1 Korinthierbrevet 2:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och jag uppträdde hos eder i svaghet och med fruktan och mycken bävan.

Dansk (1917 / 1931)
og jeg færdedes hos eder i Svaghed og i Frygt og megen Bæven,

Norsk (1930)
Og jeg var hos eder i skrøpelighet og i frykt og i megen beven,

King James Bible
And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.

English Revised Version
And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.
Treasury i Bibeln Kunskap

1 Korinthierbrevet 4:10-13
Vi äro dårar för Kristi skull, men I ären kloka i Kristus; vi äro svaga, men I ären starka; I ären ärade, men vi äro föraktade.…

Apostagärningarna 17:1,6-12
Och de foro över Amfipolis och Apollonia och kommo så till Tessalonika. Där hade judarna en synagoga;…

Apostagärningarna 20:18,19
Och när de hade kommit till honom, sade han till dem: »I veten själva på vad sätt jag hela tiden, ifrån första dagen då jag kom till provinsen Asien, har umgåtts med eder:…

2 Korinthierbrevet 4:1,7-12,16
Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet.…

2 Korinthierbrevet 6:4
Fastmer vilja vi i allting bevisa oss såsom Guds tjänare, i mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest,

2 Korinthierbrevet 7:5
Ty väl fingo vi till köttet ingen ro, icke ens sedan vi hade kommit till Macedonien, utan vi voro på allt sätt i trångmål, utifrån genom strider, inom oss genom farhågor;

2 Korinthierbrevet 10:1,10
Jag Paulus själv, som »är så ödmjuk, när jag står ansikte mot ansikte med eder, men visar mig så modig mot eder, när jag är långt borta», jag förmanar eder vid Kristi saktmod och mildhet…

2 Korinthierbrevet 11:29,30
Vem är svag, utan att också jag bliver svag? Vem kommer på fall, utan att jag bliver upptänd? --…

2 Korinthierbrevet 12:5-10
I fråga om den mannen vill jag berömma mig, men i fråga om mig själv vill jag icke berömma mig, om icke av min svaghet.…

2 Korinthierbrevet 13:4
Ty om han än blev korsfäst i följd av svaghet, så lever han dock av Guds kraft. Också vi äro ju svaga i honom, men av Guds kraft skola vi leva med honom och bevisa det på eder.

Galaterbrevet 4:13,14
I veten ju att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången kom att förkunna evangelium för eder.…

Länkar
1 Korinthierbrevet 2:3 Inter1 Korinthierbrevet 2:3 Flerspråkig1 Corintios 2:3 Spanska1 Corinthiens 2:3 Franska1 Korinther 2:3 Tyska1 Korinthierbrevet 2:3 Kinesiska1 Corinthians 2:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 2
2Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst. 3Och jag uppträdde hos eder i svaghet och med fruktan och mycken bävan. 4Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft;…
Korshänvisningar
Jesaja 19:16
På den tiden skola egyptierna vara såsom kvinnor: de skola bäva och förskräckas för HERREN Sebaots upplyfta hand, när han lyfter den mot dem.

1 Korinthierbrevet 4:10
Vi äro dårar för Kristi skull, men I ären kloka i Kristus; vi äro svaga, men I ären starka; I ären ärade, men vi äro föraktade.

2 Korinthierbrevet 7:15
Och hans hjärta överflödar ännu mer av kärlek till eder, då han nu påminner sig allas eder lydnad, huru I villigt togen emot honom, med fruktan och bävan.

2 Korinthierbrevet 10:1
Jag Paulus själv, som »är så ödmjuk, när jag står ansikte mot ansikte med eder, men visar mig så modig mot eder, när jag är långt borta», jag förmanar eder vid Kristi saktmod och mildhet

2 Korinthierbrevet 10:10
Ty man säger ju: »Hans brev äro väl myndiga och stränga, men när han kommer själv, uppträder han utan kraft, och på hans ord aktar ingen.»

2 Korinthierbrevet 11:30
Om jag nu måste berömma mig, så vill jag berömma mig av min svaghet.

2 Korinthierbrevet 12:5
I fråga om den mannen vill jag berömma mig, men i fråga om mig själv vill jag icke berömma mig, om icke av min svaghet.

2 Korinthierbrevet 12:9
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

2 Korinthierbrevet 13:4
Ty om han än blev korsfäst i följd av svaghet, så lever han dock av Guds kraft. Också vi äro ju svaga i honom, men av Guds kraft skola vi leva med honom och bevisa det på eder.

2 Korinthierbrevet 13:9
Och vi glädja oss, när vi äro svaga, men I ären starka. Just detta bedja vi också om, att I mån alltmer fullkomnas.

Efesierbrevet 6:5
I tjänare, varen edra jordiska herrar lydiga, med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom gällde det Kristus;

1 Korinthierbrevet 2:2
Överst på sidan
Överst på sidan