Romabrevet 16:27
Parallella Vers
Svenska (1917)
honom, den ende vise Guden, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter. Amen.

Dansk (1917 / 1931)
den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.

Norsk (1930)
ham, den ene vise Gud ved Jesus Kristus, være æren i all evighet! Amen.

King James Bible
To God only wise, be glory through Jesus Christ for ever. Amen.

English Revised Version
to the only wise God, through Jesus Christ, to whom be the glory for ever. Amen.
Treasury i Bibeln Kunskap

God.

Romabrevet 11:36
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

Galaterbrevet 1:4,5
som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.…

Efesierbrevet 3:20,21
Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss,…

Filipperbrevet 4:20
Men vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

1 Timotheosbrevet 1:17
Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.

1 Timotheosbrevet 6:16
han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.

2 Timotheosbrevet 4:18
Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

Hebreerbrevet 13:15,21
Så låtom oss då genom honom alltid till Gud »frambära ett lovets offer», det är »en frukt ifrån läppar» som prisa hans namn.…

1 Petrusbrevet 2:5
och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett »heligt prästerskap», som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud.

1 Petrusbrevet 5:10,11
Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder.…

2 Petrusbrevet 3:18
Växen i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag. Amen.

Uppenbarelseboken 1:5,6
och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod…

Uppenbarelseboken 4:9-11
Och när väsendena hembära pris och ära och tack åt honom som sitter på tronen och tillbedja honom som lever i evigheternas evigheter,…

Uppenbarelseboken 5:9-14
Och de sjöngo en ny sång som lydde så: »Du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor, av alla stammar och tungomål och folk och folkslag,…

Uppenbarelseboken 7:10-12
Och de ropade med hög röst och sade: »Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.»…

Uppenbarelseboken 19:1-6
Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade »Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhöra vår Gud.…

only.

Romabrevet 11:33,34
O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar!…

Psaltaren 147:5
Vår Herre är stor och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns.

Efesierbrevet 1:7,8
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.…

Efesierbrevet 3:10
Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.

Kolosserbrevet 2:2,3
Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus;…

Judasbrevet 1:25
honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.

Romabrevet 16:12-16
Hälsen Tryfena och Tryfosa, som arbeta i Herren. Hälsen Persis, den älskade systern, som har så mycket arbetat i Herren.…

. Here the

13th and

15th verses are a comment upon the former part of it. Sometimes are found comments upon a single word; as ch. x.

Romabrevet 16:11-13
Hälsen Herodion, min landsman. Hälsen dem av Narcissus' hus, som äro i Herren.…

. The

12th and

13th verses are a comment upon [pas,] every one, in the

11th. This Epistle displays a perspicuous brevity, as ch. v.

Romabrevet 16:13
Hälsen Rufus, den i Herren utvalde, och hans moder, som också för mig har varit en moder.

,

Romabrevet 16:14
Hälsen Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de bröder som äro tillsammans med dem.

. For until the law sin was in the world, etc. Surely never was there a greater variety of useful sentiments crowded into a smaller compass; and yet so skilfully, that one part very clearly explains another....It is by the Holy Spirit's influence, that the apostle has brought such a variety of arguments, instructions, and sentiments, all stated, proved, and sufficiently guarded, explained, and defended, within the limits of a letter; which has made it a magazine of the most real, extensive, useful, profitable, and divine knowledge. The Jews are treated with great caution and tenderness....The transitions and advances to an ungrateful subject are very interesting; as ch. ii.

Romabrevet 16:1-17
Jag anbefaller åt eder vår syster Febe, som är församlingstjänarinna i Kenkrea.…

;

Romabrevet 8:17
Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bliva förhärligade.

. Here is found complicated design, and while teaching one thing, gives us an opportunity of learning one or two more. So ch.

Romabrevet 13:1-8
Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud.…

, is taught the duty of subjects, and at the same time magistrates are instructed in their duty, and the grounds of their authority. The inspired writer never loses sight of his subject, and writes under a deep and lively sense of the truth and importance of the Gospel, as a man who clearly understood it, and in whose heart and affections it reigned far superior to all temporal considerations.'

Länkar
Romabrevet 16:27 InterRomabrevet 16:27 FlerspråkigRomanos 16:27 SpanskaRomains 16:27 FranskaRoemer 16:27 TyskaRomabrevet 16:27 KinesiskaRomans 16:27 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 16
26men som nu har blivit uppenbarad och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad -- 27honom, den ende vise Guden, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter. Amen.
Korshänvisningar
Jesaja 31:2
Också han är ju vis; han låter olyckan komma, och han ryggar icke sina ord. Han reser sig upp mot de ondas hus och mot den hjälp som ogärningsmännen sända.

Romabrevet 11:36
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

Romabrevet 16:26
Överst på sidan
Överst på sidan