Psaltaren 140:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Stolta människor lägga ut för mig snaror och garn; de breda ut nät invid vägens rand, giller sätta de för mig. Sela.

Dansk (1917 / 1931)
Hovmodige lægger Snarer og Strikker for mig, breder et Net for min Fod, lægger Fælder for mig ved Vejen. — Sela.

Norsk (1930)
Overmodige har lagt skjulte feller og rep for mig, de har utspent garn ved siden av veien, de har satt snarer for mig. Sela.

King James Bible
The proud have hid a snare for me, and cords; they have spread a net by the wayside; they have set gins for me. Selah.

English Revised Version
The proud have hid a snare for me, and cords; they have spread a net by the way side; they have set gins for me. Selah
Treasury i Bibeln Kunskap

the proud

Psaltaren 10:4-12
Den ogudaktige säger i sitt högmod: »Han frågar icke därefter.» »Det finnes ingen Gud», så äro alla hans tankar.…

Psaltaren 17:8-13
Bevara mig såsom en ögonsten, beskärma mig under dina vingars skugga…

Psaltaren 35:7
Ty utan sak hava de försåtligen tillrett sin nätgrop för mig, utan sak hava de grävt en grav för mitt liv.

Psaltaren 36:11
Låt icke de högmodigas fot komma över mig eller de ogudaktigas hand driva mig bort.

Psaltaren 57:6
De lägga ut nät för mina fötter, min själ böjes ned, de gräva för mig en grop, men de falla själva däri. Sela.

Psaltaren 119:69,85,110
De fräcka hopspinna lögn mot mig, men jag vill av allt hjärta taga dina befallningar i akt.…

Psaltaren 123:3,4
Var oss nådig, HERRE, var oss nådig, ty vi äro rikligen mättade med förakt.…

Psaltaren 141:9,10
Bevara mig för de snaror som de lägga ut på min väg och för ogärningsmännens giller.…

Psaltaren 142:3
När min ande försmäktar i mig, är du den som känner min stig. På den väg där jag skall gå hava de lagt ut snaror för mig.

Ordspråksboken 29:5
Den man som smickrar sin nästa han breder ut ett nät för han fötter.

Jeremia 18:18,20,22
Men de sade: »Kom, låt oss tänka ut något anslag mot Jeremia. Ty prästerna skola icke komma till korta med undervisning, ej heller de vise med råd, ej heller profeterna med förkunnelse. Ja, kom, låt oss fälla honom med vara tungor, vi behöva alls icke akta på vad han säger.»…

Lukas 11:53,54
När han inför allt folket sade detta till dem, blevo fariséerna och de lagkloke mycket förbittrade och gåvo sig i strid med honom om många stycken;…

Lukas 20:20-23
Och de vaktade på honom och sände ut några som försåtligen skulle låtsa sig vara rättsinniga män, för att dessa skulle fånga honom genom något hans ord, så att de skulle kunna överlämna honom åt överheten, i landshövdingens våld.…

Länkar
Psaltaren 140:5 InterPsaltaren 140:5 FlerspråkigSalmos 140:5 SpanskaPsaume 140:5 FranskaPsalm 140:5 TyskaPsaltaren 140:5 KinesiskaPsalm 140:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 140
4Bevara mig, HERRE, för de ogudaktigas händer, beskydda mig för våldets män, som uttänka planer för att bringa mig på fall. 5Stolta människor lägga ut för mig snaror och garn; de breda ut nät invid vägens rand, giller sätta de för mig. Sela. 6Jag säger till HERREN: »Du är min Gud.» Lyssna, o HERRE, till mina böners ljud.…
Korshänvisningar
Job 18:9
snaran griper honom om hälen, och gillret tager honom fatt;

Job 30:12
Invid min högra sida upphäver sig ynglet; mina fötter vilja de stöta undan. De göra sig vägar som skola leda till min ofärd.

Psaltaren 10:9
Han ligger i försåt på lönnligt ställe, såsom ett lejon i sitt snår, han ligger i försåt för att gripa den arme; han griper den arme, i det han drager honom in i sitt nät.

Psaltaren 31:4
Du skall draga mig ur det nät som de lade ut för mig; ty du är mitt värn.

Psaltaren 35:7
Ty utan sak hava de försåtligen tillrett sin nätgrop för mig, utan sak hava de grävt en grav för mitt liv.

Psaltaren 38:12
Snaror lägga de ut, som stå efter mitt liv, och de som söka min ofärd tala vad fördärvligt är; på svek tänka de hela dagen.

Psaltaren 57:6
De lägga ut nät för mina fötter, min själ böjes ned, de gräva för mig en grop, men de falla själva däri. Sela.

Psaltaren 64:5
De befästa sig i sitt onda uppsåt, de orda om huru de skola lägga ut snaror; de säga: »Vem skulle se oss?»

Psaltaren 119:61
De ogudaktigas snaror omgiva mig, men jag förgäter icke din lag.

Psaltaren 119:110
De ogudaktiga lägga ut snaror för mig, men jag far icke vilse från dina befallningar.

Psaltaren 129:4
Men HERREN är rättfärdig och har huggit av de ogudaktigas band.

Psaltaren 141:9
Bevara mig för de snaror som de lägga ut på min väg och för ogärningsmännens giller.

Psaltaren 142:3
När min ande försmäktar i mig, är du den som känner min stig. På den väg där jag skall gå hava de lagt ut snaror för mig.

Jesaja 8:14
Så skall han varda för eder något heligt; men för de två Israels hus skall han bliva en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och ett giller.

Jeremia 18:22
Må klagorop höras från deras hus, i det att du plötsligt låter rövarskaror komma över dem. Ty de hava grävt en grop för att fånga mig, och snaror hava de lagt ut för mina fötter.

Klagovisorna 1:13
Från höjden sände han en eld i mina ben och fördärvade dem. Han bredde ut ett nät för mina fötter, han stötte mig tillbaka. Förödelse lät han gå över mig, han gjorde mig maktlös för alltid.

Amos 3:5
Faller en fågel i snaran på marken, om intet garn har blivit utlagt för den? Springer snaran upp från marken, utom när den gör någon fångst?

Psaltaren 140:4
Överst på sidan
Överst på sidan