Matthæus 9
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Og han gik om Bord i et Skib og for over og kom til sin egen By.1Og han gikk i båten og fór over og kom til sin egen by. 1Och han steg i en båt och for över och kom till sin egen stad.
2Og se, de bare til ham en værkbruden, som laa paa en Seng; og da Jesus saa deres Tro, sagde han til den værkbrudne: »Søn! vær frimodig, dine Synder forlades dig.«2Og se, de førte til ham en mann som var verkbrudden, og som lå på en seng; og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Vær frimodig, sønn! dine synder er dig forlatt. 2Då förde de till honom en lam man, som låg på en säng. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: »Var vid gott mod, min son; dina synder förlåtas dig.»
3Og se, nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: »Denne taler bespotteligt.«3Og se, nogen av de skriftlærde sa ved sig selv: Denne spotter Gud. 3Då sade några av de skriftlärde vid sig själva: »Denne hädar.»
4Og da Jesus saa deres Tanker, sagde han: »Hvorfor tænke I ondt i eders Hjerter?4Da Jesus så deres tanker, sa han: Hvorfor tenker I så ondt i eders hjerter? 4Men Jesus förstod deras tankar och sade: »Varför tänken I i edra hjärtan vad ont är?
DANNORSVE
5Thi hvilket er lettest at sige: Dine Synder forlades dig, eller at sige: Staa op og gaa?5For hvad er lettest, enten å si: Dine synder er dig forlatt, eller å si: Stå op og gå? 5Vilket är lättare, att säga: 'Dina synder förlåtas dig' eller att säga: 'Stå upp och gå'?
6Men for at I skulle vide, at Menneskesønnen har Magt paa Jorden til at forlade Synder,« da siger han til den værkbrudne: »Staa op, og tag din Seng, og gaa til dit Hus!«6Men forat I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - da sier han til den verkbrudne: Stå op og ta din seng og gå hjem til ditt hus! 6Men för att I skolen veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så stå upp» -- sade han nu till den lame -- »och tag din säng och gå hem.»
7Og han stod op og gik bort til sit Hus.7Og han stod op og gikk hjem til sitt hus. 7Då stod han upp och gick hem.
8Men da Skarerne saa det, frygtede de og priste Gud, som havde givet Menneskene en saadan Magt.8Men da folket så det, blev de forferdet og priste Gud, som hadde gitt mennesker en sådan makt. 8När folket såg detta, blevo de häpna och prisade Gud, som hade givit sådan makt åt människor.
DANNORSVE
9Og da Jesus gik videre derfra, saa han en Mand, som hed Matthæus, sidde ved Toldboden; og han siger til ham: »Følg mig!« Og han stod op og fulgte ham.9Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden; og han sa til ham: Følg mig! Og han stod op og fulgte ham. 9När Jesus därifrån gick vidare fram, fick han se en man, som hette Matteus, sitta vid tullhuset. Och han sade till denne: »Följ mig.» Då stod han upp och följde honom.
10Og det skete, da han sad til Bords i Huset, se, da kom der mange Toldere og Syndere og sade til Bords med Jesus og hans Disciple.10Og det skjedde da han satt til bords i hans hus, se, da kom mange toldere og syndere og satt til bords med Jesus og hans disipler. 10När han därefter låg till bords i hans hus, kommo många publikaner och syndare dit och voro bordsgäster där, jämte Jesus och hans lärjungar.
11Og da Farisæerne saa det, sagde de til hans Disciple: »Hvorfor spiser eders Mester med Toldere og Syndere?«11Og da fariseerne så det, sa de til hans disipler: Hvorfor eter eders mester med toldere og syndere? 11Men då fariséerna sågo detta, sade de till hans lärjungar: »Huru kan eder mästare äta med publikaner och syndare?»
12Men da Jesus hørte det, sagde han: »De raske trænge ikke til Læge, men de syge.12Men da Jesus hørte det, sa han: De friske trenger ikke til læge, men de som har ondt. 12När han hörde detta, sade han: »Det är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka.
13Men gaar hen og lærer, hvad det vil sige: Jeg har Lyst til Barmhjertighed og ikke til Offer; thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere,«13Men gå bort og lær hvad det er: Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer. For jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. 13Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: 'Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer.' Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»
DANNORSVE
14Da komme Johannes's Disciple til ham og sige: »Hvorfor faste vi og Farisæerne meget, men dine Disciple faste ikke?«14Da kom Johannes' disipler til ham og sa: Hvorfor faster vi og fariseerne så meget, men dine disipler faster ikke? 14Därefter kommo Johannes' lärjungar till honom och sade: »Varför fasta icke dina lärjungar då vi och fariséerna ofta fasta?»
15Og Jesus sagde til dem: »Kunne Brudesvendene sørge, saa længe Brudgommen er hos dem? Men der skal komme Dage, da Brudgommen bliver tagen fra dem, og da skulle de faste.15Og Jesus sa til dem: Kan vel brudesvennene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. 15Jesus svarade dem: »Icke kunna väl bröllopsgästerna sörja, så länge brudgummen är hos dem? Men den tid skall komma, då brudgummen tages ifrån dem, och då skola de fasta. --
DANNORSVE
16Men ingen sætter en Lap af uvalket Klæde paa et gammelt Klædebon; thi Lappen river Klædebonnet itu, og der bliver et værre Hul.16Ingen setter en lapp av ukrympet tøi på et gammelt klædebon; for lappen river med sig et stykke av klædebonet, og riften blir verre. 16Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel, ty det isatta stycket skulle riva bort ännu mer av manteln, och hålet skulle bliva värre.
17Man kommer heller ikke ung Vin paa gamle Læderflasker, ellers sprænges Læderflaskerne, og Vinen spildes, og Læderflaskerne ødelægges; men man kommer ung Vin paa nye Læderflasker, saa blive begge Dele bevarede.«17Heller ikke fyller de ny vin i gamle skinnsekker; ellers revner sekkene, og vinen spilles, og sekkene ødelegges; men de fyller ny vin i nye skinnsekker, så blir begge deler berget. 17Ej heller slår man nytt vin I gamla skinnläglar; om någon så gjorde, skulle läglarna sprängas sönder och vinet spillas ut, jämte det att läglarna fördärvades. Nej, man slår nytt vin i nya läglar, så bliva båda delarna bevarade.»
DANNORSVE
18Medens han talte dette til dem, se, da kom der en Forstander og faldt ned for ham og sagde: »Min Datter er lige nu død; men kom og læg din Haand paa hende, saa bliver hun levende.«18Mens han talte dette til dem, se, da kom en synagoge-forstander og falt ned for ham og sa: Min datter er nettop død; men kom og legg din hånd på henne, så vil hun leve. 18Medan han talade detta till dem, trädde en synagogföreståndare fram och föll ned för honom och sade: »Min dotter har just nu dött, men kom och lägg din hand på henne, så bliver hon åter levande.»
19Og Jesus stod op og fulgte ham med sine Disciple.19Og Jesus stod op og fulgte ham, og hans disipler gikk med. 19Då stod Jesus upp och följde honom med sina lärjungar.
20Og se, en Kvinde, som havde haft Blodflod i tolv Aar, traadte hen bagfra og rørte ved Fligen af hans Klædebon;20Og se, en kvinne som hadde hatt blodsott i tolv år, trådte til bakfra og rørte ved det ytterste av hans klædebon; 20Men en kvinna, som i tolv år hade lidit av blodgång, närmade sig honom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel.
21thi hun sagde ved sig selv: »Dersom jeg blot rører ved hans Klædebon, bliver jeg frelst.«21for hun sa ved sig selv: Kan jeg bare få røre ved hans klædebon, så blir jeg helbredet. 21Ty hon sade vid sig själv: »Om jag allenast får röra vid hans mantel, så bliver jag hulpen.»
DANNORSVE
22Men Jesus vendte sig om, og da han saa hende, sagde han: »Datter! vær frimodig, din Tro har frelst dig.« Og Kvinden blev frelst fra den samme Time.22Men han vendte sig om, og da han så henne, sa han: Vær frimodig, datter! din tro har frelst dig. Og kvinnen blev helbredet fra samme stund. 22Då vände Jesus sig om, och när han fick se henne, sade han: »Var vid gott mod, min dotter; din tro har hjälpt dig.» Och kvinnan var hulpen från den stunden.
23Og da Jesus kom til Forstanderens Hus og saa Fløjtespillerne og Hoben, som larmede, sagde han:23Og da Jesus kom inn i synagoge-forstanderens hus og så fløitespillerne og hopen som larmet, sa han til dem: 23När Jesus sedan kom in i föreståndarens hus och fick se flöjtblåsarna och folket som höjde klagolåt,
24»Gaa bort, thi Pigen er ikke død, men hun sover.« Og de lo ad ham.24Gå bort! Piken er ikke død; hun sover. Og de lo ham ut. 24sade han: »Gån bort härifrån; ty flickan är icke död, hon sover.» Då hånlogo de åt honom.
25Men da Hoben var dreven ud, gik han ind og tog hende ved Haanden; og Pigen stod op.25Men da han hadde drevet hopen ut, gikk han inn og tok henne ved hånden; og piken stod op. 25Men sedan folket hade blivit utvisat, gick han in och tog flickan vid handen. Då stod hon upp.
26Og Rygtet herom kom ud i hele den Egn.26Og ryktet om dette kom ut i hele landet deromkring. 26Och ryktet härom gick ut över hela det landet.
DANNORSVE
27Og da Jesus gik bort derfra, fulgte der ham to blinde, som raabte og sagde: »Forbarm dig over os, du Davids Søn!«27Og da Jesus gikk derfra, fulgte der ham to blinde, som ropte: Miskunn dig over oss, du Davids sønn! 27När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och sade: »Davids son, förbarma dig över oss.»
28Men da han kom ind i Huset, gik de blinde til ham; og Jesus siger til dem: »Tro I, at jeg kan gøre dette?« De siger til ham: »Ja, Herre!«28Og da han var kommet inn i huset, gikk de blinde til ham og Jesus sa til dem: Tror I at jeg kan gjøre dette? De sa til ham: Ja, Herre! 28Och då han kom hem, trädde de blinda fram till honom; och Jesus frågade dem: »Tron I att jag kan göra detta?» De svarade honom: »Ja, Herre.»
29Da rørte han ved deres Øjne og sagde: »Det ske eder efter eders Tro!«29Da rørte han ved deres øine og sa: Det skje eder efter eders tro! 29Då rörde han vid deras ögon och sade: »Ske eder efter eder tro.»
30Og deres Øjne bleve aabnede. Og Jesus bød dem strengt og sagde: »Ser til, lad ingen faa det at vide.«30Og deres øine blev oplatt. Og Jesus talte strengt til dem og sa: Se til at ingen får vite det! 30Och deras ögon öppnades. Och Jesus tillsade dem strängeligen att se till, att ingen finge veta detta.
31Men de gik ud og udbredte Rygtet om ham i hele den Egn.31Men de gikk ut og utbredte ryktet om ham i hele landet deromkring. 31Men de gingo åstad och utspridde ryktet om honom över hela det landet.
DANNORSVE
32Men da disse gik ud, se, da førte de til ham et stumt Menneske, som var besat.32Da nu disse gikk bort, se, da førte de til ham et stumt menneske, som var besatt. 32När dessa voro på väg ut, förde man till honom en dövstum som var besatt.
33Og da den onde Aand var uddreven, talte den stumme. Og Skarerne forundrede sig og sagde: »Aldrig er saadant set i Israel.«33Og da den onde ånd var drevet ut, talte den stumme. Og folket undret sig og sa: Aldri har slikt vært sett i Israel. 33Och när den onde anden hade blivit utdriven, talade den dövstumme. Och folket förundrade sig och sade: »Sådant har aldrig förut varit sett i Israel.»
34Men Farisæerne sagde: »Ved de onde Aanders Fyrste uddriver han de onde Aander.«34Men fariseerne sa: Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut. 34Men fariséerna sade: »Det är med de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna.»
DANNORSVE
35Og Jesus gik omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed.35Og Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene og lærte folket i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og all skrøpelighet. 35Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.
36Men da han saa Skarerne, ynkedes han inderligt over dem; thi de vare vanrøgtede og forkomne som Faar, der ikke have Hyrde.36Og da han så folket, ynkedes han inderlig over dem; for de var ille medfarne og forkomne, lik får som ikke har hyrde. 36Och när han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, eftersom de voro så illa medfarna och uppgivna, »lika får som icke hava någon herde.»
37Da siger han til sine Disciple: »Høsten er stor, men Arbejderne ere faa;37Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få; 37Därför sade han till sina lärjungar: »Skörden är mycken, men arbetarna äro få.
38beder derfor Høstens Herre om, at han vil sende Arbejdere ud til sin Høst.«38bed derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! 38Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 8
Top of Page
Top of Page