Romerne 12
Norsk (1930)
1Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste - 2og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

3For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro. 4For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, 5således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer. 6Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til, 7eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen, 8eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

9Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode! 10Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre! 11Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren! 12Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. 13Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet!

14Velsign dem som forfølger eder; velsign, og forbann ikke! 15Gled eder med de glade, og gråt med de gråtende! 16Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke! 17Gjengjeld ikke nogen ondt med ondt; legg vinn på det som godt er, for alle menneskers åsyn! 18Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker! 19Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. 20Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. 21La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Romans 11
Top of Page
Top of Page