5 Mosebok 24:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
Du skall icke vränga rätten för främlingen eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du icke taga i pant;

Dansk (1917 / 1931)
Du maa ikke bøje Retten for den fremmede og den faderløse, og du maa ikke tage Enkens Klædning i Pant.

Norsk (1930)
Du skal ikke bøie retten for en fremmed eller en farløs, og du skal ikke ta en enkes klær i pant.

King James Bible
Thou shalt not pervert the judgment of the stranger, nor of the fatherless; nor take a widow's raiment to pledge:

English Revised Version
Thou shalt not wrest the judgment of the stranger, nor of the fatherless; nor take the widow's raiment to pledge:
Treasury i Bibeln Kunskap

pervert

5 Mosebok 16:19
Du skall icke vränga rätten och icke hava anseende till personen; och du skall icke taga mutor, ty mutor förblinda de visas ögon och förvrida de rättfärdigas sak.

5 Mosebok 27:19
Förbannad vare den som vränger rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Och allt folket skall säga: »Amen.»

2 Mosebok 22:21,22
En främling skall du icke förorätta eller förtrycka; I haven ju själva varit främlingar i Egyptens land.…

2 Mosebok 23:2,6,9
Du skall icke följa med hopen i vad ont är, eller vittna så i någon sak, att du böjer dig efter hopen och vränger rätten.…

1 Samuelsboken 12:3,4
Se har står jag, vittnen nu mot mig inför HERREN och inför hans smorde. Har jag tagit någons oxe, eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon eller övat våld mot någon? Har jag tagit mutor av någon, för att jag skulle se genom fingrarna med honom? Jag vill då giva eder ersättning därför.»…

Job 22:8,9
För den väldige ville du upplåta landet, och den myndige skulle få bo däri,…

Job 29:11-17
Ja, vart öra som hörde prisade mig då säll, och vart öga som såg bar vittnesbörd om mig;…

Psaltaren 82:1-5
En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom:…

Psaltaren 94:3-6,20,21
Huru länge skola de ogudaktiga, o HERRE, huru länge skola de ogudaktiga triumfera?…

Ordspråksboken 22:22,23
Plundra icke den arme, därför att han är arm, och förtrampa icke den fattige porten.…

Ordspråksboken 31:5
De kunde eljest under sitt drickande förgäta lagen och förvända rätten för alla eländets barn.

Predikaren 5:8
Om du ser att den fattige förtryckes, och att rätt och rättfärdighet våldföres i landet, så förundra dig icke däröver; ty på den höge vaktar en högre, och andra ännu högre vakta på dem båda.

Jesaja 1:23
Dina styresmän äro upprorsmän och tjuvars stallbröder. Alla älskar de mutor och fara efter vinning. Den faderlöse skaffa de icke rätt, och änkans sak kommer icke inför dem.

Jesaja 3:15
Huru kunnen I så krossa mitt folk och söndermala de fattiga?» Så säger Herren, HERREN Sebaot.

Jesaja 33:15
Den som vandrar i rättfärdighet och talar, vad rätt är, den som föraktar, vad som vinnes genom orätt och våld, och den som avhåller sina händer från att taga mutor, den som tillstoppar sina öron för att icke höra om blodsgärningar och tillsluter sina ögon för att icke se, vad ont är,

Jeremia 5:28
För sina ogärningar veta de icke av någon gräns, de hålla icke rätten vid makt, icke den faderlöses rätt, till att främja den; och i den fattiges sak fälla de icke rätt dom.

Jeremia 22:3
Så säger HERREN: Öven rätt och rättfärdighet, och rädden den plundrade ur förtryckarens hand; förorätten icke främlingen, den faderlöse och änkan, gören icke övervåld mot dem, och utgjuten icke oskyldigt blod på denna plats.

Hesekiel 22:7,29
Över fader och moder uttalar man förbannelser hos dig; mot främlingen övar man våld hos dig; den faderlöse och änkan förtrycker man hos dig.…

Amos 5:7-12
I som förvandlen rätten till malört och slån rättfärdigheten ned till jorden, veten:…

Mika 2:1,2
Ve dessa som tänka ut vad fördärvligt är och bereda vad ont är på sina läger, och som sätta det i verket, så snart morgonen gryr, allenast det står i deras makt;…

Mika 7:3
Till att främja det onda äro deras händer redo: fursten begär gåvor, och domaren står efter vinning; den mäktige kräver öppet vad honom lyster; så bedriva de vrånghet.

Sakaria 7:10
Förtrycken icke änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra.»

Malaki 3:5
Ja, jag skall komma till eder för att hålla dom, och jag skall vara ett snarfärdigt vittne mot trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare, så ock mot dem som förhålla dagakarlen hans lön eller förtrycka änkan och den faderlöse eller vränga rätten för främlingen, men icke frukta mig, säger HERREN Sebaot.

Lukas 3:14
Också krigsmän frågade honom och sade: »Vad skola då vi göra? Han svarade dem: »Tilltvingen eder icke penningar av någon, genom hot eller på annat otillbörligt sätt, utan låten eder nöja med eder sold.»

Jakobsbrevet 2:6
I åter haven visat förakt för den fattige. Är det då icke de rika som förtrycka eder, och är det icke just de, som draga eder inför domstolarna?

nor take

2 Mosebok 22:26,27
Har du av din nästa tagit hans mantel i pant, så skall du giva den tillbaka åt honom, innan solen går ned;…

Länkar
5 Mosebok 24:17 Inter5 Mosebok 24:17 FlerspråkigDeuteronomio 24:17 SpanskaDeutéronome 24:17 Franska5 Mose 24:17 Tyska5 Mosebok 24:17 KinesiskaDeuteronomy 24:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
5 Mosebok 24
16Föräldrarna skola icke dödas för sina barns skull och barnen skola icke dödas för sina föräldrars skull; var och en skall lida döden genom sin egen synd. 17Du skall icke vränga rätten för främlingen eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du icke taga i pant; 18du skall komma ihåg att du själv har varit en träl i Egypten, och att HERREN, din Gud, har förlossat dig därifrån; därför bjuder jag dig att iakttaga detta.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 22:22
Änkor och faderlösa skolen I icke behandla illa.

2 Mosebok 23:2
Du skall icke följa med hopen i vad ont är, eller vittna så i någon sak, att du böjer dig efter hopen och vränger rätten.

2 Mosebok 23:9
En främling skall du icke förtrycka; I veten ju huru främlingen känner det, eftersom I själva haven varit främlingar i Egyptens land.

3 Mosebok 19:33
När en främling bor hos eder i edert land, skolen I icke förtrycka honom.

5 Mosebok 1:17
I skolen icke hava anseende till personen, när I dömen, utan höra den ringe likaväl dom den högre; I skolen icke frukta för någon människa, ty domen hör Gud till. Men om något ärende bliven eder för svårt, skolen I hänskjuta det till mig, så att jag för höra det.»

5 Mosebok 10:17
Ty HERREN, eder Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store, den väldige och fruktansvärde Guden, som icke har anseende till personen och icke tager mutor;

5 Mosebok 16:19
Du skall icke vränga rätten och icke hava anseende till personen; och du skall icke taga mutor, ty mutor förblinda de visas ögon och förvrida de rättfärdigas sak.

5 Mosebok 24:18
du skall komma ihåg att du själv har varit en träl i Egypten, och att HERREN, din Gud, har förlossat dig därifrån; därför bjuder jag dig att iakttaga detta.

5 Mosebok 27:19
Förbannad vare den som vränger rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Och allt folket skall säga: »Amen.»

Job 22:6
Jo, du tog pant av din broder utan sak, du plundrade de utblottade på deras kläder.

Job 24:3
de faderlösas åsna för man bort och tager änkans ko i pant.

Psaltaren 82:3
Skaffen den arme och faderlöse rätt, given den betryckte och torftige rättvisa.

Hesekiel 22:7
Över fader och moder uttalar man förbannelser hos dig; mot främlingen övar man våld hos dig; den faderlöse och änkan förtrycker man hos dig.

5 Mosebok 24:16
Överst på sidan
Överst på sidan