Matteus 8:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Då trädde en spetälsk man fram och föll ned för honom och sade: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.»

Dansk (1917 / 1931)
Og se, en spedalsk kom, faldt ned for ham og sagde: »Herre! om du vil, saa kan du rense mig.«

Norsk (1930)
Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre! om du vil, så kan du rense mig.

King James Bible
And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

English Revised Version
And behold, there came to him a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.
Treasury i Bibeln Kunskap

behold.

Markus 1:40
Och en spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad honom och sade till honom: »Vill du, så kan du göra mig ren.»

*etc:

Lukas 5:12
Och medan han var i en av städerna, hände sig, att där kom en man som var full av spetälska. När denne fick se Jesus, föll han ned på sitt ansikte och bad honom och sade: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.»

a leper.

Matteus 10:8
Boten sjuka, uppväcken döda, gören spetälska rena, driven ut onda andar. I haven fått för intet; så given ock för intet.

Matteus 26:6
Men när Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus,

3 Mosebok 13:44-46
så är mannen spetälsk, han är oren; prästen skall strax förklara honom oren, ty han är angripen på sitt huvud.…

4 Mosebok 5:2,3
Bjud Israels barn att de skaffa bort ur lägret var och en som är spetälsk eller har flytning och var och en som har blivit oren genom någon död.…

4 Mosebok 12:10
När så molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit såsom snö av spetälska; när Aron vände sig till Mirjam, fick han se att hon var spetälsk.

5 Mosebok 24:8,9
Tag dig till vara, så att du, när någon bliver angripen av spetälska, noga håller och gör allt som de levitiska prästerna lära eder. Vad jag har bjudit dem skolen I hålla och göra.…

2 Samuelsbokem 3:39
Men jag är ännu svag, fastän jag är smord till konung, och dessa män, Serujas söner, äro starkare än jag. HERREN vedergälle den som ont gör, efter hans ondska.»

2 Kungaboken 5:1,27
Naaman, den arameiske konungens härhövitsman, hade stort anseende hos sin herre och var högt aktad, ty genom honom hade HERREN givit seger åt Aram; och han var en tapper stridsman, men spetälsk.…

2 Kungaboken 7:3,4
Utanför stadsporten uppehöllo sig då fyra spetälska män. Dessa sade till varandra: »Varför skola vi stanna kvar här, till dess vi dö?»…

2 Kungaboken 15:5
Men HERREN hemsökte konungen, så att han blev spetälsk för hela sitt liv; och han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam, konungens son, förestod då hans hus och dömde folket i landet.

2 Krönikeboken 26:19-21
Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att antända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna, slog spetälska ut på hans panna, i prästernas närvaro, inne i HERRENS hus, bredvid rökelsealtaret.…

Lukas 4:27
Och många spetälska funnos i Israel på profeten Elisas tid; och likväl blev ingen av dessa gjord ren, utan allenast Naiman från Syrien.»

Lukas 17:12-19
Och när han kom in i en by, möttes han av tio spetälska män. Dessa stannade på avstånd…

worshipped.

Matteus 2:11
Och de gingo in i huset och fingo se barnet med Maria, dess moder. Då föllo de ned och gåvo det sin hyllning; och de togo fram sina skatter och framburo åt det skänker: guld, rökelse och myrra.

Matteus 4:9
och sade till honom: »Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig.»

Matteus 14:33
Men de som voro i båten föllo ned för honom och sade: »Förvisso är du Guds Son.»

Matteus 15:25
Men hon kom fram och föll ned för honom och sade: »Herre, hjälp mig.»

Matteus 18:26
Då föll tjänaren ned för hans fötter och sade: 'Hav tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans.'

Matteus 28:9,17
Men se, då kom Jesus emot dem och sade: »Hell eder!» Och de gingo fram och fattade om hans fötter och tillbådo honom.…

Markus 1:40
Och en spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad honom och sade till honom: »Vill du, så kan du göra mig ren.»

Markus 5:6,7
När denne nu fick se Jesus på avstånd, skyndade han fram och föll ned för honom…

Lukas 5:12
Och medan han var i en av städerna, hände sig, att där kom en man som var full av spetälska. När denne fick se Jesus, föll han ned på sitt ansikte och bad honom och sade: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.»

Johannes 9:38
Då sade han: »Herre, jag tror.» Och han föll ned för honom.

1 Korinthierbrevet 14:25
Vad som vore fördolt i hans hjärta bleve då uppenbart, och så skulle han falla ned på sitt ansikte och tillbedja Gud och betyga att »Gud verkligen är i eder».

Uppenbarelseboken 19:10
Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.»

Uppenbarelseboken 22:8,9
Och jag, Johannes, var den som hörde och såg detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ned för att tillbedja inför ängelns fötter, hans som visade mig detta.…

if.

Matteus 9:28,29
Och då han kom hem, trädde de blinda fram till honom; och Jesus frågade dem: »Tron I att jag kan göra detta?» De svarade honom: »Ja, Herre.»…

Matteus 13:58
Och för deras otros skull gjorde han där icke många kraftgärningar.

Markus 9:22-24
och det har ofta hänt att han har kastat honom än i elden, än i vattnet, för att förgöra honom. Men om du förmår något, så förbarma dig över oss och hjälp oss.»…

Länkar
Matteus 8:2 InterMatteus 8:2 FlerspråkigMateo 8:2 SpanskaMatthieu 8:2 FranskaMatthaeus 8:2 TyskaMatteus 8:2 KinesiskaMatthew 8:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 8
1Sedan han hade kommit ned från berget, följde honom mycket folk. 2Då trädde en spetälsk man fram och föll ned för honom och sade: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.» 3Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: »Jag vill; bliv ren.» Och strax blev han ren från sin spetälska.…
Korshänvisningar
Matteus 8:1
Sedan han hade kommit ned från berget, följde honom mycket folk.

Matteus 8:25
Då gingo de fram och väckte honom och sade: »Herre, hjälp oss; vi förgås.»

Matteus 9:18
Medan han talade detta till dem, trädde en synagogföreståndare fram och föll ned för honom och sade: »Min dotter har just nu dött, men kom och lägg din hand på henne, så bliver hon åter levande.»

Matteus 15:25
Men hon kom fram och föll ned för honom och sade: »Herre, hjälp mig.»

Matteus 18:26
Då föll tjänaren ned för hans fötter och sade: 'Hav tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans.'

Matteus 20:20
Då trädde Sebedeus' söners moder fram till honom med sina söner och föll ned för honom och ville begära något av honom.

Markus 1:40
Och en spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad honom och sade till honom: »Vill du, så kan du göra mig ren.»

Lukas 5:12
Och medan han var i en av städerna, hände sig, att där kom en man som var full av spetälska. När denne fick se Jesus, föll han ned på sitt ansikte och bad honom och sade: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.»

Johannes 9:38
Då sade han: »Herre, jag tror.» Och han föll ned för honom.

Apostagärningarna 10:14
Men Petrus svarade: »Bort det, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt och orent.»

Apostagärningarna 10:25
Då nu Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom och betygade honom sin vördnad, i det att han föll ned för hans fötter.

Matteus 8:1
Överst på sidan
Överst på sidan