Psaltaren 100:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.

Dansk (1917 / 1931)
Kend, at HERREN er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans Folk og den Hjord, han vogter.

Norsk (1930)
Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.

King James Bible
Know ye that the LORD he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

English Revised Version
Know ye that the LORD he is God: it is he that hath made us, and we are his; we are his people, and the sheep of his pasture.
Treasury i Bibeln Kunskap

know

Psaltaren 46:10
»Bliven stilla och besinnen att jag är Gud; hög varder jag bland hedningarna, hög på jorden.»

Psaltaren 95:3,6,7
Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar.…

5 Mosebok 4:35,39
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.…

5 Mosebok 7:9
Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den rätte Guden, den trofaste Guden, som håller förbund och bevarar nåd intill tusende led, när man älskar honom och håller hans bud,

1 Samuelsboken 17:46,47
HERREN skall denna dag överlämna dig i min hand, så att jag skall slå ned dig och taga ditt huvud av dig, och jag skall denna dag giva de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himmelens fåglar och åt jordens vilda djur; så skola alla länder förnimma att Israel har en Gud.…

1 Kungaboken 18:36-39
Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: »HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bliva kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är din tjänare, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta.»…

2 Kungaboken 19:19
Men fräls oss nu, HERRE, vår Gud, ur hans hand, så att alla riken på jorden förnimma att du, HERRE, allena är Gud.»

Jeremia 10:10
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.

Johannes 17:3
Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.

Apostagärningarna 17:23,24
Ty medan jag har gått omkring och betraktat edra helgedomar, har jag ock funnit ett altare med den inskriften: 'Åt en okänd Gud.' Om just detta väsende, som I sålunda dyrken utan att känna det, är det jag nu kommer med budskap till eder.…

2 Korinthierbrevet 4:6
Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

Galaterbrevet 4:8,9
Förut, innan I ännu känden Gud, voren I trälar under gudar som till sitt väsende icke voro gudar.…

1 Johannesbrevet 5:20
Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

it is he

Psaltaren 95:6
Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla, låtom oss knäböja för HERREN, vår skapare.

Psaltaren 119:73
Dina händer hava gjort och berett mig; giv mig förstånd, så att jag kan lära dina bud.

Psaltaren 139:13
Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv.

Psaltaren 149:2
Israel glädje sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung.

Job 10:8-13
Dina händer hava danat och gjort mig, helt och i allo; och nu fördärvar du mig!…

Predikaren 12:1
Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas, om vilka du skall säga: »Jag finner icke behag i dem»;

Efesierbrevet 2:10
Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.

1 Petrusbrevet 4:19
Alltså, de som efter Guds vilja få lida, de må anbefalla sina själar åt sin trofaste Skapare, allt under det att de göra vad gott är.

not we ourselves.

Psaltaren 12:4
dem som säga: »Genom vår tunga äro vi starka, våra läppar stå oss bi; vem är herre över oss?»

1 Korinthierbrevet 6:19,20
Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?…

we are his

Psaltaren 74:1,2
En sång av Asaf. Varför, o Gud, har du så alldeles förkastat oss, varför ryker din vredes eld mot fåren i din hjord?…

Psaltaren 78:52
Och han lät sitt folk bryta upp såsom en fårhjord och förde dem såsom en boskapshjord genom öknen.

Psaltaren 79:13
Men vi som äro ditt folk och får i din hjord, vi vilja tacka dig evinnerligen, vi vilja förtälja ditt lov från släkte till släkte.

Psaltaren 95:7
Ty han är vår Gud, och vi äro det folk som han har till sin hjord, vi äro får som stå under hans vård.

Jesaja 40:9-11
Stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens budbärarinna; häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna: häv upp den utan fruktan, säg till Juda stöder: »Se, där är eder Gud!»…

Jesaja 63:11,19
Då tänkte hans folk på forna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, jämte herdarna för hans hjord? Var är han som lade i deras bröst sin helige Ande,…

Hesekiel 34:11,30,31
Ty så säger Herren, HERREN: Se, jag skall själv taga mig an mina får och leta dem tillsammans.…

Johannes 10:14-16,26-28
Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känna mig,…

Apostagärningarna 20:28,29
Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod.…

1 Petrusbrevet 2:9,25
I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.…

1 Petrusbrevet 5:2-4
Varen herdar för Guds hjord, som I haven i eder vård, varen det icke av tvång, utan av fri vilja, icke för slem vinnings skull, utan med villigt hjärta.…

Länkar
Psaltaren 100:3 InterPsaltaren 100:3 FlerspråkigSalmos 100:3 SpanskaPsaume 100:3 FranskaPsalm 100:3 TyskaPsaltaren 100:3 KinesiskaPsalm 100:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 100
2Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop. 3Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord. 4Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 4:35
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.

1 Kungaboken 18:39
När allt folket såg detta, föllo de ned på sina ansikten och sade: »HERREN är det som är Gud! HERREN är det som är Gud!»

Job 10:3
Anstår det dig att öva våld, att förkasta dina händers verk, medan du låter ditt ljus lysa över de ogudaktigas rådslag?

Job 10:8
Dina händer hava danat och gjort mig, helt och i allo; och nu fördärvar du mig!

Psaltaren 46:10
»Bliven stilla och besinnen att jag är Gud; hög varder jag bland hedningarna, hög på jorden.»

Psaltaren 74:1
En sång av Asaf. Varför, o Gud, har du så alldeles förkastat oss, varför ryker din vredes eld mot fåren i din hjord?

Psaltaren 74:2
Tänk på din menighet, som du i fordom tid förvärvade, som du förlossade, till att bliva din arvedels stam; tänk på Sions berg, där du har din boning.

Psaltaren 79:13
Men vi som äro ditt folk och får i din hjord, vi vilja tacka dig evinnerligen, vi vilja förtälja ditt lov från släkte till släkte.

Psaltaren 95:6
Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla, låtom oss knäböja för HERREN, vår skapare.

Psaltaren 95:7
Ty han är vår Gud, och vi äro det folk som han har till sin hjord, vi äro får som stå under hans vård.

Psaltaren 119:73
Dina händer hava gjort och berett mig; giv mig förstånd, så att jag kan lära dina bud.

Psaltaren 138:8
HERREN skall fullborda sitt verk för mig. HERRE, din nåd varar evinnerligen; övergiv icke dina händers verk.

Jesaja 19:25
Och HERREN Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare du Egypten, mitt folk, och du Assyrien, mina händer verk, och du Israel, min arvedel!

Jesaja 40:11
Han för sin hjord i bet såsom en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte och sakta för han moderfåren fram.

Jesaja 43:7
envar som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära, envar som jag har danat och gjort.»

Jesaja 64:8
Men HERRE, du är ju vår fader; vi äro leret, och du är den som har danat oss, vi äro allasammans verk av din hand.

Hesekiel 34:30
Och de skola förnimma att jag, HERREN, deras Gud, är med dem, och att de, Israels hus, äro mitt folk, säger Herren, HERREN.

Hesekiel 34:31
Ja, I ären mina får, I ären får i min hjord, människor som I ären, och jag är eder Gud, säger Herren, HERREN.

Hesekiel 36:38
Såsom hjordar av offerdjur, såsom fårhjordar i Jerusalem vid dess högtider, så skola de hjordar av människor vara, som skola uppfylla de ödelagda städerna. Och man skall förnimma att jag är HERREN.

Psaltaren 100:2
Överst på sidan
Överst på sidan