Ordsprogene 25
Dansk (1917 / 1931)
1Følgende er ogsaa Ordsprog af Salomo, som Kong Ezekias af Judas Mænd samlede.

2Guds Ære er det at skjule en Sag, Kongers Ære at granske en Sag.

3Himlens Højde og Jordens Dybde og Kongers Hjerte kan ingen granske.

4Naar Slagger fjernes fra Sølv, saa bliver det hele lutret;

5naar gudløse fjernes fra Kongen, grundfæstes hans Trone ved Retfærd.

6Bryst dig ikke for Kongen og stil dig ikke paa de stores Plads;

7det er bedre, du faar Bud: »Kom herop!« end man flytter dig ned for en Stormands Øjne. Hvad end dine Øjne har set,

8skrid ikke til Trætte straks; thi hvad vil du siden gøre, naar din Næste gør dig til Skamme?

9Før Sagen med din Næste til Ende, men røb ej Andenmands Hemmelighed,

10thi ellers vil den, der hører det, smæde dig og dit onde Rygte aldrig dø hen.

11Æbler af Guld i Skaale af Sølv er Ord, som tales i rette Tid.

12En Guldring, et gyldent Smykke er revsende Vismand for lyttende Øre.

13Som kølende Sne en Dag i Høst er paalideligt Bud for dem, der sender ham; han kvæger sin Herres Sjæl.

14Som Skyer og Blæst uden Regn er en Mand, der skryder med skrømtet Gavmildhed.

15Ved Taalmod overtales en Dommer, mild Tunge sønderbryder Ben.

16Finder du Honning, saa spis til Behov, at du ikke bliver mæt og igen spyr den ud.

17Sæt sjældent din Fod i din Næstes Hus, at han ej faar for meget af dig og ledes.

18Som Stridsøkse, Sværd og hvassen Pil er den, der vidner falsk mod sin Næste.

19Som ormstukken Tand og vaklende Fod er troløs Mand paa Trængselens Dag.

20Som at lægge Frakken, naar det er Frost, og hælde surt over Natron, saa er det at synge for mismodig Mand.

21Sulter din Fjende, saa giv ham at spise, tørster han, giv ham at drikke;

22da sanker du gloende Kul paa hans Hoved, og HERREN lønner dig for det.

23Nordenvind fremkalder Regn, bagtalende Tunge vrede Miner.

24Hellere bo i en Krog paa Taget end fælles Hus med trættekær Kvinde.

25Hvad koldt Vand er for en vansmægtet Sjæl, er Glædesbud fra et Land i det fjerne.

26Som grumset Kilde og ødelagt Væld er retfærdig, der vakler i gudløses Paasyn.

27Ej godt at spise for megen Honning, spar paa hædrende Ord.

28Som aaben By uden Mur er en Mand, der ikke kan styre sit Sind.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Proverbs 24
Top of Page
Top of Page