1 Mosebok 1:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,

Dansk (1917 / 1931)
Derpaa sagde Gud: »Der komme Lys paa Himmelhvælvingen til at skille Dag fra Nat, og de skal være til Tegn og til Fastsættelse af Højtider, Dage og Aar

Norsk (1930)
Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år.

King James Bible
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:

English Revised Version
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days and years:
Treasury i Bibeln Kunskap

Let there.

5 Mosebok 4:19
Och när du lyfter dina ögon upp till himmelen och ser solen, månen och stjärnorna, himmelens hela härskara, då må du icke heller låta förföra dig att tillbedja dem och tjäna dem; ty HERREN, din Gud, har givit dem åt alla folk under hela himmelen till deras del.

Job 25:3,5
Vem finnes, som förmår räkna hans skaror? Och vem överstrålas ej av hans ljus?…

Job 38:12-14
Har du i din tid bjudit dagen att gry eller anvisat åt morgonrodnaden dess plats,…

Psaltaren 8:3,4
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett,…

Psaltaren 19:1-6
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;…

Psaltaren 74:16,17
Din är dagen, din är ock natten, du har berett ljuset och solen.…

Psaltaren 104:19,20
Du gjorde månen till att bestämma tiderna; solen vet stunden då den skall gå ned.…

Psaltaren 119:91
Till att utföra dina rätter består allt än i dag, ty allting måste tjäna dig.

Psaltaren 136:7-9
honom som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar evinnerligen:…

Psaltaren 148:3,6
Loven honom, sol och måne, loven honom, alla lysande stjärnor.…

Jesaja 40:26
Lyften upp edra ögon mot höjden och sen: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar; han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda utebliver.

Jeremia 31:35
Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet, så att dess böljor brusa, han vilkens namn är HERREN Sebaot:

Jeremia 33:20,25
Så säger HERREN: Först när I gören om intet mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten, så att det icke bliver dag och natt i rätt tid,…

lights.

1 Mosebok 1:3
Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus.

. the day from the night.

between the day and between the night.

1 Mosebok 8:22
Så länge jorden består, skola härefter sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.»

1 Mosebok 9:13
min båge sätter jag i skyn; den skall vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden.

Job 3:9
Må dess grynings stjärnor förmörkas, efter ljus må den bida, utan att det kommer, morgonrodnadens ögonbryn må den aldrig få se;

Job 38:31,32
Knyter du tillhopa Sjustjärnornas knippe? Och förmår du att lossa Orions band?…

Psaltaren 81:3
Stöten i basun vid nymånaden, vid fullmånen, på vår högtidsdag.

Hesekiel 32:7,8
Och när jag utsläcker dig, skall jag övertäcka himmelen och förmörka dess stjärnor; jag skall övertäcka solen med moln, och månens ljus skall icke lysa mer.…

Hesekiel 46:1,6
Så säger Herren, HERREN: Den inre förgårdens port, den som vetter åt öster, skall vara stängd under de sex arbetsdagarna, men på sabbatsdagen skall den öppnas; likaledes skall den öppnas på nymånadsdagen.…

Joel 2:10,30,31
Vid deras åsyn darrar jorden, och himmelen bävar; solen och månen förmörkas, och stjärnorna mista sitt sken.…

Joel 3:15
Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mista sitt sken.

Amos 5:8
han som har gjort Sjustjärnorna och Orion, han som kan förvandla svarta mörkret till morgon och göra dagen mörk såsom natten, han som kallar på havets vatten och gjuter det ut över jorden -- HERREN är hans namn.

Amos 8:9
Och det skall ske på den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen gå ned i dess middagsglans och låta jorden sjunka i mörker mitt på ljusa dagen.

Matteus 2:2
och sade: »Var är den nyfödde judakonungen? Vi hava nämligen sett hans stjärna i östern och hava kommit för att giva honom vår hyllning.»

Matteus 16:2,3
Men han svarade och sade till dem: »Om aftonen sägen I: 'Det bliver klart väder, ty himmelen är röd',…

Matteus 24:29
Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva.

Markus 13:24
Men på den tiden, efter den vedermödan, skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken,

Lukas 21:25,26
Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån,…

Lukas 23:45
i det att solen miste sitt sken. Och förlåten i templet rämnade mitt itu.

Apostagärningarna 2:19,20
Och jag skall låta undertecken synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden: blod och eld och rökmoln.…

Uppenbarelseboken 6:12
Och jag såg Lammet bryta det sjätte inseglet. Då blev det en stor jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt, och månen blev hel och hållen såsom blod;

Uppenbarelseboken 8:12
Och den fjärde ängeln stötte i sin basun. Då drabbade hemsökelsen tredjedelen av solen och tredjedelen av månen och tredjedelen av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste tredjedelen av sitt ljus, sammalunda ock natten.

Uppenbarelseboken 9:2
Och hon öppnade avgrundens brunn. Då steg en rök upp ur brunnen, lik röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.

Länkar
1 Mosebok 1:14 Inter1 Mosebok 1:14 FlerspråkigGénesis 1:14 SpanskaGenèse 1:14 Franska1 Mose 1:14 Tyska1 Mosebok 1:14 KinesiskaGenesis 1:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 1
14Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år, 15och vare de på himmelens fäste till ljus som lysa över jorden.» Och det skedde så;…
Korshänvisningar
1 Mosebok 1:13
Och det vart afton, och det vart morgon, den tredje dagen.

1 Mosebok 1:15
och vare de på himmelens fäste till ljus som lysa över jorden.» Och det skedde så;

Psaltaren 19:1
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;

Psaltaren 74:16
Din är dagen, din är ock natten, du har berett ljuset och solen.

Psaltaren 104:19
Du gjorde månen till att bestämma tiderna; solen vet stunden då den skall gå ned.

Psaltaren 136:7
honom som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar evinnerligen:

Psaltaren 150:1
Halleluja! Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste.

Jeremia 10:2
I skolen icke vänja eder vid hedningarnas sätt och icke förfäras för himmelens tecken, därför att hedningarna förfäras för dem.

Jeremia 31:35
Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet, så att dess böljor brusa, han vilkens namn är HERREN Sebaot:

Hesekiel 32:8
Alla ljus på himmelen skall jag förmörka för din skull och låta mörker komma över ditt land, säger Herren, HERREN.

1 Mosebok 1:13
Överst på sidan
Överst på sidan