Jakobsbrevet 5:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder.

Dansk (1917 / 1931)
Og nu, I rige! græder og jamrer over de Ulykker, som komme over eder.

Norsk (1930)
Og nu, I rike: Gråt og jamre over eders ulykker, som kommer over eder!

King James Bible
Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you.

English Revised Version
Go to now, ye rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you.
Treasury i Bibeln Kunskap

Go.

Jakobsbrevet 4:13
Hören nu, I som sägen: »I dag eller i morgon vilja vi begiva oss till den och den staden, och där vilja vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning» --

ye.

Jakobsbrevet 1:11
Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och dess blomster faller av, och dess fägring förgår; så skall ock den rike förvissna mitt i sin ävlan.

Jakobsbrevet 2:6
I åter haven visat förakt för den fattige. Är det då icke de rika som förtrycka eder, och är det icke just de, som draga eder inför domstolarna?

5 Mosebok 8:12-14
Ja, när du äter och bliver mätt, och bygger vackra hus och bor i dem,…

5 Mosebok 32:15
Då blev Jesurun fet och istadig; du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsnings klippa.

Nehemja 9:25,26
Och de intogo befästa städer och ett bördigt land och kommo i besittning av hus, fulla med allt gott, och av uthuggna brunnar, vingårdar, olivplanteringar och fruktträd i myckenhet; och de åto och blevo mätta och feta och gjorde sig glada dagar av ditt myckna goda.…

Job 20:15-29
Den rikedom han har slukat måste han utspy; av Gud drives den ut ur hans buk.…

Psaltaren 17:14
ja, med din hand, från människorna, HERRE, från denna världens människor, som hava sin del i detta livet, och vilkas buk du fyller med dina håvor, som hava söner i mängd och lämna sitt överflöd åt sina barn.

Psaltaren 49:6-20
De förlita sig på sina ägodelar och berömma sig av sin stora rikedom.…

Psaltaren 73:3-9,18-20
ty jag upptändes av avund mot de övermodiga, när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet.…

Ordspråksboken 11:4,28
Gods hjälper intet på vredens dag men rättfärdighet räddar från döden.…

Predikaren 5:13,14
Ett bedrövligt elände som jag har sett under solen är det att hopsparad rikedom kan bliva sin ägare till skada.…

Jeremia 9:23
Så säger HERREN: Den vise berömme sig icke av sin vishet, den starke berömme sig icke av sin styrka, den rike berömme sig icke av sin rikedom.

Mika 6:12
om de rika i staden finge vara fulla av orättrådighet, om dess invånare finge tala lögn och hava falsk tunga i sin mun?

Sefanja 1:18
Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty en ände, ja, en ände med förskräckelse skall han göra på alla jordens inbyggare.

Matteus 19:23,24
Då sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen säger jag eder: För den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket.…

Lukas 6:24
Men ve eder, I som ären rika, ty I haven fått ut eder hugnad!

Lukas 12:16-21
Och han framställde för dem en liknelse; han sade: »Det var en rik man vilkens åkrar buro ymniga skördar.…

Lukas 16:19-25
Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och prakt.…

1 Timotheosbrevet 6:9,10
Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.…

Uppenbarelseboken 6:15-17
Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och alla de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bland bergsklippor.…

weep.

Jakobsbrevet 4:9
Kännen edert elände och sörjen och gråten. Edert löje vände sig i sorg och eder glädje i bedrövelse.

Jesaja 13:6
Jämren eder, ty nära är HERRENS dag; såsom våld från den Allsvåldige kommer den.

Jesaja 22:12,13
Herren, HERREN Sebaot kallade eder på den dagen till gråt och klagan, till att raka edra huvuden och hölja eder i sorgdräkt.…

Jeremia 4:8
Så höljen eder nu i sorgdräkt, klagen och jämren eder, ty HERRENS vredes glöd upphör icke över oss.

Hesekiel 19:2
säg: Huru var icke din moder en lejoninna! Bland lejon låg hon; hon födde upp sina ungar bland kraftiga lejon.

Joel 1:5,11,13
Vaknen upp, I druckne, och gråten; ja, jämren eder, alla I som dricken vin, över att druvsaften är ryckt undan eder mun.…

Amos 6:6,7
I som dricken vin ur stora bålar och bruken salvor av yppersta olja, men icke bekymren eder om Josefs skada!…

Sakaria 11:2,3
Jämra dig, du cypress, ty cedern måste falla, de härliga träden skola förödas. Jämren eder, I Basans ekar, ty skogen, den ogenomträngliga, varder fälld.…

Lukas 6:25
Ve eder, som nu ären mätta, ty I skolen hungra! Ve eder, som nu len, ty I skolen sörja och gråta!

Lukas 23:28,29
Då vände Jesus sig om till dem och sade: »I Jerusalems döttrar, gråten icke över mig, utan gråten över eder själva och över edra barn.…

Länkar
Jakobsbrevet 5:1 InterJakobsbrevet 5:1 FlerspråkigSantiago 5:1 SpanskaJacques 5:1 FranskaJakobus 5:1 TyskaJakobsbrevet 5:1 KinesiskaJames 5:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 5
1Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder. 2Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal;…
Korshänvisningar
Jesaja 13:6
Jämren eder, ty nära är HERRENS dag; såsom våld från den Allsvåldige kommer den.

Jesaja 15:3
På dess gator bär man sorgdräkt, så ock på dess tak; på dess torg jämra sig alla och flyta i tårar.

Hesekiel 30:2
Du människobarn, profetera och säg: Så säger Herren, HERREN: Jämren eder: »Ack ve, vilken dag!»

Lukas 6:24
Men ve eder, I som ären rika, ty I haven fått ut eder hugnad!

1 Timotheosbrevet 6:9
Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.

Jakobsbrevet 4:13
Hören nu, I som sägen: »I dag eller i morgon vilja vi begiva oss till den och den staden, och där vilja vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning» --

Jakobsbrevet 4:17
Överst på sidan
Överst på sidan