Lukas 23:35
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men folket stod och såg därpå. Och jämväl rådsherrarna drevo gäck med honom och sade: »Andra har han hjälpt; nu må han hjälpa sig själv, om han är Guds Smorde, den utvalde.»

Dansk (1917 / 1931)
Og Folket stod og saa til; men ogsaa Raadsherrerne spottede ham og sagde: »Andre har han frelst, lad ham frelse sig selv, dersom han er Guds Kristus, den udvalgte.«

Norsk (1930)
Og folket stod og så på; men rådsherrene spottet ham og sa: Andre har han frelst, la ham nu frelse sig selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!

King James Bible
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.

English Revised Version
And the people stood beholding. And the rulers also scoffed at him, saying, He saved others; let him save himself, if this is the Christ of God, his chosen.
Treasury i Bibeln Kunskap

the people.

Psaltaren 22:12,13,17
Tjurar i mängd omgiva mig, Basans oxar omringa mig.…

Sakaria 12:10
Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skola bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde.

Matteus 27:38-43
Med honom korsfästes då ock två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra.…

Markus 15:29-32
Och de som gingo där förbi bespottade honom och skakade huvudet och sade: »Tvi dig, du som 'bryter ned templet och bygger upp det igen inom tre dagar'!…

derided.

Lukas 16:14
Allt detta hörde nu fariséerna, som voro penningkära, och de drevo då gäck med honom.

1 Mosebok 37:19,20
De sade till varandra: »Se, där kommer drömmaren.…

Psaltaren 4:2
I herrar, huru länge skall min ära vara vänd i smälek, huru länge skolen I älska fåfänglighet och fara efter lögn? Sela.

Psaltaren 35:15,19-25
Men de glädja sig över mitt fall och rota sig samman; ja, eländiga människor, som jag icke känner, rota sig samman mot mig, de smäda mig utan uppehåll.…

Psaltaren 69:7-12,26
Ty för din skull bär jag smälek, för din skull höljer blygsel mitt ansikte;…

Psaltaren 71:11
»Gud har övergivit honom; förföljen och gripen honom, ty det finnes ingen som räddar.»

Jesaja 49:7
Så säger HERREN, Israels förlossare, hans Helige, till den djupt föraktade som är en styggelse för människor, en träl under tyranner: Konungar skola se det och stå upp, furstar skola se det och buga sig för HERRENS skull, som har bevisat sig trofast, för Israels Heliges skull, som har utvalt dig.

Jesaja 53:3
Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höllo honom för intet.

Klagovisorna 3:14
Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk en visa för dem hela dagen.

Christ.

Lukas 22:67-70
och sade: »Är du Messias, så säg oss det.» Men han svarade dem: »Om jag säger eder det, så tron I det icke.…

Psaltaren 22:6-8
Men jag är en mask, och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.…

Jesaja 42:1
Se, över min tjänare som jag uppehåller, min utkorade, till vilken min själ har behag, över honom har jag låtit min Ande komma; han skall utbreda rätten bland folken.

Matteus 3:17
Och från himmelen kom en röst, som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.»

Matteus 12:18
»Se, över min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har funnit behag, över honom skall jag låta min Ande komma, och han skall förkunna rätten bland folken.

1 Petrusbrevet 2:4
Och kommen till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är »utvald och dyrbar»;

Länkar
Lukas 23:35 InterLukas 23:35 FlerspråkigLucas 23:35 SpanskaLuc 23:35 FranskaLukas 23:35 TyskaLukas 23:35 KinesiskaLuke 23:35 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 23
34Men Jesus sade. »Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. -- 35Men folket stod och såg därpå. Och jämväl rådsherrarna drevo gäck med honom och sade: »Andra har han hjälpt; nu må han hjälpa sig själv, om han är Guds Smorde, den utvalde.» 36Också krigsmännen gingo fram och begabbade honom och räckte honom ättikvin…
Korshänvisningar
Psaltaren 22:7
Alla som se mig bespotta mig; de spärra upp munnen, de skaka huvudet:

Psaltaren 22:17
Jag kan räkna alla mina ben; de skåda därpå, de se med lust på mig.

Matteus 27:42
»Andra har han hjälpt; sig själv kan han icke hjälpa. Han är ju Israels konung; han stige nu ned från korset, så vilja vi tro på honom.

Matteus 27:43
Han har satt sin förtröstan på Gud, må nu han frälsa honom, om han har behag till honom, han har ju sagt: 'Jag är Guds Son.'»

Markus 15:31
Sammalunda talade ock översteprästerna, jämte de skriftlärde, begabbande ord med varandra och sade: »Andra har han hjälpt; sig själv kan han icke hjälpa.

Lukas 16:14
Allt detta hörde nu fariséerna, som voro penningkära, och de drevo då gäck med honom.

Lukas 23:13
Sedan kallade Pilatus tillhopa översteprästerna och rådsherrarna och folket

Lukas 23:39
Och en av de ogärningsmän som voro där upphängda smädade honom och sade: »Du är ju Messias; hjälp då dig själv och oss.»

Lukas 23:34
Överst på sidan
Överst på sidan