Markus 2:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: »Min son, dina synder förlåtas dig.»

Dansk (1917 / 1931)
Og da Jesus saa deres Tro, siger han til den værkbrudne: »Søn! dine Synder ere forladte.«

Norsk (1930)
Og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Sønn! dine synder er dig forlatt.

King James Bible
When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee.

English Revised Version
And Jesus seeing their faith saith unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven.
Treasury i Bibeln Kunskap

saw.

1 Mosebok 22:12
Då sade han: »Låt icke din hand komma vid gossen, och gör honom intet; ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu då du icke har undanhållit mig din ende son.»

Johannes 2:25
och icke behövde någon annans vittnesbörd om människorna; ty av sig själv visste han vad i människan var.

Apostagärningarna 11:23
När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat, blev han glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats stadigt hålla sig till Herren.

Apostagärningarna 14:9
Denne hörde på, när Paulus talade. Och då Paulus fäste sina ögon på honom och såg att han hade tro, så att han kunde bliva botad,

Efesierbrevet 2:8
Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det --

1 Thessalonikerbr. 1:3,4
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.…

Jakobsbrevet 2:18-22
Nu torde någon säga: »Du har ju tro?» -- »Ja, och jag har också gärningar; visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro.»…

he said.

Markus 2:9,10
Vilket är lättare, att säga till den lame: 'Dina synder förlåtas dig' eller att säga: 'Stå upp, tag din säng och gå'?…

Jesaja 53:11
Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad; genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar.

Matteus 9:2
Då förde de till honom en lam man, som låg på en säng. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: »Var vid gott mod, min son; dina synder förlåtas dig.»

Lukas 5:20
När han såg deras tro, sade han: »Min vän, dina synder äro dig förlåtna.»

Lukas 7:47-50
Fördenskull säger jag dig: Hennes många synder äro henne förlåtna; hon har ju ock visat mycken kärlek. Men den som får litet förlåtet, han älskar ock litet.»…

Apostagärningarna 5:31
Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse.

2 Korinthierbrevet 2:10
Den som I förlåten något, honom förlåter ock jag, likasom jag också förut, om jag har haft något att förlåta, har inför Kristi ansikte förlåtit det för eder skull.

Kolosserbrevet 3:13
Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta.

Son.

Markus 5:34
Då sade han till henne: »Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, och var botad från din plåga.»

Matteus 9:22
Då vände Jesus sig om, och när han fick se henne, sade han: »Var vid gott mod, min dotter; din tro har hjälpt dig.» Och kvinnan var hulpen från den stunden.

Lukas 8:48
Då sade han till henne: »Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid.»

sins.

Job 33:17-26
när han vill avvända någon från en ogärning eller hålla högmodet borta ifrån en människa.…

Psaltaren 32:1-5
Av David; en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.…

Psaltaren 90:7-9
Ty vi förgås genom din vrede, och genom din förtörnelse ryckas vi plötsligt bort.…

Psaltaren 103:3
han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,

Jesaja 38:17
Se till mitt bästa kom denna bittra bedrövelse över mig. I din kärlek räddade du min själ ifrån förintelsens grop, i det du kastade alla mina synder bakom din rygg.

Johannes 5:14
Sedan träffade Jesus honom i helgedomen och sade till honom: »Se, du har blivit frisk; synda icke härefter, på det att icke något värre må vederfaras dig.»

1 Korinthierbrevet 11:30
Därför finnas ock bland eder många som äro svaga och sjuka, och ganska många äro avsomnade.

Jakobsbrevet 5:15
Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet.

Länkar
Markus 2:5 InterMarkus 2:5 FlerspråkigMarcos 2:5 SpanskaMarc 2:5 FranskaMarkus 2:5 TyskaMarkus 2:5 KinesiskaMark 2:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Markus 2
4Och då de för folkets skull icke kunde komma fram till honom med mannen, togo de bort taket över platsen där han var; och sedan de så hade gjort en öppning, släppte de ned sängen, som den lame låg på. 5När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: »Min son, dina synder förlåtas dig.» 6Nu sutto där några skriftlärde, och dessa tänkte i sina hjärtan:…
Korshänvisningar
Matteus 9:2
Då förde de till honom en lam man, som låg på en säng. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: »Var vid gott mod, min son; dina synder förlåtas dig.»

Matteus 9:5
Vilket är lättare, att säga: 'Dina synder förlåtas dig' eller att säga: 'Stå upp och gå'?

Markus 2:6
Nu sutto där några skriftlärde, och dessa tänkte i sina hjärtan:

Lukas 7:48
Sedan sade han till henne: »Dina synder äro dig förlåtna.»

Johannes 5:14
Sedan träffade Jesus honom i helgedomen och sade till honom: »Se, du har blivit frisk; synda icke härefter, på det att icke något värre må vederfaras dig.»

Markus 2:4
Överst på sidan
Överst på sidan