Jesaja 35:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Då skola de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas.

Dansk (1917 / 1931)
Da aabnes de blindes Øjne, de døves Ører lukkes op;

Norsk (1930)
Da skal de blindes øine åpnes, og de døves ører oplates;

King James Bible
Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped.

English Revised Version
Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped.
Treasury i Bibeln Kunskap

the eyes

Jesaja 29:18
De döva skola på den tiden höra vad som läses för de, och de blindas ögon skola se och vara fria ifrån dunkel och mörker;

Jesaja 32:3,4
Då skola de seendes ögon icke vara förblindade, och de hörandes öron skola lyssna till.…

Jesaja 42:5,7,16
Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himmelen och utspänt den, han som har utbrett jorden med vad som alstras därav, han som har givit liv åt folket som är därpå och ande åt dem som vandra där:…

Jesaja 43:8
För hitut det blinda folket, som dock har ögon, och de döva, som dock hava öron.

Psaltaren 146:8
HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN upprättar de nedböjda, HERREN älskar de rättfärdiga,

Matteus 9:27-30
När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och sade: »Davids son, förbarma dig över oss.»…

Matteus 11:3-5
och lät fråga honom: »Är du den som skulle komma, eller skola vi förbida någon annan?»…

Matteus 13:22
Och att den såddes bland törnena, det är sagt om den som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det, så att han bliver utan frukt.

Matteus 20:30-34
Och se, två blinda sutto där vid vägen. När dessa hörde att det var Jesus som gick där fram, ropade de och sade: »Herre, förbarma dig över oss, du Davids son.»…

Matteus 21:14
Och blinda och halta kommo fram till honom i helgedomen, och han botade dem.

Markus 8:22-25
Därefter kommo de till Betsaida. Och man förde till honom en som var blind och bad honom att han skulle röra vid denne.…

Lukas 4:18
»Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet

Johannes 9:1-7,39
När han nu gick vägen fram, fick han se en man som var född blind.…

Johannes 11:37
»Kunde icke han, som öppnade den blindes ögon, ock hava så gjort att denne icke hade dött?»

Apostagärningarna 9:17,18
Då gick Ananias åstad och kom in i huset; och han lade sina händer på honom och sade: »Saul, min broder, Herren har sänt mig, Jesus, som visade sig för dig på vägen där du färdades; han har sänt mig, för att du skall få din syn igen och bliva uppfylld av helig ande.»…

Apostagärningarna 26:18
för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.'

Efesierbrevet 1:17,18
Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig,…

Efesierbrevet 5:14
Därför heter det: »Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa fram för dig.»

the ears

Jesaja 48:8
Du fick icke förr höra något därom eller veta något därav, ej heller kom det tidigare för dina öron, eftersom jag visste, huru trolös du var och att du hette »överträdare» allt ifrån moderlivet.

2 Mosebok 4:11
HERREN sade till honom: »Vem har givit människan munnen, eller vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det icke jag, HERREN?

Job 33:16
då öppnar han människornas öron och sätter inseglet på sina varningar till dem,

Ordspråksboken 20:12
Örat, som hör, och ögat, som ser, det ena som det andra har HERREN gjort.

Jeremia 6:10
Men inför vem skall jag tala och betyga för att bliva hörd? Se, deras öron äro oomskurna, så att de icke kunna höra. Ja, HERRENS ord har blivit till smälek bland dem; de hava intet behag därtill.

Markus 7:32-37
Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad honom att lägga handen på denne.…

Markus 9:25,26
Men när Jesus såg att folk strömmade tillsammans dit, tilltalade han den orene anden strängt och sade till honom: »Du stumme och döve ande, jag befaller dig: Far ut ur honom, och kom icke mer in i honom.»…

Lukas 7:20-23
När mannen kommo fram till honom, sade de: »Johannes döparen har sänt oss till dig och låter fråga: 'Är du den som skulle komma, eller skola vi förbida någon annan?'»…

Länkar
Jesaja 35:5 InterJesaja 35:5 FlerspråkigIsaías 35:5 SpanskaÉsaïe 35:5 FranskaJesaja 35:5 TyskaJesaja 35:5 KinesiskaIsaiah 35:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 35
4Sägen till de försagda: »Varen frimodiga, frukten icke.» Se, eder Gud kommer med hämnd; vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar eder. 5Då skola de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. 6Då skall den lame hoppa såsom en hjort, och den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skola bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken.…
Korshänvisningar
Matteus 11:5
blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, och 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

Lukas 7:22
Och han svarade och sade till männen: »Gån tillbaka och omtalen för Johannes vad I haven sett och hört: blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

Johannes 9:6
När han hade sagt detta, spottade han på jorden och gjorde en deg av spotten och lade degen på mannens ögon

Johannes 9:7
och sade till honom: »Gå bort och två dig i dammen Siloam» (det betyder utsänd). Mannen gick då dit och tvådde sig; och när han kom igen, kunde han se.

Apostagärningarna 26:18
för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.'

Jesaja 29:18
De döva skola på den tiden höra vad som läses för de, och de blindas ögon skola se och vara fria ifrån dunkel och mörker;

Jesaja 32:3
Då skola de seendes ögon icke vara förblindade, och de hörandes öron skola lyssna till.

Jesaja 32:4
Då skola de lättsinnigas hjärtan bliva förståndiga och vinna kunskap, och de stammandes tungor skola tala flytande och tydligt.

Jesaja 42:7
för att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ja, ur fångenskapen dem som sitta i mörkret.

Jesaja 42:16
Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.

Jesaja 42:18
Hören, I döve; I blinde, skåden och sen.

Jesaja 50:4
Herren, HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att genom mina ord hugsvala den trötte; han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungesätt.

Jesaja 50:5
Ja, Herren, HERREN har öppnat mitt öra, och jag har ej varit gensträvig, jag har ej vikit tillbaka.

Jesaja 35:4
Överst på sidan
Överst på sidan