Romabrevet 16:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Hälsen Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som hava ett så gott anseende bland apostlarna, och som längre än jag hava varit i Kristus.

Dansk (1917 / 1931)
Hilser Andronikus og Junias, mine Frænder og mine medfangne, som jo ere navnkundige iblandt Apostlene og tilmed have været i Kristus før mig.

Norsk (1930)
Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene, de som også før mig er kommet til Kristus.

King James Bible
Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.

English Revised Version
Salute Andronicus and Junias, my kinsmen, and my fellow-prisoners, who are of note among the apostles, who also have been in Christ before me.
Treasury i Bibeln Kunskap

kinsmen.

Romabrevet 16:11,21
Hälsen Herodion, min landsman. Hälsen dem av Narcissus' hus, som äro i Herren.…

fellow prisoners.

2 Korinthierbrevet 11:23
Äro de Kristi tjänare, så är jag det ännu mer -- om jag nu får tala såsom vore jag en dåre. Jag har haft mer arbete, oftare varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i dödsnöd många gånger.

Kolosserbrevet 4:10
Aristarkus, min medfånge, hälsar eder; så gör ock Markus, Barnabas syskonbarn. Angående honom haven I redan fått föreskrifter; och om han kommer till eder, så tagen vänligt emot honom.

Filemonbrevet 1:23
Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig;

Uppenbarelseboken 1:9
Jag, Johannes, eder broder, som med eder har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på den ö som heter Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

who.

Galaterbrevet 2:2,6
Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna; särskilt framlade jag det för de män som stodo högst i anseende -- detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit det.…

were.

Romabrevet 8:1
Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.

Jesaja 45:17,25
Men Israel bliver frälst genom HERREN med en evig frälsning; aldrig i evighet skolen I komma på skam och varda till blygd.…

Johannes 6:56
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom.

Johannes 14:20
På den dagen skolen I förstå att jag är i min Fader, och att I ären i mig, och att jag är i eder.

Johannes 15:2
Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.

1 Korinthierbrevet 1:30
Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning,

2 Korinthierbrevet 5:17,21
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!…

Galaterbrevet 1:22
Men för de kristna församlingarna i Judeen var jag personligen okänd.

Galaterbrevet 5:6
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

Galaterbrevet 6:15
Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse.

Efesierbrevet 2:10
Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem.

1 Johannesbrevet 4:13
Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss.

1 Johannesbrevet 5:20
Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

Länkar
Romabrevet 16:7 InterRomabrevet 16:7 FlerspråkigRomanos 16:7 SpanskaRomains 16:7 FranskaRoemer 16:7 TyskaRomabrevet 16:7 KinesiskaRomans 16:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 16
6Hälsen Maria, som har arbetat så mycket för eder. 7Hälsen Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som hava ett så gott anseende bland apostlarna, och som längre än jag hava varit i Kristus. 8Hälsen Ampliatus, min älskade broder i Herren.…
Korshänvisningar
Romabrevet 8:11
Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder.

Romabrevet 9:3
Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus, om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder efter köttet.

Romabrevet 16:3
Hälsen Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus.

Romabrevet 16:6
Hälsen Maria, som har arbetat så mycket för eder.

Romabrevet 16:8
Hälsen Ampliatus, min älskade broder i Herren.

Romabrevet 16:9
Hälsen Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och Stakys, min älskade broder.

Romabrevet 16:10
Hälsen Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsen dem som höra till Aristobulus' hus.

Romabrevet 16:11
Hälsen Herodion, min landsman. Hälsen dem av Narcissus' hus, som äro i Herren.

Romabrevet 16:21
Timoteus, min medarbetare, hälsar eder: så göra ock Lucius och Jason och Sosipater, mina landsmän.

2 Korinthierbrevet 5:17
Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!

2 Korinthierbrevet 12:2
Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag icke, Gud allena vet det.

Galaterbrevet 1:22
Men för de kristna församlingarna i Judeen var jag personligen okänd.

Kolosserbrevet 4:10
Aristarkus, min medfånge, hälsar eder; så gör ock Markus, Barnabas syskonbarn. Angående honom haven I redan fått föreskrifter; och om han kommer till eder, så tagen vänligt emot honom.

Filemonbrevet 1:23
Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar dig;

Romabrevet 16:6
Överst på sidan
Överst på sidan