Matteus 3:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
och lät döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

Dansk (1917 / 1931)
Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.

Norsk (1930)
og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

King James Bible
And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.

English Revised Version
and they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.
Treasury i Bibeln Kunskap

were.

Matteus 3:11,13-16
Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är icke ens värdig att bära hans skor; han skall döpa eder i helig ande och eld.…

Hesekiel 36:25
Och jag skall stänka rent vatten på eder, så att I bliven rena; jag skall rena eder från all eder orenhet och från alla edra eländiga avgudar.

Markus 1:8,9
Jag döper eder med vatten, men han skall döpa eder med helig ande.»…

Lukas 3:16
Men Johannes tog till orda och sade: till dem alla: »Jag döper eder med vatten, men den som kommer, som är starkare än jag, den vilkens skorem jag icke är värdig att upplösa; han skall döpa eder i helig ande och eld.

Johannes 1:25-28,31-33
Och de frågade honom och sade till honom: »Varför döper du då, om du icke är Messias, ej heller Elias, ej heller Profeten?»…

Johannes 3:23-25
Men också Johannes döpte, i Enon, nära Salim, ty där fanns mycket vatten; och folket kom dit och lät döpa sig.…

Apostagärningarna 1:5
Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i helig ande.»

Apostagärningarna 2:38-41
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.…

Apostagärningarna 10:36-38
Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,…

Apostagärningarna 11:16
Då kom jag ihåg Herrens ord, huru han hade sagt: 'Johannes döpte med vatten, men I skolen bliva döpta i helig ande.'

Apostagärningarna 19:4,5,18
Då sade Paulus: »Johannes' döpelse var en döpelse till bättring; och han sade därvid till folket, att det var på den som skulle komma efter honom, det är på Jesus, som de skulle tro.»…

1 Korinthierbrevet 10:2
alla blevo de i molnskyn och i havet döpta till Moses;

Kolosserbrevet 2:12
I haven ju med honom blivit begravna i dopet; I haven ock i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda.

Titusbrevet 3:5,6
då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande,…

Hebreerbrevet 6:2
med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.

Hebreerbrevet 9:10
utan allenast äro utvärtes stadgar -- de såväl som föreskrifterna om mat och dryck och allahanda tvagningar -- stadgar pålagda intill dess tiden vore inne för en bättre ordning.

*Gr:

1 Petrusbrevet 3:21
Efter denna förebild bliven nu och I frälsta genom vatten -- nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete -- i kraft av Jesu Kristi uppståndelse,

confessing.

3 Mosebok 16:21
Och Aron skall lägga båda sina händer på den levande bockens huvud, och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser, vad de än må hava syndat; han skall lägga dem på bockens huvud och genom en man som hålles redo därtill släppa honom ut i öknen.

3 Mosebok 26:40
Och de skola nödgas bekänna den missgärning de själva hava begått, och den deras fäder hava begått, genom att handla trolöst mot mig, och huru de hava vandrat mig emot

4 Mosebok 5:7
så skall han bekänna den synd han har begått, och ersätta det han har förbrutit sig på till dess fulla belopp och lägga femtedelen av värdet därtill; och detta skall han giva åt den som han har förbrutit sig emot.

Josuaé 7:19
Då sade Josua till Akan: »Min son, giv ära åt HERREN, Israels Gud, och bekänn, honom till pris: säg mig vad du gjort och dölj intet för mig.»

Job 33:27,28
Så får denne då sjunga inför människorna och säga: »Väl syndade jag, och väl kränkte jag rätten, dock vederfors mig ej vad jag hade förskyllt;…

Psaltaren 32:5
Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag sade: »Jag vill bekänna för HERREN mina överträdelser»; då förlät du mig min synds missgärning. Sela.

Ordspråksboken 28:13
Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det icke väl; men den som bekänner och övergiver dem, han får barmhärtighet.

Daniel 9:4
Jag bad till HERREN, min Gud, och bekände och sade: »Ack Herre, du store och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älska dig och hålla dina bud!

Markus 1:5
Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gingo ut till honom och läto döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

Lukas 15:18-21
Jag vill stå upp och gå till min fader och säga till honom: Fader, jag har syndat mot himmelen och inför dig;…

Apostagärningarna 2:38
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

Apostagärningarna 19:18
Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort.

Apostagärningarna 22:16
Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder, och åkalla därvid hans namn.'

Jakobsbrevet 5:16
Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

1 Johannesbrevet 1:9
Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Länkar
Matteus 3:6 InterMatteus 3:6 FlerspråkigMateo 3:6 SpanskaMatthieu 3:6 FranskaMatthaeus 3:6 TyskaMatteus 3:6 KinesiskaMatthew 3:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 3
5Och från Jerusalem och hela Judeen och hela trakten omkring Jordan gick då folket ut till honom 6och lät döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder. 7Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: »I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?…
Korshänvisningar
Esra 10:1
Då nu Esra så bad och bekände, där han låg gråtande framför Guds hus, församlade sig till honom av Israel en mycket stor skara, män, kvinnor och barn; ty också folket grät bitterligen.

Matteus 3:11
Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är icke ens värdig att bära hans skor; han skall döpa eder i helig ande och eld.

Matteus 3:13
Därefter kom Jesus från Galileen till Johannes, vid Jordan, för att låta döpa sig av honom;

Markus 1:5
Och hela judiska landet och alla Jerusalems invånare gingo ut till honom och läto döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

Lukas 1:16
Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud.

Johannes 1:25
Och de frågade honom och sade till honom: »Varför döper du då, om du icke är Messias, ej heller Elias, ej heller Profeten?»

Johannes 1:26
Johannes svarade dem och sade: »Jag döper i vatten; men mitt ibland eder står en som I icke kännen:

Johannes 3:23
Men också Johannes döpte, i Enon, nära Salim, ty där fanns mycket vatten; och folket kom dit och lät döpa sig.

Apostagärningarna 1:5
Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skolen I bliva döpta i helig ande.»

Apostagärningarna 2:38
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

Apostagärningarna 10:37
den förkunnelse som gick ut över hela Judeen, sedan den hade begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade --

Jakobsbrevet 5:16
Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

Matteus 3:5
Överst på sidan
Överst på sidan