Ordspråksboken 16
Svenska (1917)
1En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från HERREN kommer vad tungan svarar.

2Var man tycker sina vägar vara goda, men HERREN är den som prövar andarna.

3Befall dina verk åt HERREN, så hava dina planer framgång.

4HERREN har gjort var sak för dess särskilda mål, så ock den ogudaktige för olyckans dag.

5En styggelse för HERREN är var högmodig man; en sådan bliver förvisso icke ostraffad.

6Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda.

7Om en mans vägar behaga HERREN väl så gör han ock hans fiender till hans vänner.

8Bättre är något litet med rättfärdighet än stor vinning med orätt.

9Människans hjärta tänker ut en väg, men HERREN är den som styr hennes steg.

10Gudasvar är på konungens läppar, i domen felar icke hans mun.

11Våg och rätt vägning äro från HERREN, alla vikter i pungen äro hans verk.

12En styggelse för konungar äro ogudaktiga gärningar, ty genom rättfärdighet bliver tronen befäst.

13Rättfärdiga läppar behaga konungar väl, Och den som talar vad rätt är, han bliver älskad.

14Konungens vrede är dödens förebud, men en vis man blidkar den.

15När konungen låter sitt ansikte lysa, är där liv, och hans välbehag är såsom ett moln med vårregn.

16Långt bättre är att förvärva vishet än guld förstånd är mer värt att förvärvas än silver.

17De redligas väg är att fly det onda; den som aktar på sin väg, han bevarar sitt liv.

18Stolthet går före undergång, och högmod går före fall.

19Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga.

20Den som aktar på ordet, han finner lycka, och säll är den som förtröstar på HERREN.

21Den som har ett vist hjärta, honom kallar man förståndig, och där sötma är på läpparna hämtas mer lärdom.

22En livets källa är förståndet för den som äger det, men oförnuftet är de oförnuftigas tuktan.

23Den vises hjärta gör hans mun förståndig och lägger lärdom på hans läppar, allt mer och mer.

24Milda ord äro honungskakor; de äro ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.

25Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden.

26Arbetarens hunger hjälper honom att arbeta ty hans egen mun driver på honom.

27Fördärvlig är den människa som gräver gropar för att skada; det är såsom brunne en eld på hennes läppar.

28En vrång människa kommer träta åstad, och en örontasslare gör vänner oense.

29Den orättrådige förför sin nästa och leder honom in på en väg som icke är god.

30Den som ser under lugg, han umgås med vrånga tankar; den som biter ihop läpparna, han är färdig med något ont.

31En ärekrona äro grå hår; den vinnes på rättfärdighetens väg.

32Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intager en stad.

33Lotten varder kastad i skötet, men den faller alltid vart HERREN vill.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 15
Top of Page
Top of Page