Romabrevet 5:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och icke det allenast; vi berömma oss ock av Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu hava undfått försoningen.

Dansk (1917 / 1931)
ja, ikke det alene, men ogsaa saaledes, at vi rose os af Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu have faaet Forligelsen.

Norsk (1930)
ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu har fått forlikelsen.

King James Bible
And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.

English Revised Version
and not only so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation.
Treasury i Bibeln Kunskap

but we.

Romabrevet 2:17
Du kallar dig jude och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud.

Romabrevet 3:29,30
Eller är Gud allenast judarnas Gud? Är han icke ock hedningarnas? Jo, förvisso också hedningarnas,…

1 Samuelsboken 2:1
Och Hanna bad och sade: »Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN; mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender; ty jag gläder mig över din frälsning.

Psaltaren 32:11
Varen glada i HERREN och fröjden eder, I rättfärdige, och jublen, alla I rättsinnige.

Psaltaren 33:1
Jublen i HERREN, I rättfärdige; lovsång höves de redliga.

Psaltaren 43:4
Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

Psaltaren 104:34
Mitt tal behage honom väl; må jag själv få glädja mig i HERREN.

Psaltaren 149:2
Israel glädje sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung.

Jesaja 61:10
Jag gläder mig storligen i HERREN, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har iklätt mig frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, likasom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom när en brud pryder sig med sina smycken.

Habackuk 3:17,18
Ja, fikonträdet blomstrar icke mer, och vinträden giva ingen skörd, olivträdets frukt slår fel och fälten alstra ingen äring, fåren ryckas bort ur fållorna, och inga oxar finnas mer i stallen.…

Lukas 1:46
Då sade Maria: »Min själ prisar storligen Herren,

Galaterbrevet 4:9
Men nu, sedan I haven lärt känna Gud och, vad mer är, haven blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de svaga och arma »makter», under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar?

Galaterbrevet 5:22
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

Filipperbrevet 3:1,3
För övrigt, mina bröder, glädjen eder i Herren. Att skriva till eder detsamma som förut, det räknar jag icke för något besvär, och det är för eder tryggare.…

Filipperbrevet 4:4
Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

1 Petrusbrevet 1:8
Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

by whom.

Johannes 1:12
Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;

Johannes 6:50-58
Men med det bröd som kommer ned från himmelen är det så, att om någon äter därav, så skall han icke dö.…

1 Korinthierbrevet 10:16
Välsignelsens kalk, över vilken vi uttala välsignelsen, är icke den en delaktighet av Kristi blod? Brödet, som vi bryta, är icke det en delaktighet av Kristi kropp?

Kolosserbrevet 2:6
Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom

atonement.

Romabrevet 5:10
Ty om vi, medan vi voro Guds ovänner, blevo försonade med honom genom hans Sons död, så skola vi, sedan vi hava blivit försonade, ännu mycket mer bliva frälsta i och genom hans liv.

2 Korinthierbrevet 5:18,19
Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete.…

Länkar
Romabrevet 5:11 InterRomabrevet 5:11 FlerspråkigRomanos 5:11 SpanskaRomains 5:11 FranskaRoemer 5:11 TyskaRomabrevet 5:11 KinesiskaRomans 5:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 5
10Ty om vi, medan vi voro Guds ovänner, blevo försonade med honom genom hans Sons död, så skola vi, sedan vi hava blivit försonade, ännu mycket mer bliva frälsta i och genom hans liv. 11Och icke det allenast; vi berömma oss ock av Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu hava undfått försoningen.
Korshänvisningar
Romabrevet 5:1
Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus

Romabrevet 5:3
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,

Romabrevet 5:10
Ty om vi, medan vi voro Guds ovänner, blevo försonade med honom genom hans Sons död, så skola vi, sedan vi hava blivit försonade, ännu mycket mer bliva frälsta i och genom hans liv.

Romabrevet 8:23
Och icke den allenast; också vi själva, som hava fått Anden såsom förstlingsgåva, också vi sucka inom oss och bida efter barnaskapet, vår kropps förlossning.

Romabrevet 9:10
Än mer: så skedde ock, när Rebecka genom en och samme man, nämligen vår fader Isak, blev moder till sina barn.

Romabrevet 11:15
Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande hava med sig, om icke liv från de döda?

2 Korinthierbrevet 5:18
Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete.

2 Korinthierbrevet 8:19
dessutom har han ock av församlingarna blivit utvald att vara vår följeslagare, när vi skola begiva oss åstad med den kärleksgåva som nu genom vår försorg kommer till stånd, Herren till ära och såsom ett vittnesbörd om vår goda vilja.

Romabrevet 5:10
Överst på sidan
Överst på sidan