Markus 4
Svenska (1917)
1Och han begynte åter undervisa vid sjön. Och där församlade sig en stor hop folk omkring honom. Därför steg han i en båt; och han satt i den ute på sjön, under det att allt folket stod på land utmed sjön. 2Och han undervisade dem mycket i liknelser och sade till dem i sin undervisning: 3»Hören! En såningsman gick ut för att så. 4Då hände sig, när han sådde, att somt föll vid vägen, och fåglarna kommo och åto upp det. 5Och somt föll på stengrund, där det icke hade mycket jord, och det kom strax upp, eftersom det icke hade djup jord; 6men när solen hade gått upp, förbrändes det, och eftersom det icke hade någon rot, torkade det bort. 7Och somt föll bland törnen, och törnena sköto upp och förkvävde det, så att det icke gav någon frukt. 8Men somt föll i god jord, och det sköt upp och växte och gav frukt och bar trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.» 9Och han tillade: »Den som har öron till att höra, han höre.»

10När han sedan hade dragit sig undan ifrån folket, frågade honom de tolv, och med dem de andra som följde honom, om liknelserna. 11Då sade han till dem: »Åt eder är Guds rikes hemlighet given, men åt dem som stå utanför meddelas alltsammans i liknelser, 12för att de 'med seende ögon skola se, och dock intet förnimma, och med hörande öron höra, och dock intet förstå, så att de icke omvända sig och undfå förlåtelse'.»

13Sedan sade han till dem: »Förstån I icke denna liknelse, huru skolen I då kunna fatta alla de andra liknelserna? -- 14Vad såningsmannen sår är ordet. 15Och att säden såddes vid vägen, det är sagt om dem i vilka ordet väl bliver sått, men när de hava hört det, kommer strax Satan ock tager bort ordet som såddes i dem. 16Sammalunda förhåller det sig med det som sås på stengrunden: det är sagt om dem, som när de få höra ordet, väl strax taga emot det med glädje, 17men icke hava någon rot i sig, utan bliva beståndande allenast till en tid; när sedan bedrövelse eller förföljelse påkommer för ordets skull, då komma de strax på fall. 18Annorlunda förhåller det sig med det som sås bland törnena: det är sagt om dem som väl höra ordet, 19men låta tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse, och begärelser efter andra ting, komma därin och förkväva ordet, så att det bliver utan frukt. 20Men att det såddes i den goda jorden, det är sagt om dem som både höra ordet och taga emot det, och som bära frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.»

21Och han sade till dem: »Icke tager man väl fram ett ljus, för att det skall sättas under skäppan eller under bänken; man gör det ju, för att det skall sättas på ljusstaken. 22Ty intet är fördolt, utom för att det skall bliva uppenbarat; ej heller har något blivit undangömt, utom för att det skall komma i dagen. 23Om någon har öron till att höra, så höre han.» 24Och han sade till dem: »Akten på vad I hören. Med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder, och ännu mer skall bliva eder tilldelat. 25Ty den som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.»

26Och han sade: »Så är det med Guds rike, som när en man sår säd i jorden; 27och han sover, och han vaknar, och nätter och dagar gå, och säden skjuter upp och växer i höjden, han vet själv icke huru. 28Av sig själv bär jorden frukt, först strå och sedan ax, och omsider finnes fullbildat vete i axet. 29När så frukten är mogen, låter han strax lien gå, ty skördetiden är då inne.»

30Och han sade: »Vad skola vi likna Guds rike vid, eller med vilken liknelse skola vi framställa det? 31Det är såsom ett senapskorn, som när det lägges ned i jorden, är minst av alla frön på jorden; 32men sedan det är nedlagt, skjuter det upp och bliver störst bland alla kryddväxter och får så stora grenar, att himmelens fåglar kunna bygga sina nästen i dess skugga.»

33I många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, efter deras förmåga att fatta det; 34och utan liknelse talade han icke till dem. Men för sina lärjungar uttydde han allt, när de voro allena.

35Samma dag, om aftonen, sade han till dem: »Låt oss fara över till andra stranden.» 36Så läto de folket gå och togo honom med i båten, där han redan förut var; och jämväl andra båtar följde med honom. 37Då kom en häftig stormvind, och vågorna slogo in i båten, så att båten redan begynte fyllas. 38Men han själv låg i bakstammen och sov, lutad mot huvudgärden. Då väckte de honom och sade till honom: »Mästare, frågar du icke efter att vi förgås?» 39När han så hade vaknat, näpste han vinden och sade till sjön: »Tig, var stilla.» Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt. 40Därefter sade han till dem: »Varför rädens I? Haven I ännu ingen tro?» 41Och de hade blivit mycket häpna och sade till varandra: »Vem är då denne, eftersom både vinden och sjön äro honom lydiga?»

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Mark 3
Top of Page
Top of Page