Salmerne 118
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Halleluja! Tak HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig.1Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig! 1Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.
2Israel sige: »Thi hans Miskundhed varer evindelig!«2Israel sie: Hans miskunnhet varer evindelig! 2Så säge Israel, ty hans nåd varar evinnerligen.
3Arons Hus sige: »Thi hans Miskundhed varer evindelig!«3Arons hus sie: Hans miskunnhet varer evindelig! 3Så säge Arons hus, ty hans nåd varar evinnerligen.
4De, som frygter HERREN, sige: »Thi hans Miskundhed varer evindelig!«4De som frykter Herren, sie: Hans miskunnhet varer evindelig! 4Så säge de som frukta HERREN, ty hans nåd varar evinnerligen.
DANNORSVE
5Jeg paakaldte HERREN i Trængslen, HERREN svared og førte mig ud i aabent Land.5Ut av trengselen kalte jeg på Herren; Herren svarte mig og førte mig ut i fritt rum. 5I mitt trångmål åkallade jag HERREN, och HERREN svarade mig och ställde mig på rymlig plats.
6HERREN er med mig, jeg frygter ikke, hvad kan Mennesker gøre mig?6Herren er med mig, jeg frykter ikke; hvad skulde et menneske gjøre mig? 6HERREN står mig bi, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?
7HERREN, han er min Hjælper, jeg skal se med Fryd paa dem, der hader mig.7Herren er med mig, den som hjelper mig, og jeg skal se med lyst på dem som hater mig. 7HERREN står mig bi, han är min hjälpare, och jag skall få se med lust på dem som hata mig.
8At ty til HERREN er godt fremfor at stole paa Mennesker;8Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker. 8Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på människor.
9at ty til HERREN er godt fremfor at stole paa Fyrster.9Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster. 9Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på furstar.
DANNORSVE
10Alle Folkeslag flokkedes om mig, jeg slog dem ned i HERRENS Navn;10Alle hedninger omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned. 10Alla hedningar omringa mig, men i HERRENS namn skall jag förgöra dem.
11de flokkedes om mig fra alle Sider, jeg slog dem ned i HERRENS Navn;11De omgir mig, ja, de omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned. 11De omringa mig, ja, de omringa mig, men i HERRENS namn skall jag förgöra dem.
12de flokkedes om mig som Bier, blussed op som Ild i Torne, jeg slog dem ned i HERRENS Navn.12De omgir mig som bier, de slukner som ild i tornebusker; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned. 12De omringa mig såsom bin, men de slockna såsom eld i törne; i HERRENS namn skall jag förgöra dem.
13Haardt blev jeg ramt, saa jeg faldt, men HERREN hjalp mig.13Hårdt støtte du* mig forat jeg skulde falle; men Herren hjalp mig.13Man stöter mig hårdeligen, för att jag skall falla, men HERREN hjälper mig.
14Min Styrke og Lovsang er HERREN, han blev mig til Frelse.14Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse. 14HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.
DANNORSVE
15Jubel og Sejrsraab lyder i de retfærdiges Telte: »HERRENS højre øver Vælde,15Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt; Herrens høire hånd gjør storverk. 15Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: »HERRENS högra hand gör mäktiga ting.
16HERRENS højre er løftet, HERRENS højre øver Vælde!«16Herrens høire hånd ophøier, Herrens høire hånd gjør storverk. 16HERRENS högra han upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting.»
17Jeg skal ikke dø, men leve og kundgøre HERRENS Gerninger.17Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle Herrens gjerninger. 17Jag skall icke dö, utan leva och förtälja HERRENS gärningar.
18HERREN tugted mig haardt, men gav mig ej hen i Døden.18Hårdt tuktet Herren mig, men til døden overgav han mig ikke. 18Väl tuktade mig HERREN, men han gav mig icke åt döden.
19Oplad mig Retfærdigheds Porte, ad dem gaar jeg ind og lovsynger HERREN!19Lukk op rettferdighets porter for mig! Jeg vil gå inn gjennem dem, jeg vil prise Herren. 19Öppnen för mig rättfärdighetens portar; jag vill gå in genom dem och tacka HERREN.
DANNORSVE
20Her er HERRENS Port, ad den gaar retfærdige ind.20Dette er Herrens port; de rettferdige skal gå inn gjennem den. 20Detta är HERRENS port, de rättfärdiga skola gå in genom den.
21Jeg vil takke dig, thi du bønhørte mig, og du blev mig til Frelse.21Jeg vil prise dig fordi du svarte mig og blev mig til frelse. 21Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning.
22Den Sten, Bygmestrene forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.22Den sten som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten. 22Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten.
23Fra HERREN er dette kommet, det er underfuldt for vore Øjne.23Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øine. 23Av HERREN har den blivit detta; underbart är det i våra ögon.
24Denne er Dagen, som HERREN har gjort, lad os juble og glæde os paa den!24Dette er dagen som Herren har gjort; la oss fryde oss og glede oss på den! 24Detta är den dag som HERREN har gjort; låtom oss på den fröjdas och vara glada.
DANNORSVE
25Ak, HERRE, frels dog, ak, HERRE, lad det dog lykkes!25Å Herre, frels dog! Å Herre, la det dog lykkes! 25Ack HERRE, fräls! Ack HERRE, låt väl gå!
26Velsignet den, der kommer, i HERRENS Navn; vi velsigner eder fra HERRENS Hus!26Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner eder fra Herrens hus. 26Välsignad vare han som kommer, i HERRENS namn. Vi välsigna eder från HERRENS hus.
27HERREN er Gud, og han lod det lysne for os. Festtoget med Grenene slynge sig frem, til Alterets Horn er naaet!27Herren er Gud, og han lot det bli lyst for oss. Bind høitidsofferet med rep like inn til alterets horn! 27HERREN är Gud, och han gav oss ljus. Ordnen eder i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn.
28Du er min Gud, jeg vil takke dig, min Gud, jeg vil ophøje dig!28Du er min Gud, og jeg vil love dig, min Gud, jeg vil ophøie dig. 28Du är min Gud, och jag vill tacka dig; min Gud, jag vill upphöja dig.
29Tak HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!29Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig. 29Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 117
Top of Page
Top of Page