Apostagärningarna 13:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
Detta folks, Israels, Gud utvalde våra fäder, och han upphöjde detta folk, medan de ännu bodde såsom främlingar i Egyptens land, och förde dem sedan ut därifrån 'med upplyft arm'.

Dansk (1917 / 1931)
Dette Folks, Israels Gud udvalgte vore Fædre og ophøjede Folket i Udlændigheden i Ægyptens Land og førte dem derfra med løftet Arm.

Norsk (1930)
Dette folks, Israels, Gud utvalgte våre fedre, og han lot folket vokse sig stort under utlendigheten i Egypten, og med løftet arm førte han dem ut derfra,

King James Bible
The God of this people of Israel chose our fathers, and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an high arm brought he them out of it.

English Revised Version
The God of this people Israel chose our fathers, and exalted the people when they sojourned in the land of Egypt, and with a high arm led he them forth out of it.
Treasury i Bibeln Kunskap

God.

Apostagärningarna 7:2
Då sade han: »Bröder och fäder, hören mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham, medan han ännu var i Mesopotamien, och förrän han bosatte sig i Karran,

*etc:

1 Mosebok 12:1-3
Och HERREN sade till Abram: »Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig.…

1 Mosebok 17:7,8
Och jag skall upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag skall vara din Gud och din säds efter dig;…

5 Mosebok 4:37
Eftersom han nu älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem, och själv med sin stora kraft förde dig ut ur Egypten,

5 Mosebok 7:6-8
Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud; dig har HERREN, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk, framför alla andra folk på jorden.…

5 Mosebok 9:5
Icke din rättfärdighet och din rättsinnighet är det som gör att du får komma in i deras land och taga det i besittning, utan dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att HERREN, din Gud, fördriver dem för dig. Så vill ock HERREN uppfylla vad han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.

5 Mosebok 14:2
ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden.

Nehemja 9:7,8
Du är HERREN Gud, som utvalde Abram och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham.…

Psaltaren 105:6-12,42,43
I Abrahams, hans tjänares, säd, I Jakobs barn, hans utvalda.…

Psaltaren 135:4
Se, HERREN har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom.

Jesaja 41:8,9
Men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän,…

Jesaja 44:1
Men hör nu, du Jakob, min tjänare, du Israel, som jag har utvalt.

Jeremia 33:24-26
Har du icke märkt huru detta folk talar och säger: »De båda släkter som HERREN utvalde, dem har han förkastat»? Och så säga de föraktligt om mitt folk att det icke mer synes dem vara ett folk.…

1 Petrusbrevet 2:9
I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.

and exalted.

Apostagärningarna 7:17
Och alltefter som tiden nalkades att det löfte skulle uppfyllas, som Gud hade givit Abraham, växte folket till och förökade sig i Egypten,

2 Mosebok 1:7-9
Men Israels barn voro fruktsamma och växte till och förökade sig och blevo övermåttan talrika, så att landet blev uppfyllt av dem.…

5 Mosebok 10:22
Sjuttio personer voro dina fäder, som drogo ned till Egypten, men nu har HERREN, din Gud, gjort dig talrik såsom himmelens stjärnor.

Psaltaren 105:23,24
Och Israel kom till Egypten, Jakob blev en gäst i Hams land.…

and with.

Apostagärningarna 7:36
Det var han som förde ut dem, och som gjorde under och tecken i Egyptens land och i Röda havet och i öknen, under fyrtio år.

2 Mosebok 6:1-14:31
Men HERREN sade till Mose: »Nu skall du få se vad jag skall göra med Farao; ty genom min starka hand skall han nödgas släppa dem, ja, han skall genom min starka hand nödgas driva dem ut ur sitt land.»…

2 Mosebok 15:1-21
Då sjöngo Mose och Israels barn denna lovsång till HERRENS ära; de sade: »Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet.…

2 Mosebok 18:11
Nu vet jag att HERREN är större än alla andra gudar, ty så bevisade han sig, när man handlade övermodigt mot detta folk.»

5 Mosebok 4:20,34
Men eder har HERREN tagit, och han har fört eder ut ur smältugnen, ur Egypten, för att I skullen bliva hans arvfolk, såsom nu har skett.…

5 Mosebok 7:19
på de stora hemsökelser som du med egna ögon såg, och på de tecken och under och på den starka hand och uträckta arm varmed HERREN, din Gud, förde dig ut. På samma sätt skall HERREN, din Gud, nu göra med alla de folk som du fruktar för.

1 Samuelsboken 4:8
Då blevo filistéerna förskräckta, ty de tänkte: »Gud har kommit in i lägret.» Och de sade: »Ve oss! Något sådant har förut icke hänt.

Nehemja 9:9-12
Och du såg till våra fäders betryck i Egypten och hörde deras rop vid Röda havet.…

Psaltaren 77:13-20
Gud, i helighet går din väg; vem är en gud så stor som Gud?…

Psaltaren 78:12,13,42-53
Ja, inför deras fäder hade han gjort under, i Egyptens land, på Soans mark.…

Psaltaren 105:26-39
Han sände Mose, sin tjänare, och Aron, som han hade utvalt.…

Psaltaren 106:7-11
Våra fäder i Egypten aktade icke på dina under; de tänkte icke på dina många nådegärningar, utan voro gensträviga vid havet, invid Röda havet.…

Psaltaren 114:1-8
När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus ut ifrån folket med främmande tunga,…

Psaltaren 135:8-10
han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap;…

Psaltaren 136:10-15
honom som slog Egypten i dess förstfödda, ty hans nåd varar evinnerligen,…

Jesaja 63:9-14
I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. Därför att han älskade dem och ville skona dem, förlossade han dem. Han lyfte dem upp och bar dem alltjämt, i forna tider.…

Jeremia 32:20,21
du som gjorde tecken och under i Egyptens land, och som har gjort sådana intill denna dag, både i Israel och bland andra människor, och som har gjort dig ett namn, som är detsamma än i dag.…

Amos 2:10
Det var jag som förde eder upp ur Egyptens land, och som ledde eder i öknen i fyrtio år, så att I intogen amoréernas land.

Mika 6:4
Jag förde dig ju upp ur Egyptens land, och ur träldomshuset förlossade jag dig; och Mose, Aron och Mirjam lät jag gå framför dig.

Mika 7:15,16
Ja, likasom i de dagar då du drog ut ur Egyptens land skall jag låta dem se underbara ting.…

Länkar
Apostagärningarna 13:17 InterApostagärningarna 13:17 FlerspråkigHechos 13:17 SpanskaActes 13:17 FranskaApostelgeschichte 13:17 TyskaApostagärningarna 13:17 KinesiskaActs 13:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 13
16Då stod Paulus upp och gav tecken med handen och sade: »I män av Israels hus och I som 'frukten Gud', hören mig. 17Detta folks, Israels, Gud utvalde våra fäder, och han upphöjde detta folk, medan de ännu bodde såsom främlingar i Egyptens land, och förde dem sedan ut därifrån 'med upplyft arm'. 18Och under en tid av vid pass fyrtio år hade han fördrag med dem i öknen.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 1:7
Men Israels barn voro fruktsamma och växte till och förökade sig och blevo övermåttan talrika, så att landet blev uppfyllt av dem.

2 Mosebok 6:1
Men HERREN sade till Mose: »Nu skall du få se vad jag skall göra med Farao; ty genom min starka hand skall han nödgas släppa dem, ja, han skall genom min starka hand nödgas driva dem ut ur sitt land.»

2 Mosebok 6:6
Säg därför till Israels barn: 'Jag är HERREN, och jag skall föra eder ut från trälarbetet hos egyptierna och rädda eder från träldomen under dem, och jag skall förlossa eder med uträckt arm och genom stora straffdomar.

2 Mosebok 12:51
Så förde då HERREN på denna samma dag Israels barn ut ur Egyptens land, efter deras härskaror.

2 Mosebok 13:14
Och när din son i framtiden frågar dig: 'Vad betyder detta?', skall du svara honom så: 'Med stark hand har HERREN fört oss ut ur Egypten, ur träldomshuset;

2 Mosebok 13:16
Och det skall vara såsom ett tecken på din hand och såsom ett märke på din panna; ty med stark hand har HERREN fört oss ut ur Egypten.»

2 Mosebok 14:8
Ty HERREN förstockade Faraos, den egyptiske konungens, hjärta, så att han förföljde Israels barn, när de nu drogo ut med upplyft hand.

5 Mosebok 7:6
Ty du är ett folk som är helgat åt HERREN, din Gud; dig har HERREN, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk, framför alla andra folk på jorden.

Psaltaren 105:23
Och Israel kom till Egypten, Jakob blev en gäst i Hams land.

Apostagärningarna 7:17
Och alltefter som tiden nalkades att det löfte skulle uppfyllas, som Gud hade givit Abraham, växte folket till och förökade sig i Egypten,

Apostagärningarna 13:16
Överst på sidan
Överst på sidan