Amos 5:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
han som har gjort Sjustjärnorna och Orion, han som kan förvandla svarta mörkret till morgon och göra dagen mörk såsom natten, han som kallar på havets vatten och gjuter det ut över jorden -- HERREN är hans namn.

Dansk (1917 / 1931)
Syvstjernens og Orions Skaber, han, som vender Mulm til Morgen og gør Dag til Nattemørke, som kalder ad Havets Vande og gyder dem ud over Jorden, HERREN er hans Navn!

Norsk (1930)
Han som har skapt Syvstjernen og Orion og omskifter dødsskygge til morgen og gjør dagen mørk som natten, han som kaller på havets vann og øser dem ut over jorden - Herren er hans navn!

King James Bible
Seek him that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night: that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD is his name:

English Revised Version
seek him that maketh the Pleiades and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night; that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth; the LORD is his name;
Treasury i Bibeln Kunskap

maketh.

Job 9:9
honom som har gjort Karlavagnen och Orion, Sjustjärnorna och söderns Stjärngemak;

Job 38:31,32
Knyter du tillhopa Sjustjärnornas knippe? Och förmår du att lossa Orions band?…

and turneth.

Job 12:22
Han blottar djupen, så att de ej höljas av mörker, dödsskuggan drager han fram i ljuset.

Job 38:12,13
Har du i din tid bjudit dagen att gry eller anvisat åt morgonrodnaden dess plats,…

Psaltaren 107:10-14
De sutto i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor,…

Matteus 4:16
det folk som där satt i mörker fick se ett stort ljus; ja, de som sutto i dödens ängd och skugga, för dem gick upp ett ljus.»

Lukas 1:79
för att 'skina över dem som sitta i mörker och dödsskugga' och så styra våra fötter in på fridens väg.»

maketh.

Amos 4:13
Ty se, han som har danat bergen och skapat vinden, han som kan yppa för människan hennes hemligaste tankar, han som kan göra morgonrodnaden till mörker, och som går fram över jordens höjder -- HERREN, härskarornas Gud, är hans namn.

Amos 8:9
Och det skall ske på den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen gå ned i dess middagsglans och låta jorden sjunka i mörker mitt på ljusa dagen.

2 Mosebok 10:21-23
Därefter sade HERREN till Mose: »Räck din hand upp mot himmelen, så skall över Egyptens land komma ett sådant mörker, att man kan taga på det.»…

2 Mosebok 14:24-28
Men när morgonväkten var inne, blickade HERREN på egyptiernas här ur eldstoden och molnskyn och sände förvirring i egyptiernas här;…

Psaltaren 104:20
Du sänder mörker, och det bliver natt; då komma alla skogens djur i rörelse,

Psaltaren 105:28
Han sände mörker och lät allt bliva mörkt; och de stodo icke emot hans ord.

Jesaja 59:10
Vi måste famla utefter väggen såsom blinda, famla, såsom hade vi inga ögon; vi stappla mitt på dagen, såsom vore det skymning, mitt i vår fulla kraft äro vi såsom döda.

that calleth.

Amos 9:6
han som bygger sin sal i himmelen och befäster sitt valv över jorden, han som kallar på havets vatten och gjuter det ut över jorden -- HERREN är hans namn.

1 Mosebok 7:11-20
I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröto alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig,…

1 Kungaboken 18:44,45
När han då kom dit sjunde gången sade han: »Nu ser jag ett litet moln, icke större än en mans hand, stiga upp ur havet.» Då sade han: »Gå upp och säg till Ahab: Spänn för och far ned, så att regnet icke håller dig kvar.»…

Job 37:13
Än är det som tuktoris, än med hjälp åt hans jord, än är det med nåd som han låter dem komma.

Job 38:34
Kan du upphöja din röst till molnen och förmå vattenflöden att övertäcka dig?

The Lord.

Amos 4:13
Ty se, han som har danat bergen och skapat vinden, han som kan yppa för människan hennes hemligaste tankar, han som kan göra morgonrodnaden till mörker, och som går fram över jordens höjder -- HERREN, härskarornas Gud, är hans namn.

Länkar
Amos 5:8 InterAmos 5:8 FlerspråkigAmós 5:8 SpanskaAmos 5:8 FranskaAmos 5:8 TyskaAmos 5:8 KinesiskaAmos 5:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Amos 5
7I som förvandlen rätten till malört och slån rättfärdigheten ned till jorden, veten: 8han som har gjort Sjustjärnorna och Orion, han som kan förvandla svarta mörkret till morgon och göra dagen mörk såsom natten, han som kallar på havets vatten och gjuter det ut över jorden -- HERREN är hans namn. 9Och han låter fördärv ljunga ned över starka fästen; ja, över fasta borgar kommer fördärv.…
Korshänvisningar
Job 9:9
honom som har gjort Karlavagnen och Orion, Sjustjärnorna och söderns Stjärngemak;

Job 12:22
Han blottar djupen, så att de ej höljas av mörker, dödsskuggan drager han fram i ljuset.

Job 38:12
Har du i din tid bjudit dagen att gry eller anvisat åt morgonrodnaden dess plats,

Job 38:31
Knyter du tillhopa Sjustjärnornas knippe? Och förmår du att lossa Orions band?

Psaltaren 104:6
Med djupet betäckte du henne såsom med en klädnad; uppöver bergen stodo vattnen.

Psaltaren 104:20
Du sänder mörker, och det bliver natt; då komma alla skogens djur i rörelse,

Jesaja 42:16
Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.

Jeremia 16:21
Därför vill jag nu denna gång låta dem förnimma det, jag vill låta dem känna min hand och min makt, för att de må veta att mitt namn är HERREN.

Amos 4:13
Ty se, han som har danat bergen och skapat vinden, han som kan yppa för människan hennes hemligaste tankar, han som kan göra morgonrodnaden till mörker, och som går fram över jordens höjder -- HERREN, härskarornas Gud, är hans namn.

Amos 8:9
Och det skall ske på den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen gå ned i dess middagsglans och låta jorden sjunka i mörker mitt på ljusa dagen.

Amos 9:6
han som bygger sin sal i himmelen och befäster sitt valv över jorden, han som kallar på havets vatten och gjuter det ut över jorden -- HERREN är hans namn.

Amos 5:7
Överst på sidan
Överst på sidan