Job 20
Svenska (1917)
1Därefter tog Sofar från Naama till orda och sade:

2På sådant tal giva mina tankar mig ett svar, än mer, då jag nu är så upprörd i mitt inre.

3Smädlig tillrättavisning måste jag höra, och man svarar mig med munväder på förståndigt tal.

4Vet du då icke att så har varit från evig tid, från den stund då människor sattes på jorden:

5att de ogudaktigas jubel varar helt kort och den gudlöses glädje ett ögonblick?

6Om än hans förhävelse stiger upp till himmelen och hans huvud når intill molnen,

7Så förgås han dock för alltid och aktas lik sin träck; de som sågo honom måste fråga: »Var är han?»

8Lik en dröm flyger han bort, och ingen finner honom mer; han förjagas såsom en syn om natten.

9Det öga som såg honom ser honom icke åter, och hans plats får ej skåda honom mer.

10Hans barn måste gottgöra hans skulder till de arma, hans händer återbära hans vinning.

11Bäst ungdomskraften fyller hans ben, skall den ligga i stoftet med honom.

12Om än ondskan smakar ljuvligt i hans mun, så att han gömmer den under sin tunga,

13är rädd om den och ej vill gå miste därom, utan håller den förvarad inom sin gom,

14så förvandlas denna kost i hans inre, bliver huggormsetter i hans liv.

15Den rikedom han har slukat måste han utspy; av Gud drives den ut ur hans buk.

16Ja, huggormsgift kommer han att dricka, av etterormens tunga bliver han dräpt.

17Ingen bäck får vederkvicka hans syn, ingen ström med flöden av honung och gräddmjölk.

18Sitt fördärv måste han återbära, han får ej njuta därav; hans fröjd svarar ej mot den rikedom han har vunnit.

19Ty mot de arma övade han våld och lät dem ligga där; han rev till sig hus som han ej kan hålla vid makt.

20Han visste ej av någon ro för sin buk, men han skall icke rädda sig med sina skatter.

21Intet slapp undan hans glupskhet, därför äger och hans lycka intet bestånd.

22Mitt i hans överflöd påkommer honom nöd, och envar eländig vänder då mot honom sin hand.

23Ja, så måste ske, för att hans buk må bliva fylld; sin vredes glöd skall Gud sända över honom och låta den tränga såsom ett regn in i hans kropp.

24Om han flyr undan för vapen av järn, så genomborras han av kopparbågens skott.

25När han då drager i pilen och den kommer ut ur hans rygg, när den ljungande udden kommer fram ur hans galla, då falla dödsfasorna över honom.

26Idel mörker är förvarat åt hans skatter; till mat gives honom eld som brinner utan pust, den förtär vad som är kvar i hans hydda.

27Himmelen lägger hans missgärning i dagen, och jorden reser sig upp emot honom.

28Vad som har samlats i hans hus far åter sin kos, likt förrinnande vatten, på vredens dag.

29Sådan lott får en ogudaktig människa av Gud, sådan arvedel har av Gud blivit bestämd åt henne.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 19
Top of Page
Top of Page