1 Mosebok 7:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröto alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig,

Dansk (1917 / 1931)
i Noas 600de Leveaar paa den syttende Dag i den anden Maaned, den Dag brast det store Verdensdybs Kilder, og Himmelens Sluser aabnedes,

Norsk (1930)
I det år da Noah var seks hundre år gammel, i den annen måned, den syttende dag i måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes,

King James Bible
In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.

English Revised Version
In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, on the seventeenth day of the month, on the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
Treasury i Bibeln Kunskap

second month.

all.

1 Mosebok 1:7
Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så.

1 Mosebok 6:17
Ty se, jag skall låta floden komma med vatten över jorden, till att fördärva allt kött som har i sig någon livsande, under himmelen; allt som finnes på jorden skall förgås.

1 Mosebok 8:2
och djupets källor och himmelens fönster tillslötos, och regnet från himmelen upphörde.

Job 28:4
Där spränger man schakt långt under markens bebyggare, där färdas man förgäten djupt under vandrarens fot, där hänger man svävande, fjärran ifrån människor.

Job 38:8-11
Och vem satte dörrar för havet, när det föddes och kom ut ur moderlivet,…

Psaltaren 33:7
Han samlar havets vatten såsom i en hög; han lägger djupen i deras förvaringsrum.

Psaltaren 74:15
Det var du som lät källa och bäck bryta fram; du lät ock starka strömmar uttorka.

Ordspråksboken 8:28,29
när han fäste skyarna i höjden, när djupets källor bröto fram med makt,…

Jesaja 24:19
Jorden brister, ja, den brister; jorden rämnar, ja, den rämnar; jorden vacklar, ja, den vacklar;

Jeremia 5:22
Skullen I icke frukta mig, säger HERREN, skullen I icke bäva för mig, for mig som har satt stranden till en damm for havet, till en evärdlig gräns, som det icke kan överskrida, så att dess böljor, huru de än svalla, ändå intet förmå, och huru de än brusa, likväl icke kunna överskrida den?

Jeremia 51:16
När han vill låta höra sin röst, då brusa himmelens vatten, då låter han regnskyar stiga upp från jordens ända; han låter ljungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum.

Hesekiel 26:19
Ty så säger Herren, HERREN: När jag gör dig till en ödelagd stad, lik någon stad som ingen bebor, ja, när jag låter djupet upphäva sig mot dig och de stora vattnen betäcka dig,

Amos 9:5,6
Ty Herren, HERREN Sebaot, han som rör vid jorden, då försmälter den av ångest och alla dess inbyggare sörja, ja, hela jorden höjer sig såsom Nilen och sjunker åter såsom Egyptens flod;…

Matteus 24:38
Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken;

1 Thessalonikerbr. 5:3
Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

windows.

1 Mosebok 1:7
Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så.

1 Mosebok 8:2
och djupets källor och himmelens fönster tillslötos, och regnet från himmelen upphörde.

2 Kungaboken 7:2,19
Den kämpe vid vilkens hand konungen stödde sig svarade då gudsmannen och sade: »Om HERREN också gjorde fönster på himmelen, huru skulle väl detta kunna ske?» Han sade: »Du skall få se det med egna ögon, men du skall icke få äta därav.»…

Psaltaren 78:23,24
Och han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himmelens dörrar;…

Malaki 3:10
Fören full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och pröven så, hurudan jag sedan bliver, säger HERREN Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse.

Länkar
1 Mosebok 7:11 Inter1 Mosebok 7:11 FlerspråkigGénesis 7:11 SpanskaGenèse 7:11 Franska1 Mose 7:11 Tyska1 Mosebok 7:11 KinesiskaGenesis 7:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 7
10Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden. 11I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröto alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig, 12och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter.…
Korshänvisningar
2 Petrusbrevet 3:6
och genom översvämning av vatten från dem förgicks också den värld som då fanns.

1 Mosebok 7:6
Noa var sex hundra år gammal, när floden kom med sitt vatten över jorden.

1 Mosebok 8:2
och djupets källor och himmelens fönster tillslötos, och regnet från himmelen upphörde.

2 Kungaboken 7:2
Den kämpe vid vilkens hand konungen stödde sig svarade då gudsmannen och sade: »Om HERREN också gjorde fönster på himmelen, huru skulle väl detta kunna ske?» Han sade: »Du skall få se det med egna ögon, men du skall icke få äta därav.»

Job 12:15
Han håller vattnen tillbaka -- se, se då bliver där torrt, han släpper dem lösa, då fördärva de landet.

Job 38:16
Har du stigit ned till havets källor och vandrat omkring på djupets botten?

Psaltaren 78:23
Och han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himmelens dörrar;

Ordspråksboken 3:20
Genom hans insikt bröto djupens vatten fram, och genom den låta skyarna dagg drypa ned.

Jesaja 24:18
Och om någon flyr undan farlighetsropen, så störtar han i fallgropen, och om han kommer upp ur fallgropen, så fångas han i fällan. Ty fönstren i höjden äro öppnade, och jordens grundvalar bäva.

1 Mosebok 7:10
Överst på sidan
Överst på sidan