Salmerne 74
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1En Maskil af Asaf. Hvorfor har du, Gud, stødt os bort for evigt, hvi ryger din Vrede mod Hjorden, du røgter?1En læresalme av Asaf. Hvorfor, Gud, har du forkastet oss for evig tid? Hvorfor ryker din vrede mot den hjord du før? 1En sång av Asaf. Varför, o Gud, har du så alldeles förkastat oss, varför ryker din vredes eld mot fåren i din hjord?
2Kom din Menighed i Hu, som du fordum vandt dig, — du udløste den til din Ejendoms Stamme — Zions Bjerg, hvor du har din Bolig.2Kom i hu din menighet, som du vant din i fordums tid, som du gjenløste til å være din arvs stamme, Sions berg, hvor du tok bolig! 2Tänk på din menighet, som du i fordom tid förvärvade, som du förlossade, till att bliva din arvedels stam; tänk på Sions berg, där du har din boning.
3Løft dine Fjed til de evige Tomter: Fjenden lagde alt i Helligdommen øde.3Opløft dine trin til de evige grushoper! Alt har fienden fordervet i helligdommen. 3Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder; allt har ju fienden fördärvat i helgedomen.
4Dine Fjender brøled i dit Samlingshus, satte deres Tegn som Tegn deri.4Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus; de har satt sine egne tegn op til tegn. 4Dina ovänner hava skränat inne i ditt församlingshus, de hava satt upp sina tecken såsom rätta tecken.
DANNORSVE
5Det saa ud, som naar man løfter Økser i Skovens Tykning.5Det var et syn som når økser løftes i tykke skogen. 5Det var en syn, såsom när man höjer yxor mot en tjock skog.
6Og alt det udskaarne Træværk der! De hugged det sønder med Økse og Hammer.6Og nu, alt det som fantes av billedverk, det slo de sønder med øks og hammer. 6Och alla dess snidverk hava de nu krossat med yxa och bila.
7Paa din Helligdom satte de Ild, de skændede og nedrev dit Navns Bolig.7De har satt ild på din helligdom; like til grunnen har de vanhelliget ditt navns bolig. 7De hava satt eld på din helgedom och oskärat ända till grunden ditt namns boning.
8De tænkte: »Til Hobe udrydder vi dem!« De brændte alle Guds Samlingshuse i Landet.8De har sagt i sitt hjerte: Vi vil ødelegge dem alle tilsammen! De har opbrent alle Guds forsamlingshus i landet. 8De hava sagt i sina hjärtan: »Vi vilja alldeles kuva dem.» Alla Guds församlingshus hava de bränt upp här i landet.
9Vore Tegn, dem ser vi ikke, Profeter findes ej mer; hvor længe, ved ingen af os.9Våre egne tegn ser vi ikke; det er ikke nogen profet mere, ikke nogen hos oss som vet hvor lenge det skal vare. 9Våra tecken se vi icke; ingen profet finnes mer, och hos oss är ingen som vet för huru länge.
DANNORSVE
10Hvor længe, o Gud, skal vor Modstander smæde, Fjenden blive ved at haane dit Navn?10Hvor lenge, Gud, skal motstanderen håne, fienden forakte ditt navn evindelig? 10Huru länge, och Gud, skall ovännen få smäda och fienden oavlåtligen få förakta ditt namn?
11Hvorfor holder du din Haand tilbage og skjuler din højre i Kappens Fold?11Hvorfor drar du din hånd, din høire hånd tilbake? Ta den ut av din barm og ødelegg! 11Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag den fram ur din barm och förgör dem.
12Vor Konge fra fordums Tid er dog Gud, som udførte Frelsens Værk i Landet.12Gud er dog min konge fra fordums tid, han som skaper frelse på den vide jord. 12Gud, du är ju min konung av ålder, du är den som skaffar frälsning på jorden.
13Du kløvede Havet med Vælde, knuste paa Vandet Dragernes Hoved;13Du er den som skilte havet med din styrke, knuste dragenes hoder på vannene. 13Det var du som delade havet genom din makt; du krossade drakarnas huvuden mot vattnet.
14du søndrede Hovederne paa Livjatan og gav dem som Æde til Ørkenens Dyr;14Du sønderslo Leviatans* hoder, du gav den til føde for ørkenens folk.14Det var du som bräckte Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror.
DANNORSVE
15Kilde og Bæk lod du vælde frem, du udtørred stedseflydende Strømme;15Du lot kilde og bekk bryte frem, du uttørket evige strømmer. 15Det var du som lät källa och bäck bryta fram; du lät ock starka strömmar uttorka.
16din er Dagen, og din er Natten, du grundlagde Lys og Sol,16Dig hører dagen til, dig også natten; du har skapt himmellysene og solen. 16Din är dagen, din är ock natten, du har berett ljuset och solen.
17du fastsatte alle Grænser paa Jord, du frembragte Sommer og Vinter.17Du har fastsatt alle jordens grenser; sommer og vinter - du har dannet dem. 17Det är du som har fastställt alla jordens gränser; sommar och vinter äro skapade av dig.
18Kom i Hu, o HERRE, at Fjenden har haanet, et Folk af Daarer har spottet dit Navn!18Kom dette i hu: Fienden har hånet Herren, og et dårlig folk har foraktet ditt navn! 18Så tänk nu på huru fienden smädar HERREN, och huru ett dåraktigt folk föraktar ditt namn.
19Giv ikke Vilddyret din Turteldues Sjæl, glem ikke for evigt dine armes Liv;19Overgi ikke din turteldue til den mordlystne skare, glem ikke dine elendiges skare evindelig! 19Lämna ej ut åt vilddjuren din turturduvas själ; förgät icke för alltid dina betrycktas liv.
DANNORSVE
20se hen til Pagten, thi fyldte er Landets mørke Steder med Voldsfærds Boliger.20Se til pakten! For landets mørke steder er fulle av volds boliger. 20Tänk på förbundet; ty i landets smygvrår finnes fullt upp av våldsnästen.
21Lad ej den fortrykte gaa bort med Skam, lad de arme og fattige prise dit Navn!21La ikke den undertrykte vende tilbake med skam, la den elendige og fattige love ditt navn! 21Låt icke den förtryckte vika tillbaka med blygd, låt den betryckte och den fattige lova ditt namn.
22Gud, gør dig rede, før din Sag, kom i Hu, hvor du stadig smædes af Daarer,22Reis dig, Gud, før din sak, kom i hu at du blir hånet av dåren hele dagen! 22Stå upp, o Gud; utför din sak. Betänk huru du varder smädad hela dagen av dåren.
23lad ej dine Avindsmænds Røst uænset! Ustandseligt lyder dine Fjenders Larm!23Glem ikke dine fienders røst, dine motstanderes bulder, som stiger op all tid! 23Glöm icke bort dina ovänners rop, dina motståndares larm, som alltjämt höjes.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 73
Top of Page
Top of Page