Matteus 24:24
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.

Dansk (1917 / 1931)
Thi falske Krister og falske Profeter skulle fremstaa og gøre store Tegn og Undergerninger, saa at ogsaa de udvalgte skulde blive forførte, om det var muligt.

Norsk (1930)
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

King James Bible
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

English Revised Version
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; so as to lead astray, if possible, even the elect.
Treasury i Bibeln Kunskap

there.

Matteus 24:5,11
Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många.…

2 Petrusbrevet 2:1-3
Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem.…

2 Petrusbrevet 3:17
Då I nu således, mina älskade, haven fått veta detta i förväg, så tagen eder till vara för att bliva indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora edert fäste.

and shall.

5 Mosebok 13:1
Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under,

2 Thessalonikerbr. 2:9-11
honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under…

Uppenbarelseboken 13:13,14
Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.…

Uppenbarelseboken 19:20
Och vilddjuret blev gripet, därjämte ock den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke, och dem som hade tillbett dess bild. Båda blevo de levande kastade i eldsjön, som brann med svavel.

insomuch.

Johannes 6:37,39
Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut.…

Johannes 10:28-30
Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand.…

Romabrevet 8:28-39
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.…

2 Timotheosbrevet 2:19
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

1 Petrusbrevet 1:5
I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.

1 Johannesbrevet 5:18
Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den onde kommer icke vid honom.

Uppenbarelseboken 12:9-11
Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.…

Uppenbarelseboken 13:7,8,14
Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag.…

if.

Markus 13:22
Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under, för att, om möjligt, förvilla de utvalda.

Apostagärningarna 20:16
Paulus hade nämligen beslutit att segla förbi Efesus, för att icke fördröja sig i provinsen Asien; ty han påskyndade sin färd, för att, om det bleve honom möjligt, till pingstdagen kunna vara i Jerusalem.

Romabrevet 12:18
Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på eder beror.

Galaterbrevet 4:15
När hör man eder nu prisa eder saliga? Det vittnesbördet kan jag nämligen giva eder, att I då, om så hade varit möjligt, skullen hava rivit ut edra ögon och givit dem åt mig.

Länkar
Matteus 24:24 InterMatteus 24:24 FlerspråkigMateo 24:24 SpanskaMatthieu 24:24 FranskaMatthaeus 24:24 TyskaMatteus 24:24 KinesiskaMatthew 24:24 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 24
23Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tron det icke. 24Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda. 25Jag har nu sagt eder det förut.
Korshänvisningar
5 Mosebok 13:1
Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under,

Jesaja 9:15
de äldste och högst uppsatte de äro huvudet, och profeterna, de falska vägvisarna, de äro svansen.

Matteus 7:15
Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

Matteus 22:14
Ty många äro kallade, men få utvalda.»

Matteus 24:5
Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många.

Matteus 24:11
Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många.

Matteus 24:22
Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.

Matteus 24:25
Jag har nu sagt eder det förut.

Matteus 24:31
Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

Markus 13:22
Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under, för att, om möjligt, förvilla de utvalda.

Lukas 18:7
Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem?

Johannes 4:48
Då sade Jesus till honom: »Om I icke sen tecken och under, så tron I icke.»

2 Thessalonikerbr. 2:9
honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under

1 Johannesbrevet 2:18
Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.

1 Johannesbrevet 2:22
Vilken är »Lögnaren», om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.

Uppenbarelseboken 13:13
Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.

Matteus 24:23
Överst på sidan
Överst på sidan