Ordspråksboken 18
Svenska (1917)
1Den egensinnige följer sin egen lystnad, med all makt söker han strid.

2Dåren frågar ej efter förstånd, allenast efter att få lägga fram vad han har i hjärtat.

3Där den ogudaktige kommer, där kommer förakt, och med skamlig vandel följer smälek.

4Orden i en mans mun äro såsom ett djupt vatten, såsom en flödande bäck, en vishetens källa.

5Att vara partisk för den skyldige är icke tillbörligt ej heller att vränga rätten för den oskyldige.

6Dårens läppar komma med kiv, och hans mun ropar efter slag.

7Dårens mun är honom själv till olycka, och hans läppar äro en snara hans liv.

8Örontasslarens ord äro såsom läckerbitar och tränga ned till hjärtats innandömen.

9Den som är försumlig i sitt arbete, han är allaredan en broder till rövaren.

10HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.

11Den rikes skatter äro honom en fast stad, höga murar likna de, i hans inbillning.

12Före fall går högmod i mannens hjärta, och ödmjukhet går före ära.

13Om någon giver svar, förrän han har hört, så tillräknas det honom såsom oförnuft och skam.

14Mod uppehåller mannen i hans svaghet; men ett brutet mod, vem kan bära det?

15Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och de visas öron söka kunskap.

16Gåvor öppna väg för en människa och föra henne fram inför de store.

17Den som först lägger fram sin sak har rätt; sedan kommer vederparten och uppdagar huru det är.

18Lottkastning gör en ände på trätor, den skiljer mellan mäktiga män.

19En förorättad broder är svårare att vinna än en fast stad, och trätor äro såsom bommar för ett slott.

20Av sin muns frukt får envar sin buk mättad, han varder mättad av sina läppars gröda.

21Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna bruka henne få äta hennes frukt.

22Den som har funnit en rätt hustru, han har funnit lycka och har undfått nåd av HERREN.

23Bönfallande är den fattiges tal, men den rike svarar med hårda ord.

24Den som ävlas att få vänner, han kommer i olycka; men vänner finnas, mer trogna än en broder.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 17
Top of Page
Top of Page