Romerne 12
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Jeg formaner eder altsaa, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.1Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste - 1Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer -- eder andliga tempeltjänst.
2Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.2og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne! 2Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.
3Thi ved den Naade, som er given mig, siger jeg til enhver iblandt eder, at han ikke skal tænke højere om sig selv, end han bør tænke, men tænke med Betænksomhed, efter som Gud tildelte enhver Troens Maal.3For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. 3Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av eder att icke hava högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.
4Thi ligesom vi have mange Lemmer paa eet Legeme, men Lemmerne ikke alle have den samme Gerning,4For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, 4Ty såsom vi i en och samma kropp hava många lemmar, men alla lemmarna icke hava samma förrättning,
DANNORSVE
5saaledes ere vi mange eet Legeme i Kristus, men hver for sig hverandres Lemmer.5således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer. 5så utgöra ock vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig äro vi lemmar, varandra till tjänst.
6Men efterdi vi have forskellige Naadegaver efter den Naade, som er given os, det være sig Profeti, da lader os bruge den i Forhold til vor Tro;6Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til, 6Och vi hava olika gåvor, alltefter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så bruke han den efter måttet av sin tro;
7eller en Tjeneste, da lader os tage Vare paa Tjenesten; eller om nogen lærer, paa Lærergerningen;7eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen, 7har någon fått en tjänst, så akte han på tjänsten; är någon satt till lärare, så akte han på sitt lärarkall;
8eller om nogen formaner, paa Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!8eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede! 8är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.
DANNORSVE
9Kærligheden være uskrømtet; afskyer det onde, holder eder til det gode;9Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode! 9Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.
10værer i eders Broderkærlighed hverandre inderligt hengivne; forekommer hverandre i at vise Ærbødighed!10Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre! 10Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.
11Værer ikke lunkne i eders Iver; værer brændende i Aanden; tjener Herren;11Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren! 11Varen icke tröga, där det gäller nit; varen brinnande i anden, tjänen Herren.
12værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!12Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. 12Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.
13Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind paa Gæstfrihed!13Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet! 13Tagen del i de heligas behov. Varen angelägna om att bevisa gästvänlighet.
DANNORSVE
14Velsigner dem, som forfølge eder, velsigner og forbander ikke!14Velsign dem som forfølger eder; velsign, og forbann ikke! 14Välsignen dem som förfölja eder; välsignen, och förbannen icke.
15Glæder eder med de glade, og græder med de grædende!15Gled eder med de glade, og gråt med de gråtende! 15Glädjens med dem som äro glada, gråten med dem som gråta.
16Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker!16Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke! 16Varen ens till sinnes med varandra. Haven icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka.
17Betaler ikke nogen ondt for ondt; lægger Vind paa, hvad der er godt for alle Menneskers Aasyn!17Gjengjeld ikke nogen ondt med ondt; legg vinn på det som godt er, for alle menneskers åsyn! 17Vedergällen ingen med ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför var man.
DANNORSVE
18Dersom det er muligt — saa vidt det staar til eder — da holder Fred med alle Mennesker!18Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker! 18Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på eder beror.
19Hævner eder ikke selv, I elskede! men giver Vreden Rum; thi der er skrevet: »Mig hører Hævnen til, jeg vil betale, siger Herren.«19Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. 19Hämnens icke eder själva, mina älskade, utan lämnen rum för vredesdomen; ty det är skrivet: »Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren.»
20Nej, dersom din Fjende hungrer, giv ham Mad; dersom han tørster, giv ham Drikke; thi naar du gør dette, vil du samle gloende Kul paa hans Hoved.20Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. 20Fastmer, »om din ovän är hungrig, så giv honom att äta, om han är törstig, så giv honom att dricka; ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud.»
21Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode!21La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode! 21Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Romans 11
Top of Page
Top of Page