Romabrevet 8:23
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och icke den allenast; också vi själva, som hava fått Anden såsom förstlingsgåva, också vi sucka inom oss och bida efter barnaskapet, vår kropps förlossning.

Dansk (1917 / 1931)
Dog ikke det alene, men ogsaa vi selv, som have Aandens Førstegrøde, ogsaa vi sukke ved os selv, idet vi forvente en Sønneudkaarelse, vort Legemes Forløsning.

Norsk (1930)
ja, ikke bare det, men også vi som dog har Åndens førstegrøde, også vi sukker med oss selv, idet vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.

King James Bible
And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.

English Revised Version
And not only so, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for our adoption, to wit, the redemption of our body.
Treasury i Bibeln Kunskap

which have.

Romabrevet 8:15,16
I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»…

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

2 Korinthierbrevet 5:5
Och den som har berett oss till just detta, det är Gud, som till en underpant har givit oss Anden.

Galaterbrevet 5:22,23
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,…

Efesierbrevet 1:14
vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

Efesierbrevet 5:9
Ty ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är.

even we.

Romabrevet 8:26
Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar.

Romabrevet 7:24
Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? --

2 Korinthierbrevet 5:2-4
Därför sucka vi ju ock av längtan att få överkläda oss med vår himmelska hydda;…

2 Korinthierbrevet 7:5
Ty väl fingo vi till köttet ingen ro, icke ens sedan vi hade kommit till Macedonien, utan vi voro på allt sätt i trångmål, utifrån genom strider, inom oss genom farhågor;

Filipperbrevet 1:21-23
Ty att leva, det är för mig Kristus, och att dö, det är för mig en vinning.…

1 Petrusbrevet 1:7
för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat -- detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.

waiting.

Romabrevet 8:19,25
Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse.…

Lukas 20:36
De kunna ju ej heller mer dö ty de äro lika änglarna och äro, Guds söner, eftersom de hava blivit delaktiga av uppståndelsen.

Filipperbrevet 3:20,21
Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,…

2 Timotheosbrevet 4:8
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Titusbrevet 2:13
medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse --

Hebreerbrevet 9:28
så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter honom, till frälsning.

1 Johannesbrevet 3:2
Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.

the redemption.

Lukas 21:28
Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning.»

Efesierbrevet 1:14
vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

Efesierbrevet 4:30
Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.

Länkar
Romabrevet 8:23 InterRomabrevet 8:23 FlerspråkigRomanos 8:23 SpanskaRomains 8:23 FranskaRoemer 8:23 TyskaRomabrevet 8:23 KinesiskaRomans 8:23 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 8
22Vi veta ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas. 23Och icke den allenast; också vi själva, som hava fått Anden såsom förstlingsgåva, också vi sucka inom oss och bida efter barnaskapet, vår kropps förlossning. 24Ty i hoppet äro vi frälsta. Men ett hopp som man ser fullbordat är icke mer ett hopp; huru kan någon hoppas det som han redan ser?…
Korshänvisningar
2 Krönikeboken 31:5
Och när denna befallning blev känd, gåvo Israels barn rikligen en förstling av säd, vin, olja och honung och av all markens avkastning; och tionde av allt förde de fram i myckenhet.

Romabrevet 5:3
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,

Romabrevet 5:11
Och icke det allenast; vi berömma oss ock av Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu hava undfått försoningen.

Romabrevet 7:24
Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? --

Romabrevet 8:15
I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»

Romabrevet 8:16
Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn.

Romabrevet 8:19
Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse.

1 Korinthierbrevet 1:7
så att I icke stån tillbaka i fråga om någon nådegåva, medan I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse.

2 Korinthierbrevet 1:22
han som har låtit oss undfå sitt insegel och givit oss Anden till en underpant i våra hjärtan.

2 Korinthierbrevet 5:2
Därför sucka vi ju ock av längtan att få överkläda oss med vår himmelska hydda;

2 Korinthierbrevet 5:4
Ja, vi som ännu leva här i kroppshyddan, vi sucka och äro betungade, eftersom vi skulle vilja undgå att avkläda oss och i stället få överkläda oss, så att det som är dödligt bleve uppslukat av livet.

2 Korinthierbrevet 5:5
Och den som har berett oss till just detta, det är Gud, som till en underpant har givit oss Anden.

Galaterbrevet 5:5
Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp.

1 Johannesbrevet 3:2
Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.

Romabrevet 8:22
Överst på sidan
Överst på sidan