1 Mosebok 6:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men Noa hade funnit nåd för HERRENS ögon.

Dansk (1917 / 1931)
Men Noa fandt Naade for HERRENS Øjne.

Norsk (1930)
Men Noah fant nåde for Herrens øine.

King James Bible
But Noah found grace in the eyes of the LORD.

English Revised Version
But Noah found grace in the eyes of the LORD.
Treasury i Bibeln Kunskap

1 Mosebok 19:19
Se, din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon, och stor är den barmhärtighet som du gör med mig, då du vill rädda mitt liv; men jag förmår icke fly undan till bergen; jag rädes att olyckan hinner mig, så att jag omkommer.

2 Mosebok 33:12-17
Och Mose sade till HERREN: »Väl säger du till mig: 'För detta folk ditupp'; men du har icke låtit mig veta vem du vill sända med mig Du har dock sagt: 'Jag känner dig vid namn, och du har funnit nåd för mina ögon.'…

Psaltaren 84:11
Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

Psaltaren 145:20
HERREN bevarar alla dem som älska honom, men alla ogudaktiga skall han förgöra.

Ordspråksboken 3:4
så skall du finna nåd och få gott förstånd, i Guds och i människors ögon.

Ordspråksboken 8:35
Ty den som finner mig, han finner livet och undfår nåd från HERREN.

Ordspråksboken 12:2
Den gode undfår nåd av HERREN, men den ränkfulle varder av honom fördömd.

Jeremia 31:2
Så säger HERREN: Det folk som undslipper svärdet finner nåd i öknen; Israel får draga åstad dit där det får ro.

Lukas 1:30
Då sade ängeln till henne: »Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud.

Apostagärningarna 7:46
Denne fann nåd inför Gud och bad att han måtte finna 'ett rum till boning' åt Jakobs Gud.

Romabrevet 4:4
Den som håller sig till gärningar, honom bliver lönen tillräknad icke på grund av nåd, utan på grund av förtjänst.

Romabrevet 11:6
Men har den skett av nåd, så har den icke skett på grund av gärningar; annars vore nåd icke mer nåd.

1 Korinthierbrevet 15:10
Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har icke varit fåfäng, utan jag har arbetat mer än de alla -- dock icke jag, utan Guds nåd, som har varit med mig.

Galaterbrevet 1:15
Men när han, som allt ifrån min moders liv har avskilt mig, och som genom sin nåd har kallat mig,

2 Timotheosbrevet 1:18
Ja, Herren give att han må finna barmhärtighet hos Herren på »den dagen». Till huru stor tjänst han var i Efesus, det vet du själv bäst.

Titusbrevet 2:11
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;

Titusbrevet 3:7
för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv till arvedel.

Hebreerbrevet 4:16
Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

2 Petrusbrevet 2:5
Ej heller skonade han den forntida världen, om han ock, när han lät floden komma över de ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra.

Länkar
1 Mosebok 6:8 Inter1 Mosebok 6:8 FlerspråkigGénesis 6:8 SpanskaGenèse 6:8 Franska1 Mose 6:8 Tyska1 Mosebok 6:8 KinesiskaGenesis 6:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 6
8Men Noa hade funnit nåd för HERRENS ögon. 9Detta är berättelsen om Noas släkt. Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte; i umgängelse med Gud vandrade Noa.…
Korshänvisningar
Matteus 24:37
Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.

Lukas 1:30
Då sade ängeln till henne: »Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud.

Lukas 17:26
Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar:

1 Petrusbrevet 3:20
för sådana som fordom voro ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få -- allenast åtta personer -- blevo frälsta genom vatten.

2 Petrusbrevet 2:5
Ej heller skonade han den forntida världen, om han ock, när han lät floden komma över de ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra.

1 Mosebok 19:19
Se, din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon, och stor är den barmhärtighet som du gör med mig, då du vill rädda mitt liv; men jag förmår icke fly undan till bergen; jag rädes att olyckan hinner mig, så att jag omkommer.

2 Mosebok 33:17
HERREN svarade Mose: »Vad du nu har begärt skall jag ock göra; ty du har funnit nåd för mina ögon, och jag känner dig vid namn.»

Hesekiel 14:14
och om då därinne funnes dessa tre män: Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet rädda allenast sina egna liv, säger Herren, HERREN.

1 Mosebok 6:7
Överst på sidan
Överst på sidan