Matthæus 8
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men da han var gaaet ned ad Bjerget, fulgte store Skarer ham.1Da han gikk ned av fjellet, fulgte meget folk ham. 1Sedan han hade kommit ned från berget, följde honom mycket folk.
2Og se, en spedalsk kom, faldt ned for ham og sagde: »Herre! om du vil, saa kan du rense mig.«2Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre! om du vil, så kan du rense mig. 2Då trädde en spetälsk man fram och föll ned för honom och sade: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.»
3Og han udrakte Haanden, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil; bliv ren!« Og straks blev han renset for sin Spedalskhed.3Og han rakte hånden ut, rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren! Og straks blev han renset for sin spedalskhet. 3Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: »Jag vill; bliv ren.» Och strax blev han ren från sin spetälska.
4Og Jesus siger til ham: »Se til, at du ikke siger det til nogen; men gaa hen, fremstil dig selv for Præsten, og offer den Gave, som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem.«4Og Jesus sa til ham: Se til at du ikke sier det til nogen; men gå og te dig for presten, og bær frem det offer Moses har påbudt, til et vidnesbyrd for dem! 4Och Jesus sade till honom: »Se till, att du icke säger detta för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär den offergåva som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.»
DANNORSVE
5Men da han gik ind i Kapernaum, traadte en Høvedsmand hen til ham, bad ham og sagde:5Men da han gikk inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham og bad ham og sa: 5När han därefter kom in i Kapernaum, trädde en hövitsman fram till honom och bad honom
6»Herre! min Dreng ligger hjemme værkbruden og pines svarlig.«6Herre! min dreng ligger verkbrudden hjemme og pines forferdelig. 6och sade: »Herre, min tjänare ligger därhemma lam och lider svårt.»
7Jesus siger til ham: »Jeg vil komme og helbrede ham.«7Jesus sa til ham: Jeg vil komme og helbrede ham. 7Han sade till honom: »Skall då jag komma och bota honom?»
8Og Høvedsmanden svarede og sagde: »Herre! jeg er ikke værdig til, at du skal gaa ind under mit Tag; men sig det blot med et Ord, saa bliver min Dreng helbredt.8Men høvedsmannen svarte og sa: Herre! Jeg er for ringe til at du skal gå inn under mitt tak; men si bare et ord, så blir min dreng helbredet! 8Hövitsmannen svarade och sade: »Herre, jag är icke värdig att du går in under mitt tak. Men säg allenast ett ord, så bliver min tjänare frisk.
DANNORSVE
9Jeg er jo selv et Menneske, som staar under Øvrighed og har Stridsmænd under mig; og siger jeg til den ene: Gaa! saa gaar han; og til den anden: Kom! saa kommer han; og til min Tjener: Gør dette! saa gør han det.«9For jeg er også en mann som står under overordnede, men har stridsmenn under mig igjen; og sier jeg til den ene: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det. 9Jag är ju själv en man som står under andras befäl: jag har ock krigsmän under mig, och om jag säger till en av dem: 'Gå', så går han, eller till en annan: 'Kom', så kommer han; och om jag säger till min tjänare: 'Gör det', då gör han så.»
10Men da Jesus hørte det, forundrede han sig og sagde til dem, som fulgte ham: »Sandelig, siger jeg eder, end ikke i Israel har jeg fundet saa stor en Tro.10Men da Jesus hørte dette, undret han sig, og sa til dem som fulgte ham: Sannelig sier jeg eder: Ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro. 10När Jesus hörde detta, förundrade han sig och sade till dem som följde honom: »Sannerligen säger jag eder: I Israel har jag icke hos någon funnit så stor tro.
11Men jeg siger eder, at mange skulle komme fra Øster og Vester og sidde til Bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriges Rige.11Men jeg sier eder at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rike; 11Och jag säger eder: Många skola komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket,
12Men Rigets Børn skulle kastes ud i Mørket udenfor; der skal der være Graad og Tænders Gnidsel.«12men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor; der skal være gråt og tenners gnidsel. 12men rikets barn skola bliva utkastade i mörkret därutanför; där skall vara gråt och tandagnisslan.»
13Og Jesus sagde til Høvedsmanden: »Gaa bort, dig ske, som du troede!« Og Drengen blev helbredt i den samme Time.13Og Jesus sa til høvedsmannen: Gå bort; dig skje som du har trodd! Og hans dreng blev helbredet i den samme stund. 13Och Jesus sade till hövitsmannen: »Gå; såsom du tror, så må det ske dig.» Och i samma stund blev tjänaren frisk.
DANNORSVE
14Og Jesus kom ind i Peters Hus og saa, at hans Svigermoder laa og havde Feber.14Og da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber; 14När Jesus sedan kom in i Petrus' hus, fick han se hans svärmoder ligga sjuk i feber.
15Og han rørte ved hendes Haand, og Feberen forlod hende, og hun stod op og vartede ham op.15og han rørte ved hennes hånd, og feberen forlot henne; og hun stod op og tjente ham. 15Då rörde han vid hennes hand, och febern lämnade henne; och hon stod upp och betjänade honom.
16Men da det var blevet Aften, førte de mange besatte til ham, og han uddrev Aanderne med et Ord og helbredte alle de syge;16Men da det var blitt aften, førte de til ham mange besatte, og han drev åndene ut med et ord, og alle dem som hadde ondt, helbredet han, 16Men när det hade blivit afton, förde man till honom många som voro besatta; och han drev ut andarna med sitt blotta ord, och alla som voro sjuka botade han,
17for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten Esajas, der siger: »Han tog vore Skrøbeligheder og bar vore Sygdomme.«17forat det skulde opfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier: Han tok våre skrøpeligheter på sig og bar våre sykdommer. 17för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Esaias, när han sade: »Han tog på sig våra krankheter, och våra sjukdomar bar han.»
DANNORSVE
18Men da Jesus saa store Skarer omkring sig, befalede han at fare over til hin Side.18Men da Jesus så meget folk omkring sig, bød han disiplene å fare med ham over til hin side. 18Då nu Jesus såg mycket folk omkring sig, bjöd han att man skulle fara över till andra stranden.
19Og der kom een, en skriftklog, og sagde til ham: »Mester! jeg vil følge dig, hvor du end gaar hen.«19Og en skriftlærd kom og sa til ham: Mester! Jeg vil følge dig hvorhen du går. 19Och en skriftlärd kom fram och sade till honom: »Mästare, jag vill följa dig varthelst du går.»
20Og Jesus siger til ham: »Ræve have Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved.«20Og Jesus sa til ham: Revene har huler, og himmelens fugler reder; men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. 20Då svarade Jesus honom: »Rävarna hava kulor, och himmelens fåglar hava nästen; men Människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud.»
21Men en anden af Disciplene sagde til ham: »Herre! tilsted mig først at gaa hen og begrave min Fader.«21Men en annen, en av hans disipler, sa til ham: Herre! gi mig først lov til å gå bort og begrave min far! 21Och en annan av hans lärjungar sade till honom: »Herre, tillstäd mig att först gå bort och begrava min fader.»
22Men Jesus siger til ham: »Følg mig, og lad de døde begrave deres døde!«22Men Jesus sa til ham: Følg mig, og la de døde begrave sine døde! 22Då svarade Jesus honom: »Följ du mig, och låt de döda begrava sina döda.»
DANNORSVE
23Og da han gik om Bord i Skibet, fulgte hans Disciple ham.23Han gikk da i båten, og hans disipler fulgte ham. 23Och han steg i båten, och hans lärjungar följde honom.
24Og se, det blev en stærk Storm paa Søen, saa at Skibet skjultes af Bølgerne; men han sov.24Og se, det blev en stor storm på sjøen, så at båten skjultes av bølgene; men han sov. 24Och se, då uppstod en häftig storm på sjön, så att vågorna slogo över båten; men han låg och sov.
25Og de gik hen til ham, vækkede ham og sagde: »Herre, frels os! vi forgaa.«25Da gikk disiplene til ham og vekket ham og sa: Herre, frels! vi går under. 25Då gingo de fram och väckte honom och sade: »Herre, hjälp oss; vi förgås.»
26Og han siger til dem: »Hvorfor ere I bange, I lidettroende?« Da stod han op og truede Vindene og Søen, og det blev ganske blikstille.26Og han sa til dem: Hvorfor er I redde, I lite troende? Så stod han op og truet vindene og sjøen, og det blev blikkstille. 26Han sade till dem: »I klentrogne, varför rädens I?» Därefter stod han upp och näpste vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt.
27Men Menneskene forundrede sig og sagde: »Hvem er dog denne, siden baade Vindene og Søen ere ham lydige?«27Men mennene undret sig og sa: Hvad er dette for en, som både vindene og sjøen er lydige? 27Och människorna förundrade sig och sade: »Vad är denne för en, eftersom både vindarna och sjön äro honom lydiga?»
DANNORSVE
28Og da han kom over til hin Side til Gadarenernes Land, mødte ham to besatte, som kom ud fra Gravene, og de vare saare vilde, saa at ingen kunde komme forbi ad den Vej.28Og da han kom over på hin side, til gadarenernes bygd, møtte der ham to besatte, som kom ut av gravene, meget ville, så ingen var i stand til å komme frem den vei. 28När han så hade kommit över till gadarenernas land på andra stranden, kommo två besatta emot honom, ut från gravarna där. Och de voro mycket våldsamma, så att ingen kunde färdas den vägen fram.
29Og se, de raabte og sagde: »Hvad have vi med dig at gøre, du Guds Søn? Er du kommen hid før Tiden for at pine os?«29Og se, de ropte: Hvad har vi med dig å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden? 29Dessa ropade då och sade: »Vad har du med oss att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss, förrän tid är?»
30Men der var langt fra dem en stor Hjord Svin, som græssede.30Men et langt stykke fra dem gikk en stor svinehjord og beitet; 30Nu gick där långt ifrån dem en stor svinhjord i bet.
31Og de onde Aander bade ham og sagde: »Dersom du uddriver os, da send os i Svinehjorden!«31og de onde ånder bad ham: Dersom du driver oss ut, da gi oss lov til å fare inn i svinehjorden! 31Och de onda andarna bådo honom och sade: »Om du vill driva ut oss så låt oss fara in i svinhjorden.»
DANNORSVE
32Og han sagde til dem: »Gaar!« Men de fore ud og fore i Svinene; og se, hele Hjorden styrtede sig ned over Brinken ud i Søen og døde i Vandet.32Og han sa til dem: Far avsted! Og de fór ut og fór i svinene. Og se, hele hjorden styrtet sig ut over stupet ned i sjøen og døde i vannet. 32Då sade han till dem: »Faren åstad.» Och de gåvo sig åstad och foro in i svinen. Och se, då störtade sig hela hjorden utför branten ned i sjön och omkom i vattnet.
33Men Hyrderne flyede og gik hen i Byen og fortalte det alt sammen, og hvorledes det var gaaet til med de besatte.33Men gjæterne tok flukten og kom inn i byen og fortalte alt sammen, og sa hvorledes det var gått med de besatte. 33Men herdarna flydde; och när de hade kommit in i staden, omtalade de alltsammans, och särskilt vad som hade skett med de besatta.
34Og se, hele Byen gik ud for at møde Jesus; og da de saa ham, bade de ham om; at han vilde gaa bort fra deres Egn.34Og se, hele byen kom ut og møtte Jesus, og da de så ham, bad de ham gå bort fra deres landemerker. 34Då gick hela staden ut för att möta Jesus; och när de fingo se honom, bådo de att han skulle begiva sig bort ifrån deras område.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Matthew 7
Top of Page
Top of Page