Efesierbrevet 6:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt.

Dansk (1917 / 1931)
I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret.

Norsk (1930)
I barn! vær lydige mot eders foreldre i Herren! for dette er rett.

King James Bible
Children, obey your parents in the Lord: for this is right.

English Revised Version
Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
Treasury i Bibeln Kunskap

obey.

1 Mosebok 28:7
och när han såg att Jakob hade lytt sin fader och moder och begivit sig till Paddan-Aram,

1 Mosebok 37:13
sade Israel till Josef: »Se, dina bröder vakta fåren i Sikem; gör dig redo, jag vill sända dig till dem.» Han svarade honom: »Jag är redo.»

3 Mosebok 19:3
Var och en av eder frukte sin moder och sin fader. Mina sabbater skolen I hålla. Jag är HERREN, eder Gud.

5 Mosebok 21:18
Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som icke lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tukta honom, ändå icke hör på dem,

1 Samuelsboken 17:20
Bittida följande morgon överlämnade David fåren åt en vaktare, tog med sig vad han skulle och begav sig åstad, såsom Isai hade bjudit honom. När han kom fram till vagnborgen, hov hären, som då skulle draga ut i slagordning, upp sitt härskri.

Ester 2:20
(men Ester hade, såsom Mordokai bjöd henne, icke yppat något om sin släkt och sitt folk, ty Ester gjorde efter Mordokais befallning, likasom när hon var under hans vård),

Ordspråksboken 1:8
Hör, min son, din faders tuktan, och förkasta icke din moders undervisning.

Ordspråksboken 6:20
Min son, bevara din faders bud, och förkasta icke din moders undervisning.

Ordspråksboken 23:22
Hör din fader, som har fött dig, och förakta icke din moder, när hon varder gammal.

Ordspråksboken 30:11,17
Ett släkte där man förbannar sin fader, och där man icke välsignar sin moder;…

Jeremia 35:14
Det bud som Jonadab, Rekabs son, gav sina barn, att de icke skulle dricka vin, det har blivit iakttaget, och ännu i dag dricka de icke vin, av hörsamhet mot sin faders bud. Men själv har jag titt och ofta talat till eder, och I haven dock icke hörsammat mig.

Lukas 2:51
Så följde han med dem och kom ned till Nasaret; och han var dem underdånig. Och hans moder gömde allt detta i sitt hjärta.

Kolosserbrevet 3:20
I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.

*etc:

in.

Efesierbrevet 6:5,6
I tjänare, varen edra jordiska herrar lydiga, med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom gällde det Kristus;…

Romabrevet 16:2
Så mottagen då henne i Herren, såsom det höves de heliga, och bistån henne i allt vari hon kan behöva eder; ty hon har själv varit ett stöd för många och jämväl för mig.

1 Korinthierbrevet 15:58
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

Kolosserbrevet 3:16,17,23,24
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.…

1 Petrusbrevet 2:13
Varen underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen, såsom den överste härskaren,

for.

Nehemja 9:13
Och du steg ned på berget Sinai och talade till dem från himmelen och gav dem rättfärdiga rätter och riktiga lagar, goda stadgar och bud.

Job 33:27
Så får denne då sjunga inför människorna och säga: »Väl syndade jag, och väl kränkte jag rätten, dock vederfors mig ej vad jag hade förskyllt;

Psaltaren 19:8
HERRENS befallningar äro rätta och giva glädje åt hjärtat; HERRENS bud är klart och upplyser ögonen.

Psaltaren 119:75,128
HERRE, jag vet att dina domar äro rättfärdiga, och att du har tuktat mig i trofasthet.…

Hosea 14:9
Den som är vis, han akte härpå; den som är förståndig, han besinne detta. Ty HERRENS vägar äro rätta, och på dem vandra de rättfärdiga, men överträdarna komma där på fall.

Romabrevet 7:12
Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.

Romabrevet 12:2
Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

1 Timotheosbrevet 5:4
Men om en änka har barn eller barnbarn, då må i första rummet dessa lära sig att med tillbörlig vördnad taga sig an sina närmaste och så återgälda sina föräldrar vad de äro dem skyldiga; ty sådant är välbehagligt inför Gud.

Länkar
Efesierbrevet 6:1 InterEfesierbrevet 6:1 FlerspråkigEfesios 6:1 SpanskaÉphésiens 6:1 FranskaEpheser 6:1 TyskaEfesierbrevet 6:1 KinesiskaEphesians 6:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 6
1I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt. 2»Hedra din fader och din moder.» Det är ju först detta bud som har ett löfte med sig:…
Korshänvisningar
5 Mosebok 21:18
Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som icke lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tukta honom, ändå icke hör på dem,

Rut 3:5
Hon svarade: »Allt vad du säger vill jag göra.»

Ordspråksboken 6:20
Min son, bevara din faders bud, och förkasta icke din moders undervisning.

Ordspråksboken 23:22
Hör din fader, som har fött dig, och förakta icke din moder, när hon varder gammal.

Jeremia 35:8
Och vi hava hörsammat vår fader Jonadabs, Rekabs sons, befallning, i allt vad han har bjudit oss, så att vi med våra hustrur och våra söner och döttrar aldrig dricka vin,

Jeremia 35:18
Och till rekabiternas släkt sade Jeremia: Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Därför att I haven hörsammat eder fader Jonadabs bud och hållit alla hans bud och i alla stycken gjort såsom han har bjudit eder,

Kolosserbrevet 3:20
I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.

Efesierbrevet 5:33
Överst på sidan
Överst på sidan