Matteus 16:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och fariséerna och sadducéerna kommo dit och ville sätta honom på prov; de begärde att han skulle låta dem se något tecken från himmelen.

Dansk (1917 / 1931)
Og Farisæerne og Saddukæerne kom hen og fristede ham og begærede, at han vilde vise dem et Tegn fra Himmelen.

Norsk (1930)
Og fariseerne og sadduseerne gikk til ham og fristet ham, og bad at han vilde la dem få se et tegn fra himmelen.

King James Bible
The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

English Revised Version
And the Pharisees and Sadducees came, and tempting him asked him to shew them a sign from heaven.
Treasury i Bibeln Kunskap

Pharisees.

Matteus 5:20
Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.

Matteus 9:11
Men då fariséerna sågo detta, sade de till hans lärjungar: »Huru kan eder mästare äta med publikaner och syndare?»

Matteus 12:14
Då gingo fariséerna bort och fattade det beslutet om honom, att de skulle förgöra honom.

Matteus 15:1
Härefter kommo fariséer och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sade:

Matteus 22:15,34
Därefter gingo fariséerna bort och fattade det beslutet att de skulle söka snärja honom genom något hans ord.…

Matteus 23:2
och sade: »På Moses' stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig.

Matteus 27:62
Följande dag, som var dagen efter tillredelsedagen, församlade sig översteprästerna och fariséerna och gingo till Pilatus

Sadducees.

Matteus 16:6,11
Och Jesus sade till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara för fariséernas och sadducéernas surdeg.»…

Matteus 3:7,8
Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: »I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?…

Matteus 22:23
Samma dag trädde några sadducéer fram till honom och ville påstå att det icke gives någon uppståndelse; de frågade honom

Markus 12:18
Sedan kommo till honom några av sadducéerna, vilka mena att det icke gives någon uppståndelse. Dessa frågade honom och sade:

Lukas 20:27
Därefter trädde några sadducéer fram och ville påstå att det icke gives någon uppståndelse. Dessa frågade honom

Apostagärningarna 4:1
Medan de ännu talade till folket, kommo prästerna och tempelvaktens befälhavare och sadducéerna över dem.

Apostagärningarna 5:17
Då stod översteprästen upp och alla som höllo med honom -- de som hörde till sadducéernas parti -- och de uppfylldes av nitälskan

Apostagärningarna 23:6-8
Nu hade Paulus märkt att den ena delen av dem utgjordes av sadducéer och den andra av fariséer. Därför sade han med ljudelig röst inför Rådet: »Mina bröder, jag är farisé, en avkomling av fariséer. Det är för vårt hopps skull, för de dödas uppståndelses skull, som jag står här inför rätta.»…

tempting.

Matteus 19:3
Då ville några fariséer snärja honom och trädde fram till honom och sade: »Är det lovligt att skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?»

Matteus 22:18,35
Men Jesus märkte deras ondska och sade: »Varför söken I att snärja mig, I skrymtare?…

Markus 10:2
Då ville några fariséer snärja honom, och de trädde fram och frågade honom om det vore lovligt för en man att skilja sig från sin hustru.

Markus 12:15
Men han förstod deras skrymteri och sade till dem: »Varför söken I att snärja mig? Tagen hit en penning, så att jag får se den.»

Lukas 10:25
Men en lagklok stod upp och ville snärja honom och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?»

Lukas 11:16,53,54
Och några andra ville sätta honom på prov och begärde av honom ett tecken från himmelen.…

Lukas 20:23
Men han märkte deras illfundighet och sade till dem:

Johannes 8:6
Detta sade de för att snärja honom, på det att de skulle få något att anklaga honom för. Då böjde Jesus sig ned och skrev med fingret på jorden.

a sign.

Matteus 12:38,39
Då togo några av de skriftlärde och fariséerna till orda och sade till honom: »Mästare, vi skulle vilja se något tecken av dig.»…

Markus 8:11-13
Och fariséerna kommo ditut och begynte disputera med honom; de ville sätta honom på prov och begärde av honom något tecken från himmelen.…

Lukas 11:16,29,30
Och några andra ville sätta honom på prov och begärde av honom ett tecken från himmelen.…

Lukas 12:54-56
Han hade också till folket: »När I sen ett moln stiga upp i väster, sägen I strax: 'Nu kommer regn'; och det sker så.…

Johannes 6:30,31
De sade till honom: »Vad för tecken gör du då? Låt oss se något tecken, så att vi kunna tro dig. Vilken gärning utför du?…

1 Korinthierbrevet 1:22
Ty judarna begära tecken, och grekerna åstunda visdom,

Länkar
Matteus 16:1 InterMatteus 16:1 FlerspråkigMateo 16:1 SpanskaMatthieu 16:1 FranskaMatthaeus 16:1 TyskaMatteus 16:1 KinesiskaMatthew 16:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Matteus 16
1Och fariséerna och sadducéerna kommo dit och ville sätta honom på prov; de begärde att han skulle låta dem se något tecken från himmelen. 2Men han svarade och sade till dem: »Om aftonen sägen I: 'Det bliver klart väder, ty himmelen är röd',…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 26:5
Svara dåren efter hans oförnuft, för att han icke må tycka sig vara vis.

Matteus 3:7
Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: »I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?

Matteus 12:38
Då togo några av de skriftlärde och fariséerna till orda och sade till honom: »Mästare, vi skulle vilja se något tecken av dig.»

Matteus 16:6
Och Jesus sade till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara för fariséernas och sadducéernas surdeg.»

Matteus 16:11
Huru kommer det då till, att I icke förstån att det ej var om bröd som jag talade till eder? Tagen eder till vara för fariséernas och sadducéernas surdeg.»

Markus 8:11
Och fariséerna kommo ditut och begynte disputera med honom; de ville sätta honom på prov och begärde av honom något tecken från himmelen.

Lukas 11:16
Och några andra ville sätta honom på prov och begärde av honom ett tecken från himmelen.

Johannes 8:6
Detta sade de för att snärja honom, på det att de skulle få något att anklaga honom för. Då böjde Jesus sig ned och skrev med fingret på jorden.

Matteus 15:39
Överst på sidan
Överst på sidan