Psaltaren 12:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
De tala lögn, den ene med den andre; med hala läppar tala de, och med dubbelt hjärta.

Dansk (1917 / 1931)
de taler Løgn, den ene til den anden, med svigefulde Læber og tvedelt Hjerte.

Norsk (1930)
Løgn taler de, hver med sin næste, med falske leber; med tvesinnet hjerte taler de.

King James Bible
They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak.

English Revised Version
They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lip, and with a double heart, do they speak.
Treasury i Bibeln Kunskap

They

Psaltaren 10:7
Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck; hans tunga gömmer olycka och fördärv.

Psaltaren 36:3,4
Hans muns ord äro fördärv och svek; han vill icke göra vad förståndigt och gott är.…

Psaltaren 38:12
Snaror lägga de ut, som stå efter mitt liv, och de som söka min ofärd tala vad fördärvligt är; på svek tänka de hela dagen.

Psaltaren 41:6
Kommer någon och besöker mig, så talar han falskhet; hans hjärta samlar åt honom vad ondskefullt är; sedan går han ut och talar därom.

Psaltaren 52:1-4
För sångmästaren; en sång av David,…

Psaltaren 59:12
Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Må de fångas i sitt högmod, genom den förbannelse och lögn som de tala.

Psaltaren 144:8,11
vilkas mun talar lögn och vilkas högra hand är en falskhetens hand.…

Jeremia 9:2-6,8
Ack att jag hade ett härbärge i öknen, så att jag kunde övergiva mitt folk och draga bort ifrån dem! Ty de äro allasammans äktenskapsbrytare, en församling av trolösa.…

flattering

Psaltaren 5:9
Ty i deras mun är intet visst, deras innersta är fördärv, en öppen grav är deras strupe, sin tunga göra de hal.

Psaltaren 28:3
Tag mig icke bort med de ogudaktiga och med ogärningsmännen, som tala vänligt med sin nästa men hava ondska i sina hjärtan.

Psaltaren 62:4
De rådslå allenast om att stöta honom ned från hans höjd, de hava behag till lögn; med munnen välsigna de, men i sitt innersta förbanna de. Sela.

Ordspråksboken 20:19
Den som går med förtal, han förråder hemligheter; med den som är lösmunt må du ej giva dig i lag.

Ordspråksboken 29:5
Den man som smickrar sin nästa han breder ut ett nät för han fötter.

Hesekiel 12:24
Ty inga falska profetsyner och inga lögnaktiga spådomar skola mer finnas i Israels hus;

Romabrevet 16:18
Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan.

1 Thessalonikerbr. 2:5
Aldrig någonsin hava vi uppträtt med smickrets ord, det veten I, ej heller så, att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning -- Gud är vårt vittne.

a double heart.

1 Krönikeboken 12:33
av Sebulon stridbara män, rustade till krig med alla slags vapen, femtio tusen, som samlades endräktigt;

Jakobsbrevet 1:8
en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar.

Länkar
Psaltaren 12:2 InterPsaltaren 12:2 FlerspråkigSalmos 12:2 SpanskaPsaume 12:2 FranskaPsalm 12:2 TyskaPsaltaren 12:2 KinesiskaPsalm 12:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 12
1För sångmästaren, till Seminít; en psalm av David. (2) Fräls, HERRE; ty de fromma äro borta, de trogna äro försvunna ifrån människors barn. 2De tala lögn, den ene med den andre; med hala läppar tala de, och med dubbelt hjärta. 3HERREN utrote alla hala läppar, den tunga som talar stora ord,…
Korshänvisningar
Romabrevet 16:18
Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan.

1 Krönikeboken 12:33
av Sebulon stridbara män, rustade till krig med alla slags vapen, femtio tusen, som samlades endräktigt;

Psaltaren 4:2
I herrar, huru länge skall min ära vara vänd i smälek, huru länge skolen I älska fåfänglighet och fara efter lögn? Sela.

Psaltaren 10:7
Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck; hans tunga gömmer olycka och fördärv.

Psaltaren 28:3
Tag mig icke bort med de ogudaktiga och med ogärningsmännen, som tala vänligt med sin nästa men hava ondska i sina hjärtan.

Psaltaren 36:3
Hans muns ord äro fördärv och svek; han vill icke göra vad förståndigt och gott är.

Psaltaren 41:6
Kommer någon och besöker mig, så talar han falskhet; hans hjärta samlar åt honom vad ondskefullt är; sedan går han ut och talar därom.

Psaltaren 55:21
Orden i hans mun äro hala såsom smör, men stridslust fyller hans hjärta; hans ord äro lenare än olja, dock äro de dragna svärd.

Psaltaren 144:8
vilkas mun talar lögn och vilkas högra hand är en falskhetens hand.

Psaltaren 144:11
Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand, vilkas mun talar lögn, och vilkas högra hand är en falskhetens hand.

Ordspråksboken 27:14
Den som välsignar sin nästa med hög röst bittida om morgonen, honom kan det tillräknas såsom en förbannelse.

Jesaja 58:9
Då skall HERREN svara, när du åkallar honom; när du ropar, skall han säga: »Se, här är jag.» Om hos dig icke får finnas någon som pålägger ok och pekar finger och talar, vad fördärvligt är,

Jeremia 9:4
Var och en tage sig till vara för sin vän, och ingen förlite sig på någon sin broder; ty den ene brodern gör allt för att bedraga den andre, och den ene vännen går omkring och förtalar den andre.

Jeremia 9:8
Deras tunga är en mördande pil; vad den talar är svek. Med munnen tala de vänligt till sin nästa, men i hjärtat lägga de försåt för honom.

Jeremia 12:6
Se, till och med dina bröder och din faders hus äro ju trolösa mot dig; till och med dessa ropa med full hals bakom din rygg. Du må icke tro på dem, om de ock tala vänligt till dig.

Daniel 11:27
Båda konungarna skola hava ont i sinnet, där de sitta tillhopa vid samma bord, skola de tala lögn, men det skall icke hava någon framgång; ty ännu dröjer änden, intill den bestämda tiden.

Psaltaren 12:1
Överst på sidan
Överst på sidan