Psaltaren 59
Svenska (1917)
1För sångmästaren; »Fördärva icke»; en sång av David, när Saul sände och lät bevaka hans hus för att döda honom. (2) Rädda mig, min Gud, från mina fiender, beskydda mig för mina motståndare.

2Rädda mig från ogärningsmännen, och fräls mig från de blodgiriga.

3Ty se, de ligga i försåt för mig; grymma människor rota sig samman mot mig, utan någon min överträdelse eller synd, o HERRE.

4Utan någon min missgärning löpa de fram och göra sig redo; vakna upp, kom mig till mötes, och se härtill.

5Ja, du HERRE Gud Sebaot, Israels Gud, vakna och hemsök alla hedningar, hemsök utan nåd alla trolösa ogärningsmän. Sela.

6Var afton komma de tillbaka, de tjuta såsom hundar och stryka omkring i staden.

7Se, deras mun flödar över, svärd äro på deras läppar, ty »vem skulle höra det?»

8Men du, HERRE, ler åt dem; du bespottar alla hedningar.

9Mot deras makt vill jag hålla mig till dig, ty Gud är min borg.

10Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd, Gud låter mig se med lust på mina förföljare.

11Dräp dem icke, på det att mitt folk ej må förgäta det; låt dem genom din kraft driva ostadiga omkring, och slå dem ned, du vår sköld, o Herre.

12Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Må de fångas i sitt högmod, genom den förbannelse och lögn som de tala.

13Förgör dem i vrede, förgör dem, så att de ej mer äro till; och må de förnimma att det är Gud som råder i Jakob, allt intill jordens ändar. Sela.

14Ja, var afton komma de tillbaka, de tjuta såsom hundar och stryka omkring i staden.

15De driva omkring efter rov; om de icke bliva mätta, så stanna de kvar över natten.

16Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.

17Min starkhet, dig vill jag lovsjunga, ty Gud är min borg, min nåderike Gud.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 58
Top of Page
Top of Page