Apostagärningarna 9:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men stå nu upp och gå in i staden, så skall där bliva dig sagt vad du har att göra.»

Dansk (1917 / 1931)
Men staa op og gaa ind i Byen, og det skal siges dig, hvad du bør gøre.«

Norsk (1930)
Men stå op og gå inn i byen, så skal det bli dig sagt hvad du har å gjøre!

King James Bible
And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.

English Revised Version
but rise, and enter into the city, and it shall be told thee what thou must do.
Treasury i Bibeln Kunskap

trembling.

Apostagärningarna 16:29
Då lät han hämta ljus och sprang in och föll ned för Paulus och Silas, bävande.

Apostagärningarna 24:25,26
Men när Paulus talade med dem om rättfärdighet och återhållsamhet och om den tillstundande domen, blev Felix förskräckt och sade: »Gå din väg för denna gång; när jag får läglig tid, vill jag kalla dig till mig.»…

1 Samuelsboken 28:5
Men när Saul såg filistéernas läger, fruktade han och förskräcktes högeligen i sitt hjärta.

Jesaja 66:2
Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger HERREN. Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.

Habackuk 3:16
Jag hör det och darrar i mitt innersta, vid dånet skälva mina läppar; maktlöshet griper benen i min kropp, jag darrar på platsen där jag står. Ty jag måste ju stilla uthärda nödens tid, medan det kommer, som skall tränga folket.

Filipperbrevet 2:12
Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga, så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning, och det icke allenast såsom I gjorden, då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande.

Lord, what.

Apostagärningarna 2:37
När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad skola vi göra?»

Apostagärningarna 16:30
Därefter förde han ut dem och sade: »I herrar, vad skall jag göra för att bliva frälst?»

Apostagärningarna 22:10
Då frågade jag: 'Vad skall jag göra, Herre?' Och Herren svarade mig: 'Stå upp och gå in i Damaskus; där skall allt det bliva dig sagt, som är dig förelagt att göra.'

Lukas 3:10
Och folket frågade honom och sade: »Vad skola vi då göra?»

Romabrevet 7:9
Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv,

Romabrevet 10:3
De förstå nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söka att komma åstad en sin egen rättfärdighet och hava icke givit sig under rättfärdigheten från Gud.

Jakobsbrevet 4:6
Men så mycket större är den nåd han giver; därför heter det: »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd.»

Arise.

Apostagärningarna 9:15
Men Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn;

Apostagärningarna 26:16
Men res dig upp och stå på dina fötter; ty därför har jag visat mig för dig, att jag har velat utse dig till en tjänare och ett vittne, som skall vittna både om huru du nu har sett mig, och om huru jag vidare skall uppenbara mig för dig.

Hesekiel 16:6-8
Då gick jag förbi där du låg och fick se dig sprattla i ditt blod, och jag sade till dig: »Du skall få bliva vid liv, du som ligger där i ditt blod.» Ja, jag sade till dig: »Du skall få bliva vid liv, du som ligger där i ditt blod;…

Matteus 19:30
Men många som äro de första skola bliva de sista, och många som äro de sista skola bliva de första.»

Romabrevet 5:20
Men lagen har därjämte kommit in, för att fallet skulle bliva så mycket större; dock, där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer.

Romabrevet 9:15-24
Han säger ju till Moses: »Jag skall vara barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig emot, och jag skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över.»…

Romabrevet 10:20
Och Esaias går så långt, att han säger: »Jag har låtit mig finnas av dem som icke sökte mig, jag har låtit mig bliva uppenbar för dem som icke frågade efter mig.»

Galaterbrevet 1:15,16
Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig,…

1 Timotheosbrevet 1:14-16
Och vår Herres nåd blev så mycket mer överflödande, med tron och kärleken i Kristus Jesus.…

and it.

Apostagärningarna 10:6,22,32
Han gästar hos en garvare vid namn Simon, som har ett hus vid havet.»…

Apostagärningarna 11:13,14
Och han berättade för oss huru han hade sett ängeln träda in i hans hus, och att denne hade sagt: 'Sänd åstad till Joppe och låt hämta Simon, som ock kallas Petrus.…

Psaltaren 25:8,9,12
HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.…

Psaltaren 94:12
Säll är den man som du, HERRE, undervisar, och som du lär genom din lag,

Jesaja 57:18
Hans vägar har jag sett, men nu vill jag hela honom och leda honom och giva honom och hans sörjande tröst.

Länkar
Apostagärningarna 9:6 InterApostagärningarna 9:6 FlerspråkigHechos 9:6 SpanskaActes 9:6 FranskaApostelgeschichte 9:6 TyskaApostagärningarna 9:6 KinesiskaActs 9:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 9
5Då sade han: »Vem är du, Herre?» Han svarade: »Jag är Jesus, den som du förföljer. 6Men stå nu upp och gå in i staden, så skall där bliva dig sagt vad du har att göra.» 7Och männen som voro med honom på färden stodo mållösa av skräck, ty de hörde väl rösten, men sågo ingen.…
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 16:3
Sedan skall du inbjuda Isai till offret, och jag skall då själv låta dig veta vad du bör göra, och du skall smörja åt mig den jag säger dig.»

Hesekiel 2:1
Och han sade till mig: »Du människobarn, stå upp på dina fötter, så vill jag tala med dig.»

Hesekiel 3:22
Och HERRENS hand kom där över mig, och han sade till mig: »Stå upp och gå ut på slätten; där skall jag tala med dig.»

Apostagärningarna 9:5
Då sade han: »Vem är du, Herre?» Han svarade: »Jag är Jesus, den som du förföljer.

Apostagärningarna 9:16
och jag skall visa honom huru mycket han måste lida för mitt namns skull.»

Apostagärningarna 9:5
Överst på sidan
Överst på sidan