1 Korinthierbrevet 3:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå,

Dansk (1917 / 1931)
Men dersom nogen paa Grundvolden bygger med Guld, Sølv, kostbare Sten, Træ, Hø, Straa,

Norsk (1930)
Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå,

King James Bible
Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble;

English Revised Version
But if any man buildeth on the foundation gold, silver, costly stones, wood, hay, stubble;
Treasury i Bibeln Kunskap

gold.

Psaltaren 19:10
De äro dyrbarare än guld, ja, än fint guld i mängd; de äro sötare än honung, ja, än renaste honung.

Psaltaren 119:72
Din muns lag är mig bättre än tusentals stycken guld och silver.

Ordspråksboken 8:10
Så tagen emot min tuktan hellre än silver, och kunskap hellre än utvalt guld.

Ordspråksboken 16:16
Långt bättre är att förvärva vishet än guld förstånd är mer värt att förvärvas än silver.

Jesaja 60:17
Jag skall låta guld komma i stället för koppar och låta silver komma i stället för järn och koppar i stället för trä och järn i stället för sten. Och jag vill sätta frid till din överhet och rättfärdighet till din behärskare.

1 Timotheosbrevet 4:6
Om du framlägger detta för bröderna, så bevisar du dig såsom en god Kristi Jesu tjänare, då du ju hämtar din näring av trons och den goda lärans ord, den läras som du troget har efterföljt.

2 Timotheosbrevet 2:20
Men i ett stort hus finnas kärl icke allenast av guld och silver, utan ock av trä och lera; och somliga äro till hedersamt bruk, andra till mindre hedersamt.

1 Petrusbrevet 1:7
för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat -- detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.

Uppenbarelseboken 3:18
Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se.

precious.

Jesaja 54:11-13
Du arma, som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst, se, med spetsglans vill jag nu mura dina stenar och giva dig grundvalar av safirer,…

Uppenbarelseboken 21:18
Och stadsmuren var byggd av jaspis, men staden själv var av rent guld, likt rent glas.

wood.

Ordspråksboken 30:6
Lägg icke något till hans ord, på det att han icke må beslå dig med lögn.

Jeremia 23:28
Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm; men den som bar undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säden? säger HERREN.

Matteus 15:6-9
I haven så gjort Guds budord om intet, för edra stadgars skull.…

Apostagärningarna 20:30
Ja, bland eder själva skola män uppträda, som tala vad förvänt är, för att locka lärjungarna att följa sig.

Romabrevet 16:17
Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem.

2 Korinthierbrevet 2:17
Jo, vi förfalska ju icke av vinningslystnad Guds ord, såsom så många andra göra; utan av rent sinne, drivna av Gud, förkunna vi ordet i Kristus, inför Gud.

2 Korinthierbrevet 4:2
Nej, vi hava frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och gå icke illfundigt till väga, ej heller förfalska vi Guds ord, utan framlägga öppet sanningen och anbefalla oss så, inför Gud, hos var människas samvete.

Kolosserbrevet 2:8,18-23
Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga »vishetslära», i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens »makter» och icke till Kristus.…

1 Timotheosbrevet 4:1-3,7
Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.…

1 Timotheosbrevet 6:3
Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord -- vår Herres, Jesu Kristi, ord -- och till den lära som hör gudsfruktan till,

2 Timotheosbrevet 2:16-18
Men undfly oandligt och tomt prat. Ty de som befatta sig med sådant komma att gå allt längre i ogudaktighet,…

2 Timotheosbrevet 3:7,13
kvinnor som alltjämt hålla på med att lära, men aldrig kunna komma till kunskap om sanningen.…

2 Timotheosbrevet 4:3
Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen,

Titusbrevet 1:9-11
han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot.…

Titusbrevet 3:9-11
Men dåraktiga tvistefrågor och släktledningshistorier må du undfly, så ock trätor och strider om lagen; ty sådant är gagnlöst och fåfängligt.…

Hebreerbrevet 13:9
Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.

Uppenbarelseboken 2:14
Men jag har något litet emot dig: du har hos dig några som hålla fast vid Balaams lära, hans som lärde Balak huru han skulle lägga en stötesten för Israels barn, så att de skulle äta kött från avgudaoffer och bedriva otukt.

Länkar
1 Korinthierbrevet 3:12 Inter1 Korinthierbrevet 3:12 Flerspråkig1 Corintios 3:12 Spanska1 Corinthiens 3:12 Franska1 Korinther 3:12 Tyska1 Korinthierbrevet 3:12 Kinesiska1 Corinthians 3:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 3
11Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; 12men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, 13så skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk. »Den dagen» skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurudant vars och ens verk är, det skall elden pröva.…
Korshänvisningar
Jeremia 23:28
Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm; men den som bar undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säden? säger HERREN.

1 Korinthierbrevet 3:11
Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus;

1 Korinthierbrevet 3:13
så skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk. »Den dagen» skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurudant vars och ens verk är, det skall elden pröva.

1 Korinthierbrevet 3:11
Överst på sidan
Överst på sidan