Lukas 12:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
Därefter sade han till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara för allt slags girighet; ty en människas liv beror icke därpå att hon har överflöd på ägodelar.»

Dansk (1917 / 1931)
Og han sagde til dem: »Ser til og vogter eder for al Havesyge; thi ingens Liv beror paa, hvad han ejer, selv om han har Overflod.«

Norsk (1930)
Og han sa til dem: Se til og ta eder i vare for all havesyke! for ingen har sitt liv av sitt gods, om han er nokså rik.

King James Bible
And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.

English Revised Version
And he said unto them, Take heed, and keep yourselves from all covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.
Treasury i Bibeln Kunskap

Take.

Lukas 8:14
Och att den föll bland törnena, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, gå bort och låta sig förkvävas av rikedomens omsorger och njutandet av livets goda och så icke föra något fram till mognad.

Lukas 16:14
Allt detta hörde nu fariséerna, som voro penningkära, och de drevo då gäck med honom.

Lukas 21:34
Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt;

Josuaé 7:21
jag såg ibland bytet en dyrbar mantel från Sinear och två hundra siklar silver och en guldplatta, femtio siklar i vikt, och till detta fick begärelse och tog det; se, det är gömt i jorden, i mitten av mitt tält, och silvret underst.»

Job 31:24,25
Har jag satt mitt hopp till guldet och kallat guldklimpen min förtröstan?…

Psaltaren 10:3
Ty den ogudaktige berömmer sig av sin själs lystnad, och den rovgirige talar förgripligt och föraktar HERREN.

Psaltaren 62:10
Förliten eder icke på orätt vinning, sätten icke ett fåfängligt hopp till rov: om ock eder rikedom växer, så akten icke därpå.

Psaltaren 119:36,37
Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd, och låt det icke vika av till orätt vinning.…

Ordspråksboken 23:4,5
Möda dig icke för att bliva rik; avstå från att bruka klokskap.…

Ordspråksboken 28:16
Du furste utan förstånd, du som övar mycket våld, att den som hatar orätt vinning, han skall länge leva.

Jeremia 6:13
Ty alla, både små och stora, söka där orätt vinning, och både profeter och präster fara allasammans med lögn,

Jeremia 22:17,18
Men dina ögon och ditt hjärta stå allenast efter vinning och efter att utgjuta den oskyldiges blod och att öva förtryck och våld.…

Mika 2:2
dessa som hava begärelse till sin nästas åkrar och röva dem, eller till hans hus och tillägna sig dem; dessa som öva våld mot både människor och hus, mot både ägare och egendom!

Habackuk 2:9
Ve dig som söker orätt vinning åt ditt hus, för att kunna bygga ditt näste högt uppe och så skydda dig undan olyckans våld!

Markus 7:22
äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, oförsynt väsende.

1 Korinthierbrevet 5:10,11
detta icke sagt i allmänhet, om alla denna världens otuktiga människor eller om giriga och roffare eller om avgudadyrkare; annars måsten I ju rymma ur världen.…

1 Korinthierbrevet 6:10
varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.

Efesierbrevet 5:3-5
Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet skolen I, såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland eder,…

Kolosserbrevet 3:5
Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;

1 Timotheosbrevet 6:7-10
Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån.…

2 Timotheosbrevet 3:2
Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,

Hebreerbrevet 13:5
Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: »Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.»

2 Petrusbrevet 2:3,14
I sin girighet skola de ock med bedrägliga ord bereda sig vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den dröjer icke, och deras fördärv sover icke.…

for.

Job 2:4
Åklagaren svarade HERREN och sade: »Hud för hud; allt vad man äger giver man ju för att själv slippa undan.

Psaltaren 37:16
Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora håvor.

Ordspråksboken 15:16
Bättre är något litet med HERRENS fruktan än en stor skatt med oro.

Ordspråksboken 16:16
Långt bättre är att förvärva vishet än guld förstånd är mer värt att förvärvas än silver.

Predikaren 4:6-8
Ja, bättre är en handfull ro än båda händerna fulla med möda och med jagande efter vind.…

Predikaren 5:10-16
Den som så älskar penningar bliver icke mätt på penningar, och den som älskar rikedom har ingen vinning därav. Också detta är fåfänglighet.…

Matteus 6:25,26
Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?…

1 Timotheosbrevet 6:6-8
Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.…

Länkar
Lukas 12:15 InterLukas 12:15 FlerspråkigLucas 12:15 SpanskaLuc 12:15 FranskaLukas 12:15 TyskaLukas 12:15 KinesiskaLuke 12:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 12
14Men han svarade honom: »Min vän, vem har satt mig till domare eller skiftesman över eder?» 15Därefter sade han till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara för allt slags girighet; ty en människas liv beror icke därpå att hon har överflöd på ägodelar.» 16Och han framställde för dem en liknelse; han sade: »Det var en rik man vilkens åkrar buro ymniga skördar.…
Korshänvisningar
Psaltaren 62:10
Förliten eder icke på orätt vinning, sätten icke ett fåfängligt hopp till rov: om ock eder rikedom växer, så akten icke därpå.

Psaltaren 119:36
Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd, och låt det icke vika av till orätt vinning.

Jeremia 22:17
Men dina ögon och ditt hjärta stå allenast efter vinning och efter att utgjuta den oskyldiges blod och att öva förtryck och våld.

Hesekiel 33:31
Och de komma till dig, såsom gällde det en folkförsamling, och sätta sig hos dig såsom mitt folk; och de höra dina ord, men göra icke efter dem. Ty väl hopgöra de med munnen ljuvliga ord, men deras hjärtan stå blott efter egen vinning.

Lukas 12:16
Och han framställde för dem en liknelse; han sade: »Det var en rik man vilkens åkrar buro ymniga skördar.

1 Timotheosbrevet 6:6
Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.

Lukas 12:14
Överst på sidan
Överst på sidan