vel, dem kommer Lykkens Velsignelse over.25men dem som straffer ham, skal det gå vel, og lykke og velsignelse skal komme over dem.25Men dem som skipa rättvisa skall det gå väl, och över dem skall komma välsignelse av vad gott är.
26Et Kys paa Læberne giver den, som kommer med ærligt Svar.26Kyss på leber gir den som svarer med rette ord.26En kyss på läpparna är det, när någon giver ett rätt svar.
DANNORSVE
27Fuldfør din Gerning udendørs, gør dig færdig ude paa Marken og byg dig siden et Hus!27Fullfør din gjerning der ute og gjør den ferdig på marken! Siden kan du bygge ditt hus.27Fullborda ditt arbete på marken, gör allting redo åt dig på åkern; sedan må du bygga dig bo.
28Vidn ikke falsk mod din Næste, vær ikke letsindig med dine Læber;28Vær ikke vidne mot din næste uten årsak! Eller skulde du gjøre svik med dine leber?28Bär icke vittnesbörd mot din nästa utan sak; icke vill du bedraga med dina läppar?
29sig ikke: »Jeg gør mod ham, som han gjorde mod mig, jeg gengælder hver hans Gerning.«29Si ikke: Som han har gjort mot mig, således vil jeg gjøre mot ham; jeg vil gjengjelde enhver efter hans gjerninger.29Säg icke: »Såsom han gjorde mot mig vill jag göra mot honom, jag vill vedergälla mannen efter hans gärningar.»
30Jeg kom forbi en lad Mands Mark og et uforstandigt Menneskes Vingaard;30Jeg kom gående forbi en lat manns mark, et uforstandig menneskes vingård,30Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård.
31se, den var overgroet af Tidsler, ganske skjult af Nælder; Stendiget om den laa nedbrudt.31og se, den var helt overgrodd med tistler; nesler skjulte dens bunn, og stengjerdet om den var revet ned.31Och se, den var alldeles full av ogräs, dess mark var övertäckt av nässlor, och dess stenmur låg nedriven.
DANNORSVE
32Jeg skued og skrev mig det bag Øre, jeg saa og tog Lære deraf:32Og jeg, jeg blev det var, jeg gav akt på det; jeg så det og tok lærdom av det:32Och jag betraktade det och aktade därpå, jag såg det och tog varning därav.
33Lidt Søvn endnu, lidt Blund, lidt Hvile med samlagte Hænder:33[Sier du:] La mig ennu sove litt, blunde litt, folde mine hender litt og hvile -33Ja, sov ännu litet, slumra ännu litet, lägg ännu litet händerna i kors för att vila,
34Som en Stimand kommer da Fattigdom over dig, Trang som en skjoldvæbnet Mand.34så kommer armoden over dig som en landstryker, og nøden som en mann med skjold.34så skall fattigdomen komma farande över dig, och armodet såsom en väpnad man.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 23
Top of Page
Top of Page